Cơ quan nào có thẩm quyền ủy thác thi hành án dân sự, hình sự

Cơ quan nào có thẩm quyền ủy thác thi hành án là một trong những cơ quan hỗ trợ thi hành án. Ủy thác thi hành án bao gồm: ủy thác thi hành án hình sự và dân sự. Tuy nhiên, để được ủy thác cần phải đáp ứng các điều kiện về trình tự, thủ tục của cơ quan có thẩm quyền theo quy định . Để hiểu rõ hơn về vấn đề này thì có thể thảo khảo bài viết dưới đây.

Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

Cục thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh

Quy định về ủy thác thi hành án

Thế nào là ủy thác thi hành án?

Ủy thác thi hành án là việc chuyển giao toàn bộ hoặc từng phần quyết định thi hành án từ cơ quan thi hành án này sang cơ quan thi hành khác theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định nhằm đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và công dân được pháp luật bảo vệ.

Các trường hợp ủy thác thi hành án

Thứ nhất, đối với ủy thác thi hành án hình sự

Căn cứ khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 ủy thác thi hành án hình sự chỉ ủy thác thác ra quyết định thi hành án

Theo tinh thần điểm c tiểu mục 2.1 mục 2 phần I Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐTP ủy thác ra quyết định thi hành án hình sự xảy ra trong các trường hợp sau:

 • Sau khi Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án ra quyết định thi hành án và đã gửi cho cơ quan Công an cùng cấp để thi hành, nhưng cơ quan Công an cùng cấp thông báo bằng văn bản cho Tòa án biết là người bị kết án đã chuyển đi nơi khác và có địa chỉ cụ thể;
 • Tòa án đã xét xử sơ thẩm vụ án có căn cứ về việc người bị kết án đang cư trú trên địa bàn hành chính khác.

Thứ hai, đối với ủy thác thi hành án dân sự

Căn cứ khoản 1 Điều 9 Luật 03/2022/QH15 ủy thác thi hành án dân sự thuộc các trường hợp sau:

Ủy thác thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở sau khi đã xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên trên địa bàn có liên quan đến khoản ủy thác, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này.

Trường hợp thi hành nghĩa vụ về tài sản thì ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án có tài sản; trường hợp không xác định được nơi có tài sản thì ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự nơi người phải thi hành án làm việc, cư trú hoặc có trụ sở.

Trường hợp thi hành nghĩa vụ liên đới mà người phải thi hành án có tài sản, làm việc, cư trú hoặc có trụ sở ở các địa phương khác nhau thì ủy thác toàn bộ nghĩa vụ thi hành án cho cơ quan thi hành án dân sự thuộc một trong các địa phương nơi người phải thi hành án có điều kiện thi hành án;

Ủy thác thi hành án đối với khoản phải thi hành án cụ thể có tài sản bảo đảm theo bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản.

Tài sản thi hành án nằm ở một tỉnh khác

Tài sản thi hành án nằm ở một tỉnh khác

Thẩm quyền ủy thác thi hành án

Thi hành án hình sự

Căn cứ khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 Chánh án Tòa án đã xét xử sơ thẩm có thẩm quyền ủy thác quyết định thi hành án cho Chánh án Tòa án khác cùng cấp

Thi hành án dân sự

Căn cứ khoản 2 Điều 9 Luật 03/2022/QH15, thẩm quyền ủy thác thi hành án dân sư bao gồm các cơ quan sau:

Cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh

 • Ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh ở địa phương khác đối với các bản án, quyết định về nhận người lao động trở lại làm việc hoặc bồi thường thiệt hại mà người phải thi hành án là cơ quan nhà nước cấp tỉnh trở lên; bản án, quyết định có yếu tố nước ngoài hoặc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ; quyết định của Trọng tài thương mại; quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng xử lý vụ việc hạn chế cạnh tranh, quyết định giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh của Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Hội đồng giải quyết khiếu nại quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
 • Ủy thác cho cơ quan thi hành án cấp quân khu đối với vụ việc mà đương sự hoặc tài sản có liên quan đến quân đội trên địa bàn;
 • Ủy thác cho cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện đối với vụ việc khác

Cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện: ủy thác thi hành án,  đối với vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh ở địa phương khác, cơ quan thi hành án cấp quân khu, cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện khác.

Cơ quan thi hành án cấp quân khu: ủy thác thi hành án đối với vụ việc thuộc thẩm quyền thi hành án của mình cho cơ quan thi hành án cấp quân khu khác, cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh hoặc cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện

Trình tự thực hiện ủy thác thi hành án

Thứ nhất, đối với ủy thác thi hành án hình sự

 1. Bước 1: Tòa án ra quyết định ủy thác thi hành án cho Tòa án khác phải gửi quyết định ủy thác cho Tòa án được ủy thác và Viện Kiểm sát cùng cấp
 2. Bước 2: Tòa án được ủy thác tiến hành xác minh điều kiện thi hành án khi nhận được quyết định ủy thác ra quyết định thi hành án
 3. Bước 3: Sau khi xác minh thấy có đủ điều kiện thi hành án thì phải ra quyết định thi hành án và gửi quyết định này cho Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thi hành án.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 364 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015, Công văn 156/TANDTC-PC
V/v ra quyết định thi hành án, theo dõi việc thi hành án hình sự

Quyết định ủy thác thi hành án dân sự

Quyết định ủy thác thi hành án dân sự

Thứ hai, đối với ủy thác thi hành án dân sự

 • Bước 1: Chuẩn bị hồ ủy thác thi hành án

Hồ sơ bao gồm: quyết định ủy thác thi hành án; bản án, quyết định hoặc bản sao bản án, quyết định trong trường hợp ủy thác cho nhiều nơi, Ủy thác thi hành án đối với khoản phải thi hành án cụ thể có tài sản bảo đảm theo bản án, quyết định cho cơ quan thi hành án dân sự nơi có tài sản.; bản sao biên bản kê biên, tạm giữ tài sản và các tài liệu khác có liên quan, nếu có;

 • Bước 2: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định ủy thác
 • Bước 3: Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự nhận ủy thác ra quyết định thi hành án và thông báo bằng văn bản cho cơ quan thi hành án dân sự đã ủy thác. Trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời thì phải ra ngay quyết định thi hành án.

Cơ sở pháp lý: khoản 3 Điều 9 Luật 03/2022/QH15

Tư vấn về một số lưu ý ủy thác thi hành án

 • Tư vấn các điều kiện để được ủy thác thi hành án
 • Tư vấn trình tự, thủ tục ủy thác thi hành án
 • Tư vấn các trường cụ thể được ủy thác thi hành án
 • Hỗ trong việc chuẩn bị hồ sơ để yêu cầu cơ quan có thẩm quyền ủy thác thi hành án

Thi hành án là việc thực hiện bản án, quyết định của Tòa án để đảm bảo quyền và lợi ích của các bên có liên quan. Tuy nhiên trước khi thi hành án hoặc trong quá trình thi hành án có thể do những nguyên nhân khách quan hoặc chủ quan mà cho việc thi hành án không thực hiện được hay bị gián đoạn nên để đảm bảo cho thi hành án được diễn ra liên tục thì pháp luật quy định cho ủy thác thi hành án trong một số trường hợp và phải tuân theo trình tự thủ tục nhất định. Nếu khách hàng bất cứ sự thắc mắc cần tư vấn pháp luật trực tuyến hay hỗ trợ nào thì hãy liên hệ đến Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để có được sự tư vấn hữu ích từ các Luật sư.

Scores: 4.7 (12 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,805 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716