Mẫu đơn kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai mới nhất năm 2024

Mẫu đơn kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai được sử dụng khi bạn cho rằng quyền sử dụng đất của mình bị người khác xâm phạm lấn chiếm. Trong trường hợp bị hàng xóm lấn chiếm đất giáp ranh, lối đi chung, lấn chiếm khoảng không xây nhà, làm tường rào..bạn có thể làm đơn tố cáo lấn chiếm đất đai gửi đến cơ quan chức năng( UBND xã/ phường…) giải quyết, nếu hòa giải không thành sẽ tiến hành thủ tục khởi kiện tại Tòa án hoặc UBND Huyện, Tỉnh tại địa phương để giải quyết. Bài viết sau đây sẽ trình bày cụ thể nội dung trên.

>> Tham khảo thêm bài viết về: giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề hàng xóm

Mẫu đơn kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai

Mẫu đơn kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai

Hành vi lấn chiếm đất đai là gì?

Lấn chiếm đất là hành vi trái với quy định của pháp luật về đất đai. Tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định:

“Lấn đất là việc người sử dụng đất chuyển dịch mốc giới hoặc ranh giới thửa đất để mở rộng diện tích đất sử dụng mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép hoặc không được người sử dụng hợp pháp diện tích đất bị lấn đó cho phép.”

Hành vi lấn chiếm đất đai

Căn cứ vào khoản 2 Điều 3 Nghị định 91/2019/NĐ-CP một số quy định được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 04/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Chiếm đất là hành vi:

 • Tự ý sử dụng đất mà không được cơ quan quản lý nhà nước về đất đai cho phép;
 • Tự ý sử dụng đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác mà không được tổ chức, cá nhân đó cho phép;
 • Sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã hết thời hạn sử dụng mà không được Nhà nước gia hạn sử dụng đất và đã có quyết định thu hồi đất được công bố, tổ chức thực hiện những người sử dụng đất không chấp hành (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sử dụng đất nông nghiệp);
 • Sử dụng đất trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật.”

Tham khảo thêm một số trường hợp về tranh chấp đất đai với hàng xóm và hướng giải quyết chung tôi đã chia sẻ có thể bạn quan tâm:

Thẩm quyền tiếp nhận và xử lý đơn.

Trước khi tiến hành khởi kiện thì các bên phải tiến hành thủ tục hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013 : Ủy ban nhân nhân cấp xã có thẩm quyền hòa giải đối với hai bên

Nếu sau khi hòa giải mà hai bên vẫn không thỏa thuận được thì sẽ tiến hành giải quyết như sau:

 • Nếu có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP các bên được lựa chọn một trong hai cách giải quyết sau:
 1. Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 2. Đề nghị UBND cấp huyện, cấp tỉnh giải quyết (tùy từng trường hợp cụ thể)
 • Nếu không có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Sau khi hòa giải không thành tại UBND cấp xã mà các bên vẫn muốn giải quyết tranh chấp thì các bên chỉ được gửi đơn khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 35, 37, 39 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015 thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết là Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất tranh chấp, nếu đương sự ở nước ngoài hoặc cần ủy thác tư pháp thì thẩm quyền thuộc tòa tỉnh.

Tham khảo thêm: Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Nội dung đơn kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai theo quy định mới nhất

tư vấn khởi kiện giải quyết tranh chấp đất đai

khởi kiện hàng xóm lẫn chiếm đất đai

 • Quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày, tháng, năm;
 • Tên đơn;
 • Kính gửi: Tên cơ quan tiếp nhận tố cáo;
 • Thông tin người làm đơn: Người làm đơn ghi rõ nội dung: họ và tên, địa chỉ thường trú, năm sinh, CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD, ngày cấp, nơi cấp;
 • Tên địa chỉ cá nhân, cơ quan, tổ chức bị khiếu nại;
 • Nội dung tố cáo: Nêu nội dung tranh chấp, địa chỉ đất đai tranh chấp cần giải quyết
 • Yêu cầu giải quyết tranh chấp.
 • Lời cam đoan của người làm đơn;
 • Chữ ký xác thực của người làm đơn;

>> Tham khảo thêm bài viết: Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Mẫu đơn kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai

>> Tải mẫu đơn khởi kiện hàng xóm lấn chiếm đất: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm…….

ĐƠN KHỞI KIỆN

Kính gửi: Toà án nhân dân ……………………………………

Người khởi kiện: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:  ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người bị kiện:……………………………………………………………………………………

Địa chỉ ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: …………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : …………………………………………(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ..………………………..………………. (nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây:……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….

Người làm chứng (nếu có)……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ……………………………….………… (nếu có).

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có: ……………………………………………………………………………………

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) ……………………………………………………………………………………

 

              Người khởi kiện

 

 

ký và ghi rõ họ tên

Trình tự thủ tục khi khởi kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai

 1. Bước 1: Nộp hồ sơ khởi kiện đến Tòa án nơi có đất bị lấn chiếm giải quyết trong thời hiệu pháp luật quy định
 2. Bước 2: Tòa ra thông báo nộp tiền tạm ứng án phí khi hồ sơ hợp lệ
 3. Bước 3: Người khởi kiện nộp tiền tạm ứng án phí rồi nộp lại biên lai cho Tòa
 4. Bước 4: Tòa án ra quyết định thụ lý và tiến hành thủ tục cần thiết để giải quyết.

Tham khảo thêm về: Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai khi Tòa thụ lý

Lưu ý trước khi làm đơn khởi kiện về lấn chiếm đất

Trước khi tiến hành khởi kiện thì các bên phải tiến hành thủ tục hòa giải theo quy định tại Điều 202 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau: Tranh chấp đất đai mà các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải.

Thủ tục hòa giải là bắt buộc. Nếu không hòa giải được thì bên có quyền lợi bị xâm phạm sẽ tiến hành làm đơn khởi kiện

Khi làm đơn khởi kiện lưu ý:

 • Mục ngày.. tháng… năm: Điền thời gian khởi kiện
 • Mục kính gửi: Điền tên Tòa án nhân dân có thẩm quyền giải quyết việc khởi kiện
 • Mục người khởi kiện: Phải điển đầy đủ thông tin cá nhân của người khởi kiện bao gồm tên họ, số CMND, số điện thoại và nội dung khởi kiện.
 • Mục thông tin của người có quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm: Các mục họ và tên, địa chỉ cũng ghi giống như mục thông tin của người khởi kiện.Mục những yêu cầu cần tòa án giải quyết: Liệt kê tất cả các yêu cầu mà người khởi kiện cần tòa án can thiệp.
 • Mục chứng cứ: Liệt kê tất cả các tài liệu, chứng cứ mà người khởi kiện có.
 • Mục ký tên: Người khởi kiện ký và ghi rõ họ tên người khởi kiện.

Luật sư tư vấn, hỗ trợ viết đơn khởi kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, văn bản có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo đơn và nộp đơn đến cơ quan có thẩm quyền.
 • Tư vấn trình tự, Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai
 • Đưa ra những chiến lược tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, phân tích ưu nhược điểm của từng chiến lược giúp khách hàng lựa chọn được phương pháp tối ưu nhất;
 • Làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện khách hàng trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp, tham gia hòa giải, trực tiếp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng nếu có khởi kiện tại Tòa án.

Trên đây là những thông tin cơ bản về việc khởi kiện hàng xóm lấn chiếm đất đai. Tuy nhiên, thực tế tồn tại những vụ việc phức tạp cần có sự giúp đỡ từ người có chuyên môn. Hiểu được nhu cầu đó của Quý khách hàng, Luật L24H chúng tôi mang đến Đội ngũ luật sư đất đai luôn sẵn sàng hỗ trợ bất cứ khi nào bạn cần. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua Hotline 1900.633.716 để luật sư tư vấn sơ bộ miễn phí.

Scores: 4.81 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716