Dịch vụ luật sư tại Long An

Dịch vụ Luật sư tại Long An đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp sự hỗ trợ pháp lý cho cá nhân và doanh nghiệp tại khu vực này. Với sự hiểu biết sâu sắc về luật pháp, các Luật sư của Luật L24H tại Long An cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý đa dạng, từ giải quyết tranh chấp đến hỗ trợ trong việc thành lập và điều hành doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về dịch vụ Luật sư mà chúng tôi cung cấp, mời quý độc giả theo dõi bài viết sau đây.

Cung cấp dịch vụ Luật sư tại Long An

Cung cấp dịch vụ Luật sư tại Long An

Các dịch vụ Luật sư tại Long An

Các dịch vụ Luật sư tại Long An mà chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Tư vấn pháp lý: Luật sư cung cấp thông tin và hướng dẫn về quy định pháp lý liên quan đến các vấn đề như hợp đồng, quyền sở hữu, đất đai, thương mại, lao động,hôn nhân gia đình, hành chính, hình sự và nhiều lĩnh vực pháp lý khác.
 • Giải quyết tranh chấp: Luật sư tham gia giải quyết các vụ án dân sự, hình sự, lao động thương mại, hôn nhân gia đình, hành chính,… giúp họ bảo vệ quyền lợi và lợi ích của mình trước tòa án.
 • Hỗ trợ trong các thủ tục pháp lý: Bao gồm việc soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu pháp lý như hợp đồng, thỏa thuận, quyết định, văn bản đề nghị và các biểu mẫu pháp lý khác.
 • Tư vấn về doanh nghiệp: Bao gồm việc thành lập, điều chỉnh hoạt động và giải thể doanh nghiệp, cũng như tư vấn về quản lý rủi ro, quyền sở hữu, và các vấn đề về thuế.
 • Tư vấn về di sản và quản lý tài sản: Bao gồm việc lập di chúc, quản lý tài sản, và giải quyết các tranh chấp liên quan đến di sản.
 • Thực hiện đăng ký, xin cấp phép các loại giấy phép trong các lĩnh vực như y tế, an toàn thực phẩm, quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, giấy tờ nhà đất…
 • Tư vấn hỗ trợ các thủ tục khiếu nại, tố cáo các hành vi có dấu hiệu vi phạm tố tụng của cơ quan nhà nước
 • Tư vấn và kiểm soát các vấn đề về kế toán thuế

Trên đây là một số các dịch vụ Luật sư mà chúng tôi cung cấp nhằm giúp đỡ khách hàng giải quyết khó khăn về các vấn đề pháp lý. Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ pháp lý theo nhu cầu cụ thể của khách hàng và theo quy định của pháp luật.

Để giải quyết những vấn đề cho thân chủ Luật sư cần cung cấp dịch vụ gì?

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo

 • Tư vấn pháp lý: Luật sư  tư vấn, cung cấp và  hướng dẫn  các vấn đề pháp lý, các quy định pháp luật của tất cả các lĩnh vực mà pháp luật điều chỉnh theo yêu cầu tư vấn của cá nhân và doanh nghiệp đang gặp phải.
 • Soạn thảo hợp đồng: Hỗ trợ soạn thảo, đánh giá, rà soát và chỉnh sửa các loại hợp đồng như hợp đồng mua bán, hợp đồng lao động, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng dịch vụ, v.v.
 • Tư vấn về quyền sở hữu trí tuệ: Cung cấp tư vấn và soạn thảo văn bản liên quan đến bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và các quyền sở hữu trí tuệ khác.
 • Soạn thảo tài liệu pháp lý: Bao gồm việc soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu pháp lý như thỏa thuận, biên bản, quyết định, văn bản đề nghị và các biểu mẫu pháp lý khác.Tư vấn về quy trình pháp lý: Hỗ trợ về quy trình pháp lý liên quan đến các vấn đề như thành lập doanh nghiệp, thay đổi cơ cấu tổ chức, giải thể công ty, v.v.
 • Tư vấn về việc xác lập quyền sở hữu tài sản: Cung cấp tư vấn về việc xác lập quyền sở hữu tài sản, bao gồm việc soạn thảo các văn bản liên quan đến mua bán, chuyển nhượng, và quản lý tài sản.
 • Tư vấn về di sản và gia đình: Hỗ trợ trong việc soạn thảo di chúc, quản lý tài sản gia đình, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hôn nhân và gia đình.
 • Tư vấn về các quy trình tố tụng để giải quyết vụ án
 • Tư vấn các quy định pháp luật để xin giảm nhẹ hình phạt, tư vấn định hướng bào chữa cho bị can bị cáo
 • Soạn thảo các văn bản nội bộ cho doanh nghiệp
 • Soạn thảo văn bản pháp lý: Luật sư soạn thảo các văn bản pháp lý như bản đơn, kiến nghị, và các văn bản khác liên quan đến quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Tư vấn pháp lý: Luật sư cung cấp tư vấn pháp lý cho khách hàng về quy trình giải quyết tranh chấp, quyền và nghĩa vụ của họ, và các chiến lược pháp lý có thể được áp dụng trong vụ án của họ
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, tố cáo về hành vi có dấu hiệu vi phạm của cơ quan nhà nước
 • Soạn thảo đơn tố cáo, đơn trình báo, đơn phản ánh khi phát hiện có hành vi có dấu hiệu phạm tội
 • Soạn thảo toàn bộ hồ sơ trong suốt quá trình giải quyết vụ án dân sự, lao động, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại và hành chính. Bao gồm nhưng không giới hạn như đơn khởi kiện, đơn phản tố, bản tự khai, luận cứ , bản ý kiến pháp lý …

Những dịch vụ nêu trên giúp cá nhân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được sự tư vấn pháp lý chính xác, cũng như có được các tài liệu pháp lý đáng tin cậy để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của khách hàng. Trên đây là một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, dựa vào từng sự vụ sự việc cụ thể mà chúng tôi sẽ hỗ trợ cho khách hàng nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng.

Dịch vụ Luật sư trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp

Dịch vụ Luật sư trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp là một phần quan trọng của hoạt động pháp lý. Dưới đây là các dịch vụ mà Luật L24H cung cấp khi Luật sư tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp:

 • Đàm phán, hòa giải, thương lượng: tham gia cùng với khách hàng hoặc thay mặt khách hàng tham gia đàm phán ký kết hợp đồng; tham gia thương lượng hòa giải để giải quyết tranh chấp hợp đồng, tranh chấp dân sự khác…
 • Đàm phán, tham gia giải quyết tranh chấp trước tố tụng: Luật sư tham gia vào quá trình đàm phán với bên đối lập và các bên liên quan khác để cố gắng đạt được giải pháp hòa bình và giải quyết tranh chấp một cách hòa bình trước khi vụ án được đưa ra tòa án.
 • Đại diện theo ủy quyền: Luật sư đại diện cho khách hàng của mình trong các phiên tòa để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ. Họ sẽ tham gia vào quá trình lập luận, trình bày bằng chứng và đưa ra các phát biểu pháp lý để hỗ trợ vụ án của khách hàng với tư cách là đại diện theo ủy quyền cho khách hàng
 • Trực tiếp tham gia vụ án với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, lao động hoặc là người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ trong vụ án hình sự
 • Hỗ trợ thu thập chứng cứ: Luật sư thu thập hồ sơ tài liệu đảm bảo các thuộc tính của chứng cứ để cung cấp cho tòa án nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi của khách hàng

Những dịch vụ này giúp đảm bảo rằng khách hàng có được sự hỗ trợ toàn diện từ Luật sư trong quá trình giải quyết tranh chấp, từ việc đại diện trước tòa án đến các hoạt động đàm phán và soạn thảo văn bản pháp lý cần thiết.

Dịch vụ Luật sư theo yêu cầu cụ thể của khách hàng

Đối với cá nhân

Dịch vụ Luật sư theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, đặc biệt là đối với cá nhân, có thể bao gồm những dịch vụ sau:

 • Tư vấn pháp lý cá nhân: Luật sư cung cấp tư vấn về quyền và nghĩa vụ pháp lý của cá nhân trong các tình huống cụ thể như mua bán bất động sản, ký kết hợp đồng, ly hôn, quyền nuôi con, và các vấn đề pháp lý khác.
 • Soạn thảo văn bản pháp lý cá nhân: Hỗ trợ cá nhân trong việc soạn thảo các văn bản pháp lý như di chúc, quyết định, thỏa thuận, và các tài liệu pháp lý khác liên quan đến quản lý tài sản và gia đình.
 • Đại diện trong các vụ án cá nhân: Luật sư đại diện cho cá nhân trong các vụ án dân sự như tranh chấp bất động sản, tai nạn giao thông,hôn nhân gia đình, đất đai… và các vấn đề pháp lý cá nhân khác trước tòa án.
 • Tư vấn về di sản và kế hoạch tài chính cá nhân: Cung cấp tư vấn về lập di chúc, quản lý tài sản, và kế hoạch tài chính cá nhân để đảm bảo rằng quyền lợi và mong muốn của cá nhân được thực hiện theo đúng ý muốn.
 • Tư vấn về di trú và quốc tịch: Hỗ trợ cá nhân trong các thủ tục di trú, định cư, và xin quốc tịch tại quốc gia nơi họ sinh sống hoặc muốn di cư đến.

Những dịch vụ này giúp cá nhân có được sự hỗ trợ và tư vấn pháp lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề pháp lý cá nhân một cách hiệu quả và đảm bảo.

Đối với doanh nghiệp

Dịch vụ Luật sư theo yêu cầu cụ thể của khách hàng, đặc biệt là đối với doanh nghiệp, có thể bao gồm các dịch vụ sau:

 • Tư vấn pháp lý doanh nghiệp: Luật sư cung cấp tư vấn về quyền và nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp trong các lĩnh vực như hợp đồng, lao động, thuế, và luật kinh doanh.
 • Thành lập doanh nghiệp: Hỗ trợ trong việc thành lập và đăng ký doanh nghiệp, bao gồm việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp, soạn thảo các tài liệu thành lập, và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.
 • Tư vấn về quản lý doanh nghiệp: Cung cấp tư vấn về quản lý rủi ro, tuân thủ luật pháp, và quy trình nội bộ của doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động của họ tuân thủ đúng quy định và tránh rủi ro pháp lý.
 • Soạn thảo hợp đồng kinh doanh: Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc soạn thảo và đánh giá các loại hợp đồng kinh doanh như hợp đồng mua bán, hợp đồng cung cấp dịch vụ, hợp đồng đại lý, v.v.
 • Đại diện trong các vụ án doanh nghiệp: Luật sư đại diện cho doanh nghiệp trong các vụ án dân sự, thương mại, và lao động để bảo vệ quyền lợi và lợi ích của họ trước tòa án.
 • Tư vấn về sở hữu trí tuệ: Cung cấp tư vấn về bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp như bằng sáng chế, nhãn hiệu, và bản quyền.
 • Hỗ trợ trong các giao dịch sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, bao gồm việc lập các thỏa thuận, đàm phán, và hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan.

Những dịch vụ này giúp doanh nghiệp có được sự hỗ trợ và tư vấn pháp lý chuyên sâu để quản lý và phát triển hoạt động kinh doanh của họ một cách hiệu quả và hợp pháp.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng

Tại sao cần thuê Luật sư giải quyết vấn đề pháp lý

Việc thuê Luật sư để giải quyết vấn đề pháp lý mang lại rất nhiều lợi ích. Dưới đây là những lý do mà bạn nên thuê Luật sư để giải quyết các vấn đề pháp lý mà mình gặp phải:

 • Kiến thức chuyên môn: Luật sư có kiến thức sâu rộng về luật pháp và quy trình pháp lý, giúp họ hiểu rõ vấn đề và cung cấp các giải pháp pháp lý phù hợp.
 • Bảo vệ quyền lợi: Luật sư đại diện cho bạn trong các tình huống pháp lý, bảo vệ quyền lợi và lợi ích của bạn trước pháp luật và các bên liên quan.
 • Minh bạch và tuân thủ: Luật sư giúp đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các quy định pháp luật và tuân thủ đúng quy trình pháp lý, giảm thiểu rủi ro pháp lý cho bạn và doanh nghiệp của bạn.
 • Đàm phán và giải quyết tranh chấp: Luật sư có kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh chấp, giúp bạn đạt được kết quả tốt nhất trong các vụ án hoặc thương lượng.
 • Hiệu quả thời gian và chi phí: Thuê Luật sư có thể giúp tiết kiệm thời gian và chi phí bằng cách đảm bảo các vấn đề pháp lý được xử lý đúng cách từ đầu và tránh được các lỗi pháp lý tiềm ẩn.
 • Tư vấn chuyên sâu: Luật sư không chỉ giúp giải quyết vấn đề pháp lý hiện tại mà còn cung cấp tư vấn về các chiến lược dài hạn và các biện pháp phòng ngừa để tránh các vấn đề trong tương lai.

Như vậy, có thể thấy việc thuê Luật sư không chỉ là một sự đảm bảo về quyền lợi hợp pháp mà còn là một bước quan trọng để đảm bảo hoạt động của khách hàng diễn ra theo đúng quy định của pháp luật  và một cách minh bạch nhất.

Chi phí để sử dụng dịch vụ Luật sư tại Long An

Trong trường hợp quý khách hàng mong muốn sự tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo từ Luật L24H, chúng tôi sẽ cung cấp mức chi phí phù hợp dựa trên từng vấn đề và yêu cầu cụ thể của quý khách. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí được tính toán nhằm tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho quý khách.

Quyền và nghĩa vụ của hai bên sẽ được ràng buộc bởi Hợp đồng dịch vụ pháp lý. Trong trường hợp xuất hiện tình tiết mới, ảnh hưởng đến nội dung của Hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên có thể thương lượng lại về mức phí dịch vụ thông qua phụ lục hợp đồng.

Mức thù lao và chi phí luật sư trong từng vụ việc sẽ được xác định dựa trên sự đồng thuận giữa luật sư và quý khách hàng, được ghi chép tại hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Luật sư tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý

Luật sư tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý

Như vậy, Dịch vụ luật sư tại Long An không chỉ cung cấp sự tư vấn pháp lý chuyên nghiệp mà còn đảm bảo sự đại diện trước pháp luật hiệu quả cho khách hàng. Với đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu sắc về luật pháp, Luật L24H cam kết mang lại giải pháp pháp lý toàn diện và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Nếu quý khách hàng còn điều vướng mắc, hãy liên hệ ngay đến hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn Online hỗ trợ giải đáp miễn phí

Bài viết cùng chuyên mục

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716