Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai phát huy tác dụng trong nhiều vụ việc về đất đai mà đương sự không thể tự mình thực hiện, phải ủy quyền cho người khác giải quyết thay. Trang bị kiến thức về mẫu giấy ủy quyền này không bao giờ là thừa. Vì vậy hôm nay, Luật L24H sẽ mang đến cho các bạn mẫu giấy ủy quyền mới nhất cùng toàn bộ những thông tin liên quan.

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Có thể ủy quyền cho người khác giải quyết tranh chấp đất đai không?

 • Câu trả lời là có. Tuy nhiên hiện nay không tồn tại quy định cụ thể về việc ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Pháp luật nước ta chỉ ghi nhận một cách tổng quát trong Bộ luật dân sự 2015 về việc có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc pháp nhân khác thực hiện giao dịch dân sự tại Điều 138.
 • Bộ luật tố tụng dân sự cũng có quy định về phạm vi đại diện của người được ủy quyền được xác lập theo nội dung của văn bản ủy quyền.
 • Trong pháp luật tố tụng hành chính cũng yêu cầu người được ủy quyền phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, việc ủy quyền cũng phải lập thành văn bản tương tự như quy định của pháp luật tố tụng dân sự.

Cơ sở pháp lý: Điều 138 Bộ luật dân sự 2015, Khoản 2 Điều 86 Bộ luật tố tụng dân sự 2015; Khoản 3 Điều 60 Luật tố tụng hành chính 2015.

Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________

GIẤY ỦY QUYỀN

1.BÊN ỦY QUYỀN

Họ và tên: ………………………………………………………………………………

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND: ……………………. Nơi cấp:…………………..Ngày cấp :…………..

Thường trú:………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………………….

2.BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND: ……………………. Nơi cấp:…………………… Ngày cấp :………….

Thường trú:…………………………………………………………………………………

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………….

CĂN CỨ ỦY QUYỀN

Tôi – …………………… hiện đang thực hiện các thủ tục để yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng diện tích …………….. đất (Bằng chữ: …………….), tờ bản đồ số ……………….. tại địa chỉ: ………………………… Thửa đất này đã được UBND …………………. cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số …………………………… mang tên ……………………………………………

Nay tôi ủy quyền cho …………………………. được toàn quyền thay mặt và nhân danh tôi liên hệ, làm việc với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện các công việc như sau:

PHẠM VI ỦY QUYỀN

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được Công chứng/ Chứng thực cho đến khi người nhận ủy quyền thực hiện xong công việc được ủy quyền hoặc đến khi Giấy ủy quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

CAM KẾT

Hai bên chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

Việc ủy quyền là hoàn toàn tự nguyện, không nhằm trốn tránh bất kỳ một nghĩa vụ nào.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

     BÊN ỦY QUYỀN                                                                BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)                                                                       (Ký, ghi rõ họ tên)

>>> Click tải xuống: Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Hướng dẫn điền theo mẫu:

 • Thông tin của các bên: Điền chính xác các thông tin được yêu cầu, khớp với giấy tờ về nhân thân. Nếu ghi không đúng, sẽ phải mất thời gian sửa đổi bổ sung. Thậm chí, cơ quan tiếp nhận có thể không chấp nhận tư cách tham gia giải quyết tranh chấp của người được ủy quyền.
 • Căn cứ ủy quyền: Trình bày rõ về tình trạng thửa đất đang phát sinh tranh chấp cũng như thông tin về các cơ quan liên quan. Đây là thông tin cần thiết để xác định đối tượng tranh chấp của các bên.
 • Phạm vi ủy quyền: Xác định cụ thể những công việc bên được ủy quyền cần làm cũng như phạm vi công việc đó. Có thể chỉ cần bên được ủy quyền thực hiện 1 vài giai đoạn trong công việc hoặc toàn bộ giai đoạn. Bên được ủy quyền không vượt quá phạm vi và công việc được ủy quyền của mình.
 • Thời hạn ủy quyền: Tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên, việc ủy quyền có thể chấm dứt khi công việc thực hiện xong hoặc đến khi Giấy ủy quyền hết hiệu lực theo quy định pháp luật.

>>> Tham khảo thêm về: Mẫu đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai

Thủ tục ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Chuẩn bị hồ sơ gồm:

 • Các giấy tờ chứng minh nhân thân (CCCD/ CMND/ Hộ khẩu);
 • Phiếu yêu cầu Công chứng/ Chứng thực văn bản ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Giấy ủy quyền được điền đầy đủ thông tin như mẫu trên;
 • Giấy tờ làm căn cứ ủy quyền khác như đơn khởi kiện, thông báo thụ lý vụ án, giấy triệu tập làm việc; giấy mời;…

Công chứng/ Chứng thực văn bản ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại Phòng Công chứng/ Văn phòng Công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã là những cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc Công chứng/ Chứng thực. Trong quá trình đó, các bên sẽ được hướng dẫn và giải thích về cách thực hiện ủy quyền, sau đó ký vào giấy ủy quyền trước mặt người thực hiện Công chứng/ Chứng thực. Sau đó nhận giấy ủy quyền đã hoàn thành.

>>> Tham khảo thêm về: Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Thời hạn ủy quyền giải quyết

Pháp luật không quy định về thời hạn ủy quyền của giấy ủy quyền, mà chỉ quy định về thời hạn của hợp đồng ủy quyền.

Theo đó, thời hạn ủy quyền của hợp đồng ủy quyền được xác định:

 • Nhờ vào sự thỏa thuận.
 • Do pháp luật quy định:

Công việc đã hoàn thành.

Một trong hai bên: đơn phương chấm dứt thực hiện việc ủy quyền; chết; là pháp nhân đã chấm dứt tồn tại hoặc không còn đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự để thực hiện giao dịch.

Căn cứ khác làm việc đại diện theo ủy quyền không thể thực hiện được.

 • 01 năm, kể từ ngày xác lập việc ủy quyền (nếu không có 1 trong 2 yếu tố trên).

Cơ sở pháp lý: Điều 563 Bộ luật dân sự 2015; Điều 140 Bộ luật dân sự 2015.

Tại sao nên ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai?

 • Đất đai là tài sản có giá trị cao do vậy, tranh chấp đất đai là vấn đề cực kì phức tạp cần được đặt sự quan tâm lên hàng đầu.
 • Việc ủy quyền có thể xuất phát do bên ủy quyền vì nhiều vấn đề (đang ở nước ngoài, mất năng lực hành vi dân sự,…) không thể trực tiếp đứng ra giải quyết tranh chấp có thể ủy quyền cho cá nhân hoặc pháp nhân khác đứng ra thay mình quyết định, dĩ nhiên là được giới hạn phạm vi công việc thực hiện.
 • Tuy nhiên, còn một lý do khác để cần ủy quyền xuất phát từ tư duy pháp lý chưa vững chắc của phần lớn người dân hiện nay. Đôi khi chính vì vậy, bạn có thể tự làm suy giảm quyền lợi hợp pháp của mình, ảnh hưởng đến kết quả giải quyết tranh chấp. Do vậy, bạn nên tìm kiếm một chuyên gia trong lĩnh vực pháp luật về đất đai thay mình giải quyết tranh chấp đó, có như vậy, quyền lợi của bạn sẽ được bảo vệ cách tối ưu nhất.

Luật sư tư vấn, nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư đại diện theo ủy quyền thực hiện các công việc có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp về đất đai như:

 • Tư vấn luật về các quy định liên quan đến ủy quyền tranh chấp đất đai.
 • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, văn bản có liên quan trong quá trình giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Đưa ra những chiến lược giải quyết tranh chấp, phân tích ưu nhược điểm của từng chiến lược giúp khách hàng lựa chọn được phương pháp tối ưu nhất;
 • Làm việc với cơ quan có thẩm quyền;
 • Đại diện khách hàng trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp, tham gia hòa giải, trực tiếp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng nếu có khởi kiện tại Tòa án.

Luật sư nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư nhận ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Hiểu biết về Mẫu giấy ủy quyền giải quyết tranh chấp đất đai có vẻ vẫn chưa đủ, tốt nhất cần sự giúp sức từ một người đủ năng lực chuyên môn. Đội ngũ Luật sư giỏi về đất đai Luật L24H sẵn sàng giải đáp các thắc mắc cũng như nhận ủy quyền tham gia giải quyết tranh chấp đất đai cho Quý khách. Nếu có nhu cầu, vui lòng liên hệ Tổng đài 1900.633.716 hoặc email [email protected].

Scores: 4.6 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,805 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716