Cơ quan thi hành án dân sự có được từ chối yêu cầu thi hành án?

Cơ quan thi hành án dân sự có được từ chối yêu cầu thi hành án Tùy theo từng trường hợp liên quan đến thẩm quyền, thời hiệu, nội dung đơn yêu cầu, quyền và nghĩa vụ phát sinh qua bản án, quyết định mà cơ quan thi hành án có quyền từ chối yêu cầu thi hành án. Qua bài viết dưới đây, Tôi sẽ cung cấp đầy đủ các thông tin về quy định của pháp luật  trong việc từ chối yêu cầu thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự.

có được từ chối yêu cầu thi hành án

có được từ chối yêu cầu thi hành án

Thi hành án dân sự là gì?

Theo quy định tại Điều 1 và 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi bổ sung năm 2014), thi hành án dân sự là hoạt động của nhiều tổ chức và cá nhân, bao gồm cả cơ quan thi hành án dân sự được thực hiện theo nguyên tắc và trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật thi hành án dân sự và pháp luật có liên quan trong quá trình tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án, Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và Trọng tài thương mại. Hoạt động thi hành án dân sự có hiệu quả góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức và lợi ích của Nhà nước, bảo vệ và bảo đảm quyền con người.

Quy định của pháp luật về quyền yêu cầu thi hành án dân sự

Quy định về quyền yêu cầu thi hành án

Quy định về quyền yêu cầu thi hành án

Nguyên tắc

Căn cứ Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014), khi yêu cầu thi hành án dân sự cần phải lưu ý những điều sau:

 • Người có quyền yêu cầu thi hành án dân sự là người được thi hành án, người phải thi hành án. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án.
 • Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.
 • Người yêu cầu thi hành án phải yêu cầu thi hành án trong thời hạn luật định.

Hình thức yêu cầu thi hành án dân sự

Căn cứ khoản 1 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014):

Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức sau:

 • Trực tiếp nộp đơn;
 • Trình bày bằng lời nói;
 • Gửi đơn qua bưu điện.

Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.

Nếu chọn hình thức nộp hoặc gửi đơn yêu cầu, đơn yêu cầu bắt buộc phải có các nội dung được quy định tại khoản 2 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014):

 • Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
 • Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
 • Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu thi hành án;
 • Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
 • Ngày, tháng, năm làm đơn;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có

Thời hiệu yêu cầu thi hành án

Căn cứ Điều 30 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014) quy định:

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

 • Trường hợp thời hạn thực hiện nghĩa vụ được ấn định trong bản án, quyết định thì thời hạn 05 năm được tính từ ngày nghĩa vụ đến hạn.
 • Đối với bản án, quyết định thi hành theo định kỳ thì thời hạn 05 năm được áp dụng cho từng định kỳ, kể từ ngày nghĩa vụ đến hạn.

Thời gian không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án bao gồm:

 • Thời gian hoãn, tạm đình chỉ không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án, trừ trường hợp người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án.
 • Thời gian có trở ngại khách quan hoặc sự kiện bất khả kháng không tính vào thời hiệu yêu cầu thi hành án.

>>> Xem thêm: Thủ tục cưỡng chế thi hành án dân sự

Trường hợp bị từ chối yêu cầu thi hành án dân sự

Từ chối yêu cầu thi hành án

Từ chối yêu cầu thi hành án

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi 2014), cơ quan thi hành án dân sự từ chối yêu cầu thi hành án trong các trường hợp sau:

 • Người yêu cầu không có quyền yêu cầu thi hành án;
 • Nội dung yêu cầu không liên quan đến nội dung của bản án, quyết định;
 • Bản án, quyết định không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ của các đương sự;
 • Cơ quan thi hành án dân sự được yêu cầu không có thẩm quyền thi hành án;
 • Hết thời hiệu yêu cầu thi hành án.

Việc từ chối yêu cầu thi hành án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu thi hành án.

>>Xem thêm: Mẫu đơn yêu cầu thi hành án dân sự

Luật sư tư vấn khi bị từ chối yêu cầu thi hành án dân sự

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự đối với cá nhân, pháp nhân thương mại;
 • Tư vấn luật về việc yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền hoãn thi hành án để giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn về thẩm quyền Tòa án và thủ tục khi khởi kiện;
 • Hỗ trợ soạn thảo các đơn từ liên quan đến vụ án trong quá trình giải quyết tại Tòa án;
 • Liên hệ, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Tư vấn các vấn đề liên quan.

Trên đây là tư vấn về quy định của pháp luật trong việc từ chối yêu cầu thi hành án của cơ quan thi hành án dân sự. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan, hoặc cần luật sư dân sự tư vấn, giải đáp quý khách vui lòng gọi điện qua hotline 1900.633.716 của Văn Phòng Luật L24H để được để được tư vấn hỗ trợ kịp thời. Xin cảm ơn.

>>Xem thêm: Mẫu đơn xin hoãn thi hành án dân sự

Scores: 4.6 (50 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,755 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716