Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự là tài liệu trong hồ sơ xin miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự. Người được thi hành án phải chịu một khoản chi phí trong việc cưỡng chế thi hành án. Qua đó, có một số trường hợp người được thi hành án sẽ được miễn, giảm phí cưỡng chế nhưng phải theo quy định pháp luật. Để hiểu sâu hơn về vấn đề này thì bài viết của Luật L24h sau đây, sẽ cho quý khách biết thêm những quy định và thông tin về vấn đề trên.

 Đơn đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

 Đơn đề nghị miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án

Phí cưỡng chế thi hành án dân sự là bao nhiêu?

Khoản chi phí cưỡng chế thi hành án dân sự sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng thi hành án có thể do người phải thi hành án chịu, người được thi hành án chịu hoặc do ngân sách Nhà nước chịu và được thanh toán theo mức chi thực tế, Theo căn cứ tại Điều 73 Luật Thi hành án Dân sự 2022 quy định cụ thể những mức phí cho từng đối tượng đó như sau:

Mức chi phí mà người phải thi hành án chi ra:

 • Thông báo về cưỡng chế thi hành án
 • Mua nguyên liệu, nhiên liệu, thuê phương tiện, thiết bị bảo vệ, y tế, phòng chống cháy nổ…
 • Định giá, giám định tài sản, bán đấu giá tài sản, định giá lại tài sản;
 • Thuê, trông coi, bảo quản, bốc dỡ, vận chuyển tài sản; thuê nhân công…
 • Tạm giữ, thu giữ tài sản, giấy tờ;
 • Bồi dưỡng cho những người trực tiếp tham gia cưỡng chế

Mức chi phí mà người được thi hành án phải chi ra:

 • Định giá lại tài sản nếu yêu cầu;
 • Một phần hoặc toàn bộ chi phí xây ngăn, phá dỡ nếu bản án, quyết định người được thi hành án phải chịu chi phí này…

Mức chi phí mà ngân sách nhà nước phải chi ra:

 • Định giá lại tài sản khi có vi phạm về định giá;
 • Xác minh điều kiện thi hành án;
 • Chi phí cần thiết khác…
 • Khi đương sự được miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

>>> Xem thêm: Cách tính mức phí thi hành án dân sự

>>> Xem thêm: Ai phải chi trả chi phí xác minh điều kiện thi hành án dân sự

Các trường hợp được miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án

Miễn phí

Đối với trường hợp người được miễn phí cưỡng chế thi hành án dân sự thì căn cứ tại Khoản 1 Điều 7 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định như sau:

 • Được hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng;
 • Thuộc diện neo đơn được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận; thuộc diện tàn tật hoặc ốm đau kéo dài có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận;
 • Người được thi hành án xác minh chính xác sau khi cơ quan thi hành án dân sự đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án theo quy định tại khoản 1 Điều 44a Luật thi hành án dân sự và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án.

Giảm phí

Về trường hợp người được thi hành án được giảm phí thi hành án dân sự thì căn cứ tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 216/2016/TT-BTC quy định những trường hợp như sau:

 • Giảm đến 80% phí thi hành án dân sự đối với người có khó khăn về kinh tế thuộc chuẩn hộ nghèo và được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú hoặc cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc xác nhận;
 • Giảm 30% phí thi hành án dân sự tương ứng với số tiền thực nhận từ việc xử lý tài sản của người phải thi hành án mà người được thi hành án xác minh chính xác khi yêu cầu thi hành án và cơ quan thi hành án dân sự xử lý được tài sản để thi hành án mà không phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại;
 • Giảm 20% phí thi hành án dân sự trong trường hợp quy định tại điểm b khoản này nếu phải áp dụng biện pháp cưỡng chế cần huy động lực lượng, trừ trường hợp tài sản đã được xác định trong bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài thương mại.

Như vậy, việc giảm phí thi hành án dân sự sẽ tùy thuộc vào từng vụ việc cụ thể mà Luật Thi hành án Dân sự đã quy định. Cũng như đã được đề cập ở trên, những trường hợp đó sẽ được giảm bao nhiêu tùy vào những vụ việc đó mà luật đã quy định

>>> Xem thêm: Trường hợp nào được miễn, giảm phí thi hành án dân sự

Thủ tục đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Luật sư tư vấn xin miễn, giảm thi hành án dân sự

Luật sư tư vấn xin miễn, giảm thi hành án dân sự

Hồ sơ cần chuẩn bị

Theo Điều 62 Luật Thi hành án Dân sự 2022 quy định về hồ sơ đề nghị xét miễn, giảm cưỡng chế thi hành án dân sự như sau:

 • Đơn đề nghị xét miễn, giảm nghĩa vụ chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án
 • Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự
 • Tài liệu khác chứng minh điều kiện được xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án của người phải thi hành án, (nếu có) ví dụ như Quyết định cưỡng chế thi hành án

Trình tự thủ tục

Căn cứ theo khoản 2 Điều 44 Nghị định 62/2015/NĐ-CP sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 33/2020/NĐ-CP thì trình tự thủ tục để miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án được thực hiện như sau:

 • Bước 1: Đương sự phải làm đơn đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án nêu rõ lý do đề nghị xét miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án.

Đương sự có khó khăn về kinh tế, thuộc diện neo đơn thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú, sinh sống hoặc xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, tổ chức nơi người đó nhận thu nhập. Đương sự là gia đình chính sách, có công với cách mạng phải có giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp để chứng minh. Đương sự bị tàn tật, ốm đau kéo dài phải có tóm tắt hồ sơ bệnh án được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh từ cấp huyện trở lên xác nhận.

 • Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị và tài liệu kèm theo của đương sự, cơ quan thi hành án dân sự xem xét, quyết định về việc miễn, giảm chi phí cưỡng chế thi hành án..

Mẫu đơn xin miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự

Theo pháp luật quy định thì đơn đề nghị về việc miễn, giảm cưỡng chế thi hành án dân sự được quy định là mẫu số D08-THADS ban hành theo Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 1/2/2016 của Bộ Tư Pháp. Đây được coi là một mẫu đơn để đề nghị về việc miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự và sẽ được gửi lên cơ quan có thẩm quyền là Phòng thi hành án để trình bày lý do về việc đề nghị trên trong vụ án. Mẫu đơn được quy định như sau:

Đơn miễn, giảm phí cưỡng chế

Đơn miễn, giảm phí cưỡng chế

Khi nào người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án

Thi hành án không phải chịu phí

Thi hành án không phải chịu phí

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 216/2016/TT-BTC thì đối với trường hợp người được thi hành án không phải chịu phí thi hành án dân sự là khi họ được nhận các khoản tiền, tài sản thuộc các trường hợp sau đây:

 • Tiền cấp dưỡng; tiền bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; tiền lương, tiền công lao động; tiền trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thôi việc; tiền bảo hiểm xã hội; tiền bồi thường thiệt hại vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Khoản kinh phí thực hiện chương trình chính sách xã hội của Nhà nước xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, các khoản kinh phí trực tiếp phục vụ việc chăm sóc sức khỏe, giáo dục của nhân dân không vì mục đích kinh doanh mà người được thi hành án được nhận.
 • Hiện vật được nhận chỉ có ý nghĩa tinh thần, gắn với nhân thân người nhận, không có khả năng trao đổi.
 • Tiền hoặc giá trị tài sản theo yêu cầu thi hành án không vượt quá hai lần mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang do Nhà nước quy định.
 • Khoản thu hồi nợ vay cho Ngân hàng Chính sách xã hội trong trường hợp Ngân hàng cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác.
 • Bản án, quyết định của Tòa án xác định không có giá ngạch và không thu án phí có giá ngạch khi xét xử.
 • Tiền, tài sản được trả lại cho đương sự trong trường hợp chủ động thi hành án quy định tại điểm b khoản 2 Điều 36 Luật thi hành án dân sự.
 • Tiền, tài sản mà đương sự tự nguyện thi hành trong thời hạn tự nguyện thi hành án theo quy định tại Điều 45 Luật thi hành án dân sự.

Như vậy, nếu thuộc 8 trường hợp được nêu trên, người được thi hành án sẽ không phải chịu phí thi hành án dân sự.

Tư vấn làm đơn xin miễn, giảm phí thi hành án

 • Tư vấn các vấn đề về chi phí thi hành án dân sự
 • Tư vấn các trường hợp xin miễn, giảm phí thi hành án
 • Giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục miễn, giảm phí thi hành án dân sự
 • Soạn thảo hồ sơ miễn, giảm phí thi hành án dân sự
 • Tham gia với tư cách cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án dân sự

Tóm lại, việc đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế trong thi hành án dân sự sẽ tùy thuộc vào các trường hợp khác nhau mà Tòa án sẽ thông qua đơn đề nghị mà người được thi hành án đó để xem xét. Nếu thuộc các điều kiện trên theo Luật quy định thì sẽ được miễn, giảm cưỡng chế thi hành án. Bài viết trên do Luật L24h cung cấp và giúp quý khách làm rõ được nội dung cho vấn đề này. Nếu quý khách muốn gặp luật sư tư vấn luật dân sự hỗ trợ hay sử dụng dịch vụ luật sư dân sự hỗ trợ các vấn đề liên quan vui lòng liên hệ qua HOTLINE 1900633716 để được hỗ trợ nhanh chóng. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (18 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716