Tư vấn luật doanh nghiệp

Tư vấn luật doanh nghiệp tại Văn Phòng Luật L24H: Luật sư tư vấn giải quyết tất cả các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp, Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên doanh nghiệp của Luật L24H sẽ giúp Doanh nghiệp phòng trừ rủi ro pháp lý, tiết kiệm được nguồn lực nhân sự trợ lý, pháp chế nội bộ, an tâm tập trung hoạt động kinh doanh.

tư vấn luật doanh nghiệp tại Luật L24H

Dịch vụ luật sư tư vấn luật, pháp lý doanh nghiệp tại Luật L24H

Nội dung luật sư tư vấn doanh nghiệp

Pháp lý nội bộ doanh nghiệp

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, nội bộ là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, quản trị nội bộ doanh nghiệp lại là điều khó khăn nhất mà không phải doanh nghiệp nào cũng có thể làm tốt công tác này, dịch vụ tư vấn luật doanh nghiệp ra đời kèm theo nội dung tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp với những nội dung như sau:

Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

 • Phân tích mô hình quản lý của Doanh nghiệp và tư vấn, đề xuất mô hình quản lý doanh nghiệp phù hợp: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, họp Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị,…;
 • Phân tích, xây dựng các chức năng quản lý, chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng Phòng, Ban, Phân xưởng sản xuất và các cơ sở kinh doanh trực thuộc; quyền hạn của các cơ quan quản lý, quan hệ trong điều hành hoạt động của công ty.
 • Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp: Điều lệ, Hợp đồng Liên doanh, Qui chế Hoạt động, Thỏa thuận Cổ đông/Thành viên, Chính sách Kiểm soát và Tuân thủ Nội bộ;

Quản trị nội bộ doanh nghiệp

 • Tư vấn xây dựng hệ thống pháp lý và quản trị nội bộ của từng loại hình doanh nghiệp: Điều lệ, Hợp đồng Liên doanh, Qui chế Hoạt động, Thỏa thuận Cổ đông/Thành viên, Chính sách Kiểm soát và Tuân thủ Nội bộ;
 • Tư vấn soạn thảo, rà soát các Quyết định, Nghị quyết, Biên bản nội bộ đảm bảo tuân thủ Điều lệ và quy định pháp luật;
 • Lập phương án cơ cấu thành viên và sự thay đổi thành viên của Hội đồng quản trị – Hội đồng thành viên, ban điều hành, nhân sự.
 • Tổ chức công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng công tác của cán bộ, nhân viên trong doanh nghiệp;
 • Tư vấn chính sách tiền lương và các chính sách phụ cấp, đãi ngộ đối với người lao động phù hợp quy định pháp luật;
 • Tư vấn an toàn lao động, vệ sinh lao động trong Công ty;

Tranh Chấp Nội Bộ Doanh Nghiệp

 • Tư vấn pháp luật, giải pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo..) đối với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức nội bộ; giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
 • Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo…) về lao động và trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động;
 • Soạn thảo văn bản pháp lý (công văn, đơn từ) để giải quyết tranh chấp.

Thủ tục hành chính doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp tại công ty Luật 24h

Tư vấn thủ tục đăng ký doanh nghiệp, thay đổi thông tin giấy phép

Đăng ký thành lập doanh nghiệp

Thủ tục hành chính là một trong những vấn đề phức tạp mà doanh nghiệp thường xuyên phải thực hiện trong quá trình hoạt động kinh doanh. Không ít doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính với các cơ quan nhà nước, bao gồm những nội dung như tiêu biểu như:

 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp;
 • Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh;
 • Thủ tục thành lập doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.
 • Thủ tục tạm ngưng hoạt động doanh nghiệp;
 • Thủ tục chia tách, sáp nhập doanh nghiệp;
 • Thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp;
 • Tư vấn quản lý thuế doanh nghiệp.

Quản trị rủi ro hợp đồng

 • Tư vấn các quy định của pháp luật cụ thể về từng loại hợp đồng để khách hàng có sự thấu hiểu về mặt pháp lý, đảm bảo việc giao kết hợp đồng được thực hiện một cách có lợi nhất nhưng đảm bảo đúng quy định pháp luật.
 • Đánh giá, tư vấn về lộ trình và chiến lược đàm phán hợp đồng, nghiên cứu tư vấn các cơ sở pháp lý, kiểm tra tính hợp pháp của toàn bộ hồ sơ, cung cấp ý kiến pháp lý chi tiết liên quan đến các thỏa thuận hợp đồng
 • Tư vấn các trường hợp hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng; sửa đổi đề nghị, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.
 • Đại diện tham gia đàm phán, ký kết hợp đồng
 • Tư vấn các quy định của pháp luật về điều kiện sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.
 • Tư vấn về các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình sửa đổi, chấm dứt hợp đồng.

Tư vấn giải quyết tranh chấp doanh nghiệp

 • Tư vấn pháp luật, giải pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng; xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh,…;
 • Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo..) đối với các thay đổi trong cơ cấu tổ chức nội bộ; giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp;
 • Soạn thảo văn bản (đơn từ, công văn, quyết định, thông báo…) về lao động và trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động;
 • Soạn thảo văn bản pháp lý (công văn, đơn từ) để giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng, đối thủ cạnh tranh.

Các loại hình dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Công ty luật 24h chuyên về doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Dịch vụ luật sư tư vấn luật doanh nghiệp của công ty chúng tôi bao gồm những gói dịch vụ sau:

 • Dịch vụ pháp chế trọn gói
 • Dịch vụ tư vấn thường xuyên
 • Dịch vụ pháp lý dự án đầu tư
 • Dịch vụ giải quyết tranh chấp
 • Dịch vụ tư vấn đăng ký giấy phép
 • Dịch vụ soạn thảo hợp đồng, thủ tục, giấy tờ

Phí dịch vụ luật sư doanh nghiệp

Phí tư vấn ban đầu Quý Doanh nghiệp sẽ được hoàn toàn miễn phí. Sau khi Luật sư tiếp nhận hồ sơ, nghiên cứu vụ việc cụ thể thì phí tư vấn sẽ được tính căn cứ trên mức độ phức tạp và tính chất của từng vụ việc cụ thể.

Ngoài ra để hỗ trợ doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động một cách hiệu quả, chúng tôi có các gói dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên. Gói dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp thường xuyên bao gồm:

 • GÓI BASIC (05 triệu đồng/tháng)
 • GÓI REGULAR (10 triệu đồng /tháng)
 • GÓI PROFESSIONAL (20 triệu đồng/tháng)

Mỗi gói sẽ quy định những công việc cụ thể luật sư hỗ trợ doanh nghiệp, thể hiện chi tiết trong thư chào giá đến Quý doanh nghiệp, vui lòng liên hệ với chúng tôi để trải nghiệm những gói dịch vụ chất lượng nhất.

Tùy vào nhu cầu thực tế, Luật L24H luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng riêng cho quý khách hàng gói dịch vụ riêng biệt đáp ứng nhu cầu thực tế của từng doanh nghiệp. Quý Doanh nghiệp có nhu cầu vui lòng cung cấp thông tin của doanh nghiệp mình, chúng tôi sẽ xây dựng, soạn thảo gói đặc biệt dành riêng cho doanh nghiệp.

Liên hệ luật sư tư vấn doanh nghiệp Luật L24H

Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn luật doanh nghiệp Online hoặc liên hệ sử dụng dịch vụ luật sư doanh nghiệp qua các kênh sau đây:

 • Để nhận hỗ trợ tư vấn luật doanh nghiệp miễn phí qua tổng đài điện thoại: Chỉ cần dùng điện thoại cá nhân gọi về số tổng đài trực tuyến 1900.633.716 và trình bày nội dung với luật sư doanh nghiệp để được giải đáp tư vấn.
 • Tư vấn doanh nghiệp qua Email, vui lòng gửi mail nội dung tư vấn tài liệu đính kèm qua mail: info@luat24h.com.vn chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.
 • Tư vấn luật doanh nghiệp qua ZALO: 0939568950
 • Tư vấn luật doanh nghiệp qua FACEBOOK: Văn Phòng Luật Sư L24H

Ngoài ra chúng tôi còn hỗ trợ tư vấn trực tiếp tại văn phòng công ty tại các địa điểm ở TP.HCMHà Nội, TP. Cần Thơ, Khu vực Miền Tây theo thông tin địa chỉ bên dưới:

 • Tư vấn trực tiếp tại trụ sở văn phòng công ty TPHCM: 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM
 • Chi nhánh văn phòng tư vấn luật tại TP Hà Nội:Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Từ Liêm, Tp. Hà Nội
 • Chi nhánh văn phòng tại TP. Cần Thơ: 207 Nguyễn Tri Phương, Khu vực 1, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Khi cần tham vấn luật sư về luật doanh nghiệp, dịch vụ pháp lý hoạt động kinh doanh, tư vấn luật đầu tư, kinh tế, thương mại quốc tế, soạn thảo hợp đồng, quản trị rủi ro pháp lý doanh nghiệp, thủ tục hành chính về cấp phép, giấy phép, tư vấn quản trị nội bộ, giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp trong ngoài doanh nghiệp.. vui lòng liên hệ qua số điện thoại tổng đài trực tuyến của Công ty 1900.633.716. Hoặc gửi thông tin qua Email: info@luat24h.com.vn Để được luật sư chuyên Doanh nghiệp hỗ trợ tư vấn giải đáp miễn phí.

Scores: 4.56 (67 votes)

Kiến Thức Liên Quan

Xem thêm