Quy định cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản khi thi hành án dân sự

Cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản khi thi hành án dân sự là biện pháp được áp dụng đối với người có nghĩa vụ phải thi hành nghĩa vụ trả tiền mà người đó đang có tiền trong tài khoản ngân hàng. Trong bài viết này sẽ cung cấp đến quý bạn đọc những quy định về điều kiện áp dụng, thẩm quyền và thủ tục về biện pháp cưỡng chế này trong Luật thi hành án dân sự mới nhất.

Biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

Biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

Cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản khi thi hành án dân sự là gì?

Cưỡng chế thi hành án dân sự là biện pháp cưỡng chế bắt buộc của cơ quan thi hành án do Chấp hành viên quyết định theo thẩm quyền nhằm buộc đương sự phải thực hiện những hành vi hoặc nghĩa vụ về tài sản theo bản án, quyết định của tòa án, được áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành trong thời hạn do Chấp hành viên ấn định, hoặc trong trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án tẩu tán, hủy hoại tài sản.

Biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản là một trong những biện pháp cưỡng chế thi hành án dân sự quy định tại khoản 1 Điều 71 Luật Thi hành án dân sự 2008,  là hoạt động trừ đi khoản tiền trong tài khoản của người phải thi hành án.

> > >  Xem thêm: Mẫu đơn đề nghị miễn, giảm phí cưỡng chế thi hành án dân sự.

Điều kiện áp dụng cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản.

Biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản được áp dụng trong trường hợp:

 • Người phải thi hành phải có nghĩa vụ trả tiền theo bản án, quyết định. (Điều 39 Luật Thi hành án dân sự 2008)
 • Hết thời hạn ấn định tự nguyện thi hành án hoặc chưa hết thời hạn nhưng cần ngăn chặn người phải thi hành án có nghĩa vụ tẩu tán, hủy hoại hoặc trốn tránh việc thi hành án. (Điều 45 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014)
 • Người phải thi hành có điều kiện thi hành án (Điều 44 Luật Thi hành án dân sự 2008 sửa đổi, bổ sung 2014)
 • Có căn cứ để xác định người phải thi hành có tài khoản và có tiền trong tài khoản ngân hàng

Như vậy, phải đáp ứng điều kiện cơ bản trên thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới có thể áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản.

Điều kiện cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

Điều kiện cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

> > >  Xem thêm: Khi nào tiến hành cưỡng chế thi hành án dân sự

Thủ tục cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

Thẩm quyền

Căn cứ vào khoản 5 Điều 20, khoản 1 Điều 76 Luật Thi hành án dân sự 2008, Chấp hành viên có quyền ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản.

Bên cạnh đó, thẩm quyền quyết định cưỡng chế của Chấp hành viên cũng được quy định tại điểm 1 khoản 8 Điều 1 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thi hành án dân sự:

 • Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; quyết định thi hành án; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; yêu cầu bằng văn bản của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp.
 • Chấp hành viên được áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án trong trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 130 Luật Thi hành án dân sự.

Như vậy, Chấp hành viên là người có thẩm quyền trực tiếp áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản trong thi hành án dân sự.

Thủ tục tiến hành

Bước 1: Xác định người phải thi hành có tài khoản ngân hàng và xác định số tiền trong tài khoản ngân hàng đó.

Bước 2: Ban hành quyết định cưỡng chế thi hành án

Căn cứ vào Điều 46 Luật Thi hành án dân sự 2008, sửa đổi bổ sung 2014, Chấp hành viên ra quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án (Điều 76 Luật Thi hành án dân sự 2008)

Lưu ý là số tiền khấu trừ không được vượt quá nghĩa vụ thi hành án và chi phí cưỡng chế.

Quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản phải ghi rõ các nội dung sau đây:

 • Ngày, tháng năm ban hành quyết định
 • Căn cứ ban hành quyết định
 • Họ tên Chấp hành viên
 • Họ tên người phải thi hành án
 • Số tài khoản của đương sự
 • Tên, địa chỉ Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác nơi mở tài khoản
 • Số tiền phải khấu trừ
 • Số tài khoản của cơ quan thi hành án dân sự nhận khoản tiền bị khấu trừ
 • Thời hạn thực hiện việc khấu trừ

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 21 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP

Khoản 2 Điều 21 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP quy định trường hợp người phải thi hành án có nhiều tài khoản thì chấp hành viên áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản đối với một hoặc nhiều tài khoản để đảm bảo thu đủ tiền phải thi hành án và chi phí cưỡng chế thi hành án.

 

Bước 3: Tiến hành khấu trừ tiền

Ngay sau khi nhận được quyết định về khấu trừ tiền trong tài khoản của người phải thi hành án, cơ quan, tổ chức đang quản lý tài khoản tiến hành khấu trừ tiền để chuyển vào tài khoản của cơ quan thi hành án hoặc cho người được thi hành án.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 76 Luật Thi hành án dân sự 2008

> > >  Xem thêm: Chi phí cưỡng chế thi hành án gồm những khoản nào?

Bước 4: Xác nhận kết quả thi hành án

Căn cứ Điều 53 Luật Thi hành án Dân sự 2008, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu của đương sự, Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp giấy xác nhận kết quả thi hành án

Trên đây là trình tự thủ tục tiến hành áp dụng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản.

Trình tự tiến hành cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản

Trình tự tiến hành cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản.

Dịch vụ Luật sư tư vấn liên quan đến khấu trừ tiền trong tài khoản thi hành án dân sư.

Luật L24H tư vấn các vấn đề liên quan đến khấu trừ tiền trong tài khoản như sau:

 • Tư vấn xác định căn cứ để áp dụng biện pháp khấu trừ tiền trong tài khoản;
 • Tư vấn, hướng dẫn khiếu nại, tố cáo và khiếu nại trong thi hành án dân sự;
 • Đại diện theo ủy quyền trong các công việc với cơ quan thi hành án;
 • Hỗ trợ theo dõi các quyết định của cơ quan thi hành án, kịp thời phát hiện những thiếu sót của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có).

Tham khảo thêm về: Dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án dân sự

Các quy định về biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản trong thi hành án dân sự là nội dung mà người phải thi hành cần nắm bắt để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của mình được thực hiện đúng. Nếu quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào hoặc cần luật sư dân sự tư vấn các vấn đề liên quan đến biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản thì vui lòng liên hệ qua hotline 1900633716 để nhận được hỗ trợ kịp thời, miễn phí.

Scores: 4.7 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716