Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài quy định thời điểm vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ hết thời gian có thể khởi kiện  hay bắt đầu lại hoạt động tố tụng dân sự. Bài viết này làm rõ nội dung về thời hiệu và Thẩm quyền Tòa án Việt Nam với vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài.

Cách tính thời hiệu vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài

Cách tính thời hiệu vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài

Thời hiệu trong vụ án dân sự

Căn cứ theo khoản 3 Điều 150 Bộ luật Dân sự 2015, thời hiệu khởi kiện là thời hạn mà chủ thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bản thân.

Trường hợp thời hạn đó kết thúc, chủ thể sẽ mất quyền yêu cầu giải quyết vụ án dân sự.

Xem thêm: Thời hiệu khởi kiện tranh chấp hợp đồng

Thế nào là vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài

Căn cứ tại khoản 2 Điều 464 quy định các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài bao gồm:

 • Có ít nhất một trong các bên tham gia là cá nhân, cơ quan, tổ chức nước ngoài;
 • Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam nhưng việc xác lập, thay đổi, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ đó xảy ra tại nước ngoài;
 • Các bên tham gia đều là công dân, cơ quan, tổ chức Việt Nam nhưng đối tượng của quan hệ dân sự đó ở nước ngoài.

Thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài

Thời hiệu khởi kiện của vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài sẽ được xác định dựa trên pháp luật áp dụng đối với vụ việc dân sự đó, căn cứ theo Điều 671 Bộ luật Dân sự 2015 quy định thời hiệu khởi kiện của vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Nghĩa là pháp luật Việt Nam không thể đương nhiên được áp dụng. Thời hiệu khởi kiện đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được xác định theo pháp luật của nước mà pháp luật nước đó áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài tương ứng.

Xen thêm: Thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai

Thời hiệu khởi kiện sẽ tùy thuộc vào pháp luật quốc gia áp dụng

Thời hiệu khởi kiện sẽ tùy thuộc vào pháp luật quốc gia áp dụng

Thẩm quyền giải quyết vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài của Tòa án Việt Nam

tòa án có thẩm quyền giải quyết

Tòa án có thẩm quyền giải quyết

Thẩm quyền chung của Tòa án Việt Nam

Tòa án Việt Nam có thẩm quyền chung trong các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 469 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015:

 • Bị đơn là cá nhân cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;
 • Bị đơn là cơ quan, tổ chức có trụ sở tại Việt Nam hoặc bị đơn là cơ quan, tổ chức có chi nhánh, văn phòng đại diện tại Việt Nam đối với các vụ việc liên quan đến hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan, tổ chức đó tại Việt Nam;
 • Bị đơn có tài sản trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Vụ việc ly hôn mà nguyên đơn hoặc bị đơn là công dân Việt Nam hoặc các đương sự là người nước ngoài cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài tại Việt Nam;
 • Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở Việt Nam, đối tượng của quan hệ đó là tài sản trên lãnh thổ Việt Nam hoặc công việc được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Vụ việc về quan hệ dân sự mà việc xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở ngoài lãnh thổ Việt Nam nhưng có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc có trụ sở, nơi cư trú tại Việt Nam.

Thẩm quyền riêng của Tòa án Việt Nam

Thẩm quyền riêng biệt của Tòa án Việt Nam trọng vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài được quy định tại khoản 1 Điều 470 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015:

 • Vụ án dân sự đố có liên quan đến quyền đối với tài sản là bất động sản có trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Vụ án ly hôn giữa công dân Việt Nam với công dân nước ngoài hoặc người không quốc tịch, nếu cả hai vợ chồng cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở Việt Nam;
 • Vụ án dân sự khác mà các bên được lựa chọn Tòa án Việt Nam để giải quyết theo pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và các bên đồng ý lựa chọn Tòa án Việt Nam.

Đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài, thẩm quyền riêng của Tòa án Việt Nam được quy định tại khoản 2 Điều 470 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015:

Các yêu cầu không có tranh chấp phát sinh từ quan hệ pháp luật dân sự quy định tại khoản 1 Điều 470 Bộ luật tố tụng dân sự;

 • Yêu cầu xác định một sự kiện pháp lý xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Tuyên bố công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị mất tích, đã chết nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác;
 • Tuyên bố người nước ngoài cư trú tại Việt Nam bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, mất năng lực hành vi dân sự nếu việc tuyên bố đó có liên quan đến việc xác lập quyền, nghĩa vụ của họ trên lãnh thổ Việt Nam;
 • Công nhận tài sản có trên lãnh thổ Việt Nam là vô chủ, công nhận quyền sở hữu của người đang quản lý đối với tài sản vô chủ trên lãnh thổ Việt Nam.

Luật sư tư vấn thời hiệu khởi kiện dân sự có yếu tố nước ngoài

 • Soạn thảo các văn bản liên quan để khởi kiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng;
 • Tư vấn pháp luật liên quan tới vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài;
 • Tổ chức thương lượng, hòa giải các bên tranh chấp, đại diện thương lượng hòa giải cho khách hàng;
 • Trao đổi và hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp thông tin;
 • Tham gia vào quá trình tố tụng với tư cách là đại diện đương sự hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự.

Tại Luật L24H các luật sư chuyên trách sẽ đóng vai trò là người bạn đồng hành đáng tin cậy của khách hàng trong quá trình thực hiện giao dịch dân sự, hợp đồng dân sự, tư vấn pháp luật về thừa kế, sở hữu trí tuệ, tham gia Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài
. Vui lòng gọi về số HOTLINE 1900633716 để được luật sư dân sự tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 4.5 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,755 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716