Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung, hướng dẫn soạn, khởi kiện

Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung là một vấn đề không còn xa lạ trong cuộc sống hàng ngày, khi những tranh chấp về đất đai, lối đi chung giữa các hộ gia đình xảy ra ngày càng nhiều. Đối mặt với tình trạng này, việc nắm rõ quyền lợi của mình và biết cách sử dụng mẫu đơn khiếu nại một cách hợp lý là vô cùng cần thiết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách điền mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung, cùng với quy trình khiếu nại và những lưu ý trong việc giải quyết vấn đề này.

mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Hướng dẫn viết đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

 

Quy định về quyền khiếu nại lấn chiếm lối đi chung.

Thế nào là hành vi lấn chiếm lối đi chung.

Theo Điều 211 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định về sở hữu chung của cộng đồng như sau:

 • Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.
 • Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.
 • Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia.

Căn cứ theo quy định trên thì lối đi được coi là thuộc sở hữu chung của cộng đồng, không thuộc sở hữu riêng của bất kỳ nhà nào. Do đó, hành vi lấn chiếm lối đi chung là hành vi xây dựng, cơ nới, lấn chiếm diện tích, lấn chiếm không gian đang được đang được quản lý, sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác và khu vực công cộng, khu vực sử dụng chung theo quy định tại khoản 11 Điều 12 Luật Xây dựng 2014. Hành vi lấn chiếm lối đi chung là hành vi vi phạm pháp luật.

Quy định về quyền khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Quy định về quyền khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Ai có quyền khiếu nại?

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 166 Luật Đất đai 2013:

Người sử dụng đất có quyền khiếu nại về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

Khi phát hiện hành vi lấn chiếm đất thuộc lối đi chung, chúng ta có thể thực hiện thủ tục khiếu nại các hành vi nói trên tại Ủy ban Nhân dân (UBND) cấp xã giải quyết.

Hành vi trên đã vi phạm những quy định trong lĩnh vực quản lý hành chính về đất đai và có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 14 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————-

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v: Lấn chiếm lối đi chung tại …………..)

Căn cứ theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ theo quy định tại luật Khiếu nại năm 2011;

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………………………………………

Người khiếu nại: ……………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD: ……………………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………………

Người bị khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………………………….

Số CMND/ Hộ chiếu/CCCD: ………………….. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ……………………..

Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………………………………..

Nội dung, lý do khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Yêu cầu giải quyết khiếu nại: ……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi cam đoan về nội dung khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Mong quý cơ quan sớm xét và giải quyết để bảo vệ quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng.

Xin chân thành cảm ơn!

……. ngày…. tháng… năm….

 

Tài liệu kèm theo:

1……………………………………………………..

2……………………………………………………..

3……………………………………………………..                                                                 

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

>>>Click Tải: Mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Hướng dẫn viết mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

 • Người làm đơn cần xác định rõ và cụ thể cơ quan có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Theo đó, đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung sẽ do Ủy ban nhân dân cấp xã, phường nơi xảy ra vụ việc tiếp nhận và xử lý. Sau khi nhận được đơn khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền phải tiến hành trả lời và giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật
 • Về nội dung, người làm đơn cần phải trình bày ngắn gọn quá trình hình thành của lối đi chung bị lấn chiếm, hành vi lấn chiếm xảy ra trong khoảng thời gian nào, hậu quả của việc bị lấn chiếm,…
 • Người làm đơn cần đảm bảo việc ký tên và xác nhận ở cuối đơn. Người làm đơn có thể đại diện ký tên hoặc để cho tất cả những người có cùng ý kiến ký vào đơn.

Thẩm quyền giải quyết đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

 • Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp theo quy định tại Điều 17 Luật Khiếu nại 2011.
 • Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình. Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết Điều 18 Luật Khiếu nại 2011.

Trình tự giải quyết đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung

Theo quy định tại Chương IV về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại của Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại gồm 03 bước:

Bước 1: Thụ lý, chuẩn bị xác minh nội dung khiếu nại

 • Thụ lý giải quyết khiếu nại;
 • Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức bị khiếu nại;
 • Giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại.

Bước 2: Tiến hành xác minh nội dung khiếu nại

 • Làm việc trực tiếp với người khiếu nại, người đại diện, người được ủy quyền, luật sư, trợ giúp viên pháp lý của người khiếu nại;
 • Làm việc trực tiếp với người có quyền, lợi ích liên quan và người bị khiếu nại;
 • Yêu cầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu, bằng chứng;
 • Tiếp nhận, xử lý thông tin, tài liệu, bằng chứng;
 • Xác minh thực tế;
 • Trưng cầu giám định;
 • Làm việc với các bên có liên quan trong quá trình xác minh nội dung khiếu nại;
 • Tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính bị khiếu nại;
 • Báo cáo kết quả xác minh nội dung khiếu nại;
 • Tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai.

Bước 3: Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại và lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại

 • Ban hành, gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại;
 • Lập, quản lý hồ sơ giải quyết khiếu nại.

Luật sư tư vấn giải quyết lấn chiếm lối đi chung

 • Tư vấn quy định pháp luật về khiếu nại
 • Xác định trường hợp lấn chiếm lối đi chung bị khiếu nại
 • Tư vấn hình thức khiếu nại, thời hiệu khiếu nại
 • Tư vấn trình tự, thủ tục khiếu nại
 • Tư vấn nội dung khiếu nại, làm rõ các yêu cầu giải quyết
 • Tư vấn việc bổ sung các tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khiếu nại
 • Hỗ trợ soạn thảo, hoàn thiện hình thức, nội dung đơn khiếu nại
 • Tư vấn Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai
 • Giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai liền kề hàng xóm

Luật sư tư vấn tranh châp lỗi đi chung

Luật sư tư vấn tranh chấp lối đi chung

Thông qua bài viết này, chúng tôi hy vọng bạn đã nắm được những thông tin cần thiết về mẫu đơn khiếu nại lấn chiếm lối đi chung, quy trình khiếu nại, cũng như những lưu ý quan trọng trong việc giải quyết tranh chấp liên quan đến vấn đề này. Nếu Quý bạn đọc có những thắc mắc liên quan cần luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến miễn phí xin vui lòng liên hệ qua HOTLINE: 1900633716 để được tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất. Xin cảm ơn!

>>>Thông tin liên quan có thể cần thiết cho bạn tham khảo: Hành vi lấn chiếm hành lang chung cư bị xử phạt như thế nào?

Scores: 4.7 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716