Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất, hướng dẫn chi tiết

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự được sử dụng khi bản án dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng bên có nghĩa vụ không thực hiện nghĩa vụ của mình làm ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của bên có quyền. Do đó việc lập và nộp đúng mẫu đơn này không chỉ giúp thủ tục giải quyết nhanh chóng, mà còn đảm bảo quyền lợi của người yêu cầu thi hành án được bảo vệ. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp cho bạn độc cách viết đơn và các lưu ý quan trọng khi nộp mẫu đơn này.

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Khi nào cần làm đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Thi hành án dân sự là giai đoạn cuối cùng của hoạt động tố tụng dân sự, bảo đảm cho bản án, quyết định của tòa án được chấp hành, bảo đảm các quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân và tính nghiêm minh của xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tăng cường hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, trong thời hạn quy định, bên có nghĩa vụ không thi hành nghĩa vụ của mình thì người được thi hành án, người phải thi hành án có thể sử dụng biện pháp yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án để bảo vệ quyền lợi của mình.

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự mới nhất của Bộ tư pháp

                                                                                                                                      Mẫu số: D 04-THADS

                                                                                                                   (Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP

                                                                                                                          ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN YÊU CẦU THI HÀNH ÁN

 

Kính gửi:  Cục (Chi cục) Thi hành án dân sự (Nơi có thẩm quyền thi hành Bản án – được ghi cụ thể tại phần …… của Bản án)

Họ và tên người yêu cầu thi hành án (trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền và một trong các giấy tờ sau đây: căn cước công dân; chứng minh nhân dân; hộ chiếu; giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú)

Địa chỉ: ……………………………………………………………..

Họ và tên người được thi hành án …………………………………………………………

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

Họ và tên người phải thi hành án ………………………………………………………….

địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………….

 1. Nội dung yêu cầu thi hành án:

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………..

 1. Các tài liệu kèm theo

– Bản án, Quyết định số ………………ngày  …tháng …..năm ……. của ………………………………………………………………………………………………………………….

– Tài liệu thông tin về tài sản hoặc điều kiện thi hành của người phải thi hành án (nếu có).

– Tài liệu có liên quan khác …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

 

                                                                            …….. ngày …. tháng  …. năm 20     

                                   Người yêu cầu thi hành án

(Ký, ghi rõ họ, tên hoặc điểm chỉ)    

>>> Tải mẫu đơn tại đây: Mẫu đơn thi hành án dân sự mới nhất

Hướng dẫn điền nội dung đơn yêu cầu thi hành án dân sự

 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2020)

Cơ quan tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Cơ quan tiếp nhận đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Thời hiệu nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự

 • Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

 • Đối với các trường hợp hoãn, tạm đình chỉ thi hành án theo quy định của Luật này thì thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.
 • Trường hợp người yêu cầu thi hành án chứng minh được do trở ngại khách quan hoặc do sự kiện bất khả kháng mà không thể yêu cầu thi hành án đúng thời hạn thì thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Cơ sở pháp lý: Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Quy trình nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự

 • Đương sự có thể tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng cách trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện cho cơ quan có thẩm quyền. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.
 • Đơn yêu cầu phải có đầy đủ các nội dung quy định ở trên.
 • Nếu người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu
 • Cơ quan thi hành án dân sự kiểm tra nội dung yêu cầu và tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu việc tiếp nhận hoặc từ chối yêu cầu thi hành (thời hạn 5 ngày làm việc).

Cơ sở pháp lý: Điều 31 Luật thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung 2020).

Luật sư tư vấn mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Luật sư tư vấn mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Luật sư tư vấn viết đơn yêu cầu thi hành án dân sự

 • Xác định cơ quan có thẩm quyền giải quyết vụ việc của khách hàng;
 • Tư vấn cách viết đơn yêu cầu;
 • Đại diện khách hàng nộp đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền;
 • Các yêu cầu khác liên quan đến đơn yêu cầu.

Hỏi và Đáp về đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Đơn yêu cầu thi hành án dân sự là gì?

Đơn yêu cầu thi hành án dân sự là văn bản do người yêu cầu thi hành án (bên thắng kiện) soạn thảo và nộp lên cơ quan thi hành án, để yêu cầu cơ quan này thực hiện việc thi hành bản án hoặc quyết định của Tòa án trong vụ án dân sự.

Cần chuẩn bị những giấy tờ gì khi nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự?

 1. Đơn yêu cầu thi hành án dân sự (theo mẫu quy định).
 2. Bản sao bản án hoặc quyết định của Tòa án.
 3. Bản sao giấy tờ chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
 4. Các giấy tờ liên quan đến vụ án (nếu có).

Cách nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự như thế nào?

Bạn có thể nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự trực tiếp tại cơ quan thi hành án hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ cơ quan thi hành án.

Thời hạn nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự là bao lâu?

Thời hạn nộp đơn yêu cầu thi hành án dân sự không có quy định cụ thể. Tuy nhiên, bạn nên nộp đơn sớm nhất có thể sau khi bản án hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật để đảm bảo việc thi hành án diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

 

Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự là một văn bản đặc biệt quan trọng trong quá trình giải quyết các vụ án dân sự. Hiểu rõ về cách lập và nộp mẫu đơn này không chỉ giúp bạn tiết kiệm thời gian, mà còn đảm bảo quyền lợi của mình được bảo vệ một cách tối đa. Hy vọng thông qua bài viết này, bạn đã nắm được các thông tin cần thiết về Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự, từ đó có thể tự tin hơn trong việc thực hiện các thủ tục liên quan. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay vấn đề gì, cần tư vấn luật dân sự đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi qua số Hotline 1900633716 để Luật sư chuyên môn tư vấn hỗ trợ đảm bảo quá trình thi hành án diễn ra suôn sẻ và hiệu quả.

Scores: 4.62 (20 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716