Tội cố ý gây thương tích có tổ chức bị xử lý như thế nào?

Cố ý gây thương tích có tổ chức là tội dấu hiệu của tình tiết tăng nặng được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 về tội cố ý gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khỏe của người khác. Để biết thêm những quy định của luật về biện pháp xử lý của hành vi gây thương tích có tổ chức cũng như dịch vụ luật sư bào chữa tội phạm có hành vi đánh người có tổ chức, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật L24H.

Hành vi cố ý gây thương tích có tổ chức

Hành vi cố ý gây thương tích có tổ chức

Khi nào bị truy cứu tội cố ý gây thương tích?

Theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp luật định sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Cụ thể, các trường hợp luật định bao gồm:

 • Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
 • Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
 • Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
 • Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;
 • Có tổ chức;
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 • Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 • Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;
 • Có tính chất côn đồ;
 • Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

Bên cạnh đó, hành vi cố ý gây thương tích có thể bị phạt tù cao hơn 03 năm tùy vào các tình tiết quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi cố ý gây thương tích tổn hại sức khỏe người khác

Hành vi cố ý gây thương tích tổn hại sức khỏe người khác

>>> Tham khảo thêm về: Giám định thương tật bao nhiêu phần trăm thì bị khởi tố

Hành vi cố ý gây thương tích có tổ chức bị xử lý thế nào?

 • Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng thuộc trường hợp có tổ chức, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm.
 • Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
 • Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm.
 • Nếu gây thương tích cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Cơ sở pháp lý: Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)

Xử phạt tội cố ý gây thương tích

Xử phạt tội cố ý gây thương tích

>>>Tham khảo thêm về: Hành vi cố ý gây thương tích đi tù bao nhiêu năm?

Trách nhiệm bồi thường khi cố ý gây tổn hại sức khỏe của người khác

Nguyên tắc bồi thường

 • Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần.
 • Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.
 • Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
 • Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.
 • Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.

Cơ sở pháp lý: Điều 585 Bộ luật Dân sự 2015

Bồi thường sức khỏe bị xâm phạm

Người gây thiệt hại phải bồi thường cho người bị hại những thiệt hại sau:

 • Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khỏe và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị hại.
 • Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại.
 • Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị, nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần phải có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.
 • Khoản tiền bồi đắp tổn thất tinh thần cho người bị thiệt hại.

Cơ sở pháp lý: Điều 590 Bộ luật Dân sự 2015

Bồi thường sức khỏe bị xâm phạm

Bồi thường sức khỏe bị xâm phạm

>>> Tham khảo thêm về: Mẫu đơn yêu cầu bồi thường gây thương tích

Luật sư tư vấn, bào chữa tội cố ý gây thương tích có tổ chức

 • Tư vấn quy định của pháp luật về tội cố ý gây thương tích cho người khác.
 • Hỗ trợ thân chủ tìm những chứng cứ, bằng chứng quan trọng.
 • Hướng dẫn Cách viết đơn khởi kiện bị đánh
 • Tìm các tình tiết được miễn hoặc giảm trách nhiệm hình sự.
 • Nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp, xem xét và đánh giá chứng cứ.
 • Tìm phương án tốt nhất để bảo vệ cho thân chủ của mình.
 • Làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra.
 • Chuẩn bị để bào chữa cho thân chủ tại Tòa án.
 • Giúp các bị can, bị cáo được giảm nhẹ mức án theo đề nghị của Viện kiểm sát hoặc yêu cầu điều tra bổ sung, hoặc được tuyên bố vô tội.

Các câu hỏi thường gặp về tội cố ý gây thương tích có tổ chức

Hành vi cố ý gây thương tích có tổ chức bị xử lý thế nào?

 • Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 11% nhưng thuộc trường hợp có tổ chức, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.
 • Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm.</p><p>Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.
 • Nếu tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm.
 • Nếu gây thương tích cho 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 61% trở lên nhưng thuộc trường hợp có tổ chức thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Khi nào bị truy cứu tội cố ý gây thương tích?

Theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp luật định sẽ bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Phạm tội cố ý gây thương tích có tổ chức là gì?

Phạm tội cố ý gây thương tích có tổ chức là một hình thức đồng phạm, tức là nhiều người cố ý cùng nhau thực hiện tội cố ý gây thương tích; trong đó có sự bàn bạc, câu kết chặt với nhau, vạch ra một kế hoạch cụ thể để thực hiện một tội phạm.

Thành phần trong tội cố ý gây thương tích có tổ chức?

Trong phạm tội có tổ chức đối với tội cố ý gây thương tích sẽ có những người như sau: người tổ chức, người thực hành, người giúp sức và người xúi giục.

Phạm tội cố ý gây thương tích có tổ chức thể hiện được tính quy mô, bao gồm một nhóm người cụ thể. Nếu chỉ có một người thì không thể gọi là phạm tội cố ý gây thương tích có tổ chức nữa rồi.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật L24H về tội cố ý gây thương tích có tổ chức. Tình tiết có tổ chức là một tình tiết tăng nặng làm tăng trách nhiệm hình sự của người phạm tội. Nếu quý khách có nhu cầu cần luật sư hình sự tư vấn chuyên sâu, cụ thể hoặc sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa tội đánh nhau gây thương tích có tổ chức, xin vui lòng liên hệ qua Hotline 1900633716 để được hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

Scores: 4.63 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716