Thủ tục thi hành trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự

Thủ tục thi hành trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự là bước cuối cùng của quá trình tố tụng mà bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật sẽ được thi hành. Trong các vụ việc dân sự phải thi hành án thì bên cạnh đó trong các vụ án hình sự cũng sẽ có phần thi hành trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự đó. Nhưng để hiểu sâu hơn về vấn đề này thì bài viết của Luật L24H sau đây, sẽ cung cấp cho quý khách biết thêm những quy định và thông tin về vấn đề trên.

Thi hành trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự

Thi hành trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự

Quy định về một số trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự

Một số trách nhiệm về vấn đề dân sự trong vụ án hình sự bao gồm:

 • Đòi trả lại tài sản bị chiếm đoạt
 • Đòi bồi thường giá trị tài sản bị chiếm đoạt nhưng bị mất hoặc bị hủy hoại, bị làm hư hỏng, buộc phải sửa chữa tài sản bị hư hỏng
 • Đòi bồi thường thiệt hại về lợi ích gắn liền với việc sử dụng
 • Chi phí hợp lý để ngăn chặn, khắc phục thiệt hại do tài sản bị chiếm đoạt
 • Đòi bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần do tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm,…

Ngoài việc phải giải quyết trách nhiệm hình sự, các cơ quan tiến hành tố tụng còn phải giải quyết phần trách nhiệm dân sự trong vụ án theo căn cứ tại Điều 30 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 về việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được giải quyết như sau:

Việc giải quyết vấn đề dân sự trong vụ án hình sự được tiến hành cùng với việc giải quyết vụ án hình sự Trường hợp vụ án hình sự phải giải quyết vấn đề bồi thường thiệt hại, bồi hoàn mà chưa có điều kiện chứng minh và không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án hình sự thì vấn đề dân sự có thể tách ra để giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự.

Nộp đơn yêu cầu thi hành trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự

Thời hiệu yêu cầu

Thời hiệu thi hành án

Thời hiệu thi hành án

 

Thời hiệu yêu cầu để thi hành án là trong thời hạn 5 năm kể từ ngày bản án  hoặc quyết định có hiệu lực pháp luật căn cứ theo Khoản 1 Điều 30 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 quy định:

 • Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.
 • Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 • Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Như vậy, thời hiệu để yêu cầu thi hành trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự là thời hạn 5 năm kể từ từ ngày có quyết định hoặc bản án có hiệu lực pháp luật.

Nội dung của đơn yêu cầu

Về nội dung đơn yêu cầu thì theo Khoản 2 Điều 31 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 quy định những nội dung của đơn yêu cầu thi hành trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự sau đây:

 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Khi có yêu cầu thi hành án, người yêu cầu phải nộp đơn kèm theo bản án, quyết định của Tòa án. Ngoài ra, còn bổ sung thêm giấy tờ tùy thân và nộp trực tiếp tại cơ quan thi hành án dân sự.

>>> Tải mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn thi hành án dân sự mới nhất

Trách nhiệm nhận đơn yêu cầu thi hành trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật

Thẩm quyền thi hành án

Căn cứ theo Điều 35 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 thì trách nhiệm dân sự sẽ được tòa án cấp tỉnh xét xử sơ thẩm thì do cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh thi hành. Mặt khác, đối với trường hợp có những bản án, quyết định về vụ việc tòa án cấp huyện xét xử sơ thẩm thì do cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện thi hành.

Theo đó, thẩm quyền thi hành án dân sự cấp huyện được quy định tại điểm d Khoản 1 Điều 35 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 bao gồm:

 • Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện nơi khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

Thẩm quyền ra quyết định thi hành quyết định

Thẩm quyền ra quyết định thi hành quyết định

Đối với trường hợp tại Khoản 2 Điều 35 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 thì Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh có thẩm quyền thi hành các bản án, quyết định sau đây:

 • Bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên cùng địa bàn;
 • Bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp cao;
 • Quyết định của Tòa án nhân dân tối cao chuyển giao cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh;
 • Bản án, quyết định của Tòa án nước ngoài, quyết định của Trọng tài nước ngoài được Tòa án công nhận và cho thi hành tại Việt Nam;
 • Bản án, quyết định do cơ quan thi hành án dân sự nơi khác hoặc cơ quan thi hành án cấp quân khu ủy thác.

Ra quyết định thi hành án

Đối với việc ra quyết định thi hành án thì căn cứ theo Điều 36  Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 thì người có quyền ra quyết định thi hành án là Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự theo như Khoản 1 Điều 36 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2022 quy định:

 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định thi hành án khi có yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
 • Thời hạn ra quyết định thi hành án theo yêu cầu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 36 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 thì trong quyết định thi hành án phải ghi rõ các nội dung như sau:

 • Ghi rõ họ, tên, chức vụ của người ra quyết định
 • Số, ngày, tháng, năm, tên cơ quan, tổ chức ban hành bản án, quyết định
 • Tên, địa chỉ của người phải thi hành án, người được thi hành
 • Phần nghĩa vụ phải thi hành án
 • Thời hạn tự nguyện thi hành án

Như vậy, việc ra quyết định thi hành trách nhiệm dân sự sẽ là Thủ trưởng cơ quan là người có thẩm quyền sẽ ra quyết định thi hành án, đồng thời phân công Chấp hành viên tổ chức thi hành đối với phần bản án. Cùng với đó, trong quyết định thi hành án phải ghi đầy đủ những nội dung được chúng tôi đề cập trên.

Luật sư tư vấn trình tự thủ tục thi hành án

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án dân sự

Tóm lại, thủ tục thi hành trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự là việc giải quyết vấn đề trách nhiệm dân sự trong vụ án hình sự. Cùng với đó, tòa án chỉ thụ lý để giải quyết trách nhiệm dân sự khi đương sự có đơn yêu cầu. Bài viết trên do Luật L24H cung cấp và giúp quý khách làm rõ được những vướng mắc cho vấn đề này. Nếu quý khách muốn Luật sư dân sự tư vấn miễn phí qua điện thoại hay sử dụng dịch vụ luật sư dân sự đại diện thực hiện các liên quan vấn đề trên có thể liên hệ qua HOTLINE: 1900633716 để được hỗ trợ nhanh chóng. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (25 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716