Mẫu đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích mới năm 2024

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích được thực hiện bởi nạn nhân nhằm yêu cầu người gây thương tích bồi thường thiệt hại về sức khỏe, bồi thường thiệt hại tổn thất tinh thần, không khởi tố hình sự… Bài viết dưới đây sẽ cung cấp các quy định pháp luật liên quan đến bồi thường, căn cứ bồi thường thiệt hại khi gây thương tích cho người khác, hướng dẫn chuẩn bị soạn đơn, quy trình thủ tục giải quyết.

Soạn đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích

Soạn đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích

Khi bị gây thương tích cần làm gì?

 • Thông báo ngay cho trung tâm tiếp nhận về an ninh, trật tự;
 • Liên hệ ngay với cơ sở, trung tâm y tế để kịp thời sơ cứu, cứu chữa;
 • Liên hệ với người nhà để được hỗ trợ kịp thời;
 • Nhờ người xung quanh, người chứng kiến bảo vệ hiện trường, hỗ trợ cứu giúp, di chuyển,…
 • Liên hệ với luật sư để thực hiện những việc cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình,…

>> Tham khảo thêm: Cách viết đơn khởi kiện bị đánh

Căn cứ xác định mức yêu cầu bồi thường gây thương tích

Mức bồi thường gây thương tích được xác định như sau:

Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại

 • Tiền thuê phương tiện đưa người bị thiệt hại đi cấp cứu tại cơ sở y tế;
 • Tiền thuốc và tiền mua các thiết bị y tế, chi phí chiếu, chụp X-quang, chụp cắt lớp, siêu âm, xét nghiệm, mổ, truyền máu, vật lý trị liệu… theo chỉ định của bác sĩ;
 • Các chi phí thực tế, cần thiết khác cho người bị thiệt hại (nếu có).

Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại

 • Khoản thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại được căn cứ vào mức lương, tiền công trước khi sức khỏe bị xâm phạm nhân với thời gian điều trị để xác định khoản thu nhập thực tế của người bị thiệt hại.
 • Tùy từng hoàn cảnh và công việc của người bị thiệt hại mà mức tiền được bồi thường khác nhau nhưng đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

Xác định thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại được thực hiện như sau:

 • Xác định thu nhập thực tế của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị. Tổng hợp số thu nhập.
 • Lấy tổng số thu nhập thực tế mà người bị thiệt hại có được trong thời gian điều trị so sánh với thu nhập thực tế tương ứng được xác định theo hướng dẫn tại (điểm a tiểu mục 1.2 của Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP);
 • Nếu không có khoản thu nhập thực tế nào của người bị thiệt hại trong thời gian điều trị thì thu nhập thực tế của người bị thiệt hại bị mất; nếu thấp hơn thì khoản chênh lệch đó là thu nhập thực tế của người bị thiệt hại bị giảm sút; nếu bằng thì thu nhập thực tế không bị mất.

Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị

 • Bao gồm: tiền tàu, xe đi lại, tiền thuê nhà trọ theo giá trung bình ở địa phương nơi thực hiện việc chi phí cho một trong những người chăm sóc cho người bị thiệt hại.
 • Thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị được tính dựa vào mức lương, tiền công của tháng liền kề trước khi người đó phải đi chăm sóc nhân với thời gian chăm sóc để xác định khoản thu nhập thực tế bị mất và các trường hợp còn lại được xác định theo luật định.

Chi phí hợp lý cho người chăm sóc người bị thiệt hại nếu người bị thiệt hại không còn khả năng lao động

 • Bao gồm: chi phí hàng tháng cho việc nuôi dưỡng, điều trị người bị thiệt hại và chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại.
 • Chi phí hợp lý cho người thường xuyên chăm sóc người bị thiệt hại được tính bằng mức tiền công trung bình trả cho người chăm sóc người tàn tật tại địa phương nơi người bị thiệt hại cư trú.
 • Về nguyên tắc, chỉ tính bồi thường thiệt hại cho một người chăm sóc người bị thiệt hại do mất khả năng lao động.

Khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần do sức khỏe bị xâm phạm

 • Trong mọi trường hợp, khi sức khỏe bị xâm phạm, người bị thiệt hại được bồi thường khoản tiền bù đắp tổn thất về tinh thần. Việc xác định mức độ tổn thất về tinh thần cần căn cứ vào sự ảnh hưởng đến nghề nghiệp, thẩm mỹ, giao tiếp xã hội, sinh hoạt gia đình và cá nhân…
 • Mức tiền bồi thường do đánh người nhằm bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại trước hết do các bên thỏa thuận.
 • Trường hợp không thỏa thuận được thì mức bồi thường phải căn cứ vào mức độ tổn thất về tinh thần, nhưng tối đa không quá 30 tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm giải quyết bồi thường. Mức lương cơ sở hiện tại là 1.600.000 đồng (Nghị quyết số 86/2019/QH14).

Cơ sở pháp lý: Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015, Khoản 1 tiểu mục II Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Căn cứ xác định mức yêu cầu bồi thường gây thương tích

Căn cứ xác định mức yêu cầu bồi thường gây thương tích

Mẫu đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích

>> Tải mẫu yêu cầu bồi thường gây thương tích: TẠI ĐÂY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………., ngày..…..tháng……năm………

ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

 

Kính gửi: – Tòa án nhân dân………………………………………………………………………………………….

 

Tôi tên là:………………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại:………………………….

Lý do làm đơn:

Tôi là nạn nhân trong vụ việc…………………………………………………….. bị ông………đánh dẫn đến thương tích…………………………………….. (căn cứ theo biên bản……..). Nay tôi làm đơn đề nghị Tòa án nhân dân………………………………………………………………………… xem xét yêu cầu bồi thường cho tôi.

Yêu cầu bồi thường bao gồm:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kèm theo đơn là các tài liệu, giấy tờ sau:

1…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan sự việc trình bày trong đơn là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Người làm đơn

(Ký tên)

 

Hướng dẫn viết đơn

 1. Quốc hiệu, tiêu ngữ: Ghi ở phía trên, chính giữa lá đơn
 2. Tên của lá đơn: Ghi in hoa: ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
 3. Kính gửi: Ghi tên cơ quan có trách nhiệm giải quyết bồi thường thiệt hại trong từng trường hợp cụ thể.
 4. Nếu là yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án hình sự: cơ quan có thẩm quyền giải quyết trong giai đoạn điều tra là cơ quan cảnh sát hình sự, trong giai đoạn truy tố là viện kiểm sát nhân dân, trong giai đoạn xét xử là Tòa án nhân dân.
 5. Nếu là yêu cầu bồi thường thiệt hại trong vụ án dân sự: Đơn yêu cầu gửi Tòa án nhân dân xét xử giải quyết
 6. Họ và tên người làm đơn: Ghi đầy đủ họ tên của người làm đơn
 7. Thông tin người làm đơn: Mục này ghi năm sinh, hộ khẩu thường trú, địa chỉ liên hệ và số điện thoại người làm đơn.
 8. Nội dung vụ việc: Tại đây, ghi lại toàn bộ sự việc phát sinh thiệt hại và lý do yêu cầu bồi thường thiệt hại

Trình tự, thủ tục yêu cầu bồi thường gây thương tích

Hồ sơ cần chuẩn bị

 • Bản sao giấy tờ chứng minh mình là đương sự trong vụ án dân sự (hoặc hình sự), nguyên đơn dân sự, v.v.
 • Biên bản ghi nhận vụ việc xảy ra (có xác nhận của chính quyền địa phương có thẩm quyền)
 • Giấy ra viện
 • Hồ sơ bệnh án
 • Hóa đơn điều trị, hóa đơn khám giám định, hóa đơn nằm viện.
 • Các giấy tờ liên quan đến giám định thương tật (Theo Luật Giám định tư pháp 2012)

Lưu ý: Hồ sơ giám định tư pháp do cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp chịu trách nhiệm bảo quản và lưu giữ. Hồ sơ này chỉ được xuất trình khi có yêu cầu từ cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền giải quyết vụ án hình sự, hành chính, vụ việc dân sự.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 62 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

>>> Tham khảo thêm: Giám định thương tích ở đâu

Trình tự thực hiện

Pháp luật tố tụng dân sự quy định trình tự thủ tục khởi kiện vụ án dân sự yêu cầu bồi thường gây thương tích như sau:

 • Đối với vụ án hình sự thì có thể làm đơn kiến nghị hoặc đơn tố cáo gửi đến Cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Hình sự 2015 và Bộ Luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017
 • Đối với những trường hợp chưa đến mức khởi tố hình sự, Quý khách có thể làm đơn khởi kiện gửi đến Tòa án để yêu cầu người gây thương tích chịu trách nhiệm đền bù tổn thất về tính mạng và hư hỏng về tài sản (nếu có) theo quy định của Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015.

>>> Xem thêm: Đơn tố cáo đánh người cố ý gây thương tích

Trình tự thực hiện yêu cầu bồi thường gây thương tích

Trình tự thực hiện yêu cầu bồi thường gây thương tích

Luật sư tư vấn mẫu đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích

 • Tư vấn mẫu đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích;
 • Tư vấn khung hình phạt, căn cứ xác định mức bồi thường khi bị người khác gây thương tích;
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi bị người khác gây thương tích;
 • Tư vấn mẫu biên bản thỏa thuận bồi thường thiệt hại khi gây thương tích;
 • Hướng dẫn cách xác định tổn thất tinh thần, sức khỏe, căn cứ chứng minh thiệt hại luật đền bù trong tai nạn giao thông;
 • Soạn đơn tố cáo hành vi gây thương tích cho người khác, đơn xin bãi nại cho người có hành vi gây thương tích cho mình,…
 • Hướng dẫn khiếu nại quyết định khởi tố vụ án của cơ quan có thẩm quyền, rút đơn tố cáo,…
 • Hướng dẫn xác định các trường hợp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng,…
 • Luật sư tham gia vụ án hình sư bảo vệ người bị hại

Người gây thương tích ngoài việc phải chịu trách nhiệm hành chính hoặc hình sự tùy theo tính chất nguy hiểm thì còn phải bồi thường thiệt hại theo quy định. Trường hợp không thỏa thuận được việc bồi thường thì người bị thương có thể khởi kiện ra Tòa. Nếu còn thắc mắc hoặc có nhu cầu nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ tư vấn luật dân sự về bồi thường bị gây thương tích, xin vui lòng liên hệ qua số hotline 1900633716 để được tư vấn trực tuyến miễn phí.

Một số bài viết liên quan bồi thường gây thương tích có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.61 (28 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,819 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716