Tư vấn giải quyết tranh chấp về phí bảo hiểm nhân thọ

Giải quyết tranh chấp về phí bảo hiểm nhân thọ đặt ra sau khi các bên thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Đây là loại hình bảo hiểm về rủi ro tính mạng của con người. Thực tế cho thấy các tranh chấp về phí bảo hiểm và tiền bồi thường bảo hiểm thường xuyên xảy ra. Bài viết sau đây, chúng tôi sẽ thông tin vấn đề này cho quý bạn đọc.

Tranh chấp về phí bảo hiểm nhân thọ

Tranh chấp về phí bảo hiểm nhân thọ

Quy định về mức phí trong bảo hiểm nhân thọ

Mức phí thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Phí bảo hiểm là khoản tiền mà bên mua bảo hiểm phải đóng cho doanh nghiệp bảo hiểm theo thời hạn và phương thức do các bên thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ. Khi các bên tiến hành giao kết hợp đồng bảo hiểm thì bên mua bảo hiểm sẽ phải đóng phí, việc đóng phí này được chia nhỏ ra thành các giai đoạn. Tùy thuộc vào mức độ rủi ro mà phí bảo hiểm sẽ cao hoặc thấp.

Bảo hiểm nhân thọ thực chất là một hợp đồng kinh doanh rủi ro, dựa trên tính mạng của người khác. Khi đáp ứng đủ điều kiện áp dụng hợp đồng bảo hiểm thì doanh nghiệp sẽ trả tiền bảo hiểm nhân thọ cho người thụ hưởng.

Cơ sở pháp lý: khoản 28 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Các rủi ro xảy ra xung quanh vấn đề phí bảo hiểm

Mức phí trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ do các bên tự do thỏa thuận dựa trên mức độ rủi ro, tuy nhiên trong thực tế các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thường đặt ra hạn mức về các gói bảo hiểm và người có nhu cầu sẽ chọn những gói phù hợp để mua bảo hiểm nhân thọ. Các doanh nghiệp đã dựa vào các quy định pháp luật do doanh nghiệp tạo nên, tạo ra một hợp đồng kiểu mẫu. Khi giao kết hợp đồng, người mua thường không hiểu rõ hết được các quy định tại hợp đồng có sẵn hoặc không được nhân viên tư vấn, cung cấp thông tin đầy đủ nên dễ rơi vào tình trạng khó đòi được khoản phí chi trả của các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ.

Đôi khi, sự không hiểu rõ về các nội dung trong hợp đồng bảo hiểm, cụ thể là điều khoản tính phí bảo hiểm, hoàn trả phí bảo hiểm hoặc yêu cầu trả tiền bồi thường bảo hiểm… sẽ do nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ quan. Do vậy mà tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến quyền lợi các bên và cũng là nguyên nhân phát sinh tranh chấp.

Quy định về mức phí thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

 Quy định về mức phí thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp về phí bảo hiểm nhân thọ

Phương thức giải quyết

Điều 32 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 quy định về phương thức giải quyết tranh chấp, theo đó khi có tranh chấp xảy ra pháp luật ưu tiên phương thức thương lương, các bên sẽ tự thỏa thuận với nhau về mức phí trong bảo hiểm nhân thọ. Trong trường hợp các bên không tự thỏa thuận được thì sẽ nhờ đến sự can thiệp của bên thứ ba, các bên có thể giải quyết bằng con đường hòa giải hoặc yêu cầu Trọng tài giải quyết. Ngoài ra các bên có thể khởi kiện ra Tòa án để giải quyết. Như vậy khi  xảy ra tranh chấp về phí của bảo hiểm nhân thọ có 04 phương thức giải quyết sau:

 • Thương lượng
 • Hòa giải
 • Trọng tài thương mại
 • Khởi kiện tại Tòa án

Mỗi phương thức sẽ có các ưu và nhược điểm đặc thù, tùy thuộc vào nhu cầu và thỏa thuận giữa các bên mà sẽ chọn lựa phương thức phù hợp.

Các bước giải quyết theo con đường khởi kiện

Trình tự khởi kiện tranh chấp phí bảo hiểm nhân thọ được thực hiện theo trình tự, thủ tục khởi kiện một tranh chấp dân sự. Căn cứ Điều 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thủ tục khởi kiện được  thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1. Nộp đơn khởi kiện

Theo Điều 190 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì người khởi kiện nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ án bằng các phương thức sau đây:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án;
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng dịch vụ Công quốc gia (nếu có)

Bước 2. Tòa tiếp nhận và xử lý đơn kiện

Theo Điều 191 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 sau khi nhận đơn khởi kiện Tòa án phải thực hiện các công việc sau:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Chánh án Tòa án phân công một Thẩm phán xem xét đơn khởi kiện.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn khởi kiện và có một trong các quyết định sau đây:

 • Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện;
 • Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án theo thủ tục thông thường hoặc theo thủ tục rút gọn nếu vụ án có đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục rút gọn quy định tại khoản 1 Điều 317 của Bộ luật này;
 • Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và thông báo cho người khởi kiện nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác;
 • Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện nếu vụ việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Kết quả xử lý đơn của Thẩm phán phải được ghi chú vào sổ nhận đơn và thông báo cho người khởi kiện.

Bước 3. Tòa án thụ lý vụ án và thông báo về việc thụ lý vụ án

Căn cứ theo quy định tại Điều 195, 196, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 việc Tòa án thụ lý vụ án được quy định như sau:

 • Sau khi nhận đơn khởi kiện nếu xét thấy vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo ngay cho người khởi kiện biết để họ đến Tòa án làm thủ tục nộp tiền tạm ứng án phí trong trường hợp họ phải nộp tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo của Tòa án về việc nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp cho Tòa án biên lai thu tiền tạm ứng án phí.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán phải thông báo bằng văn bản cho nguyên đơn, bị đơn, cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án

Bước 4: Chuẩn bị xét xử vụ án

Thời gian chuẩn bị xét xử là 04 tháng kể từ ngày Tòa thụ lý.

Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan thì có thể gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không quá 02 tháng.

Căn cứ khoản 2 Điều 203 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Thẩm phán thực hiện các công việc sau đây:

 • Lập hồ sơ vụ án theo quy định tại Điều 198 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Xác định tư cách đương sự, người tham gia tố tụng khác;
 • Xác định quan hệ tranh chấp giữa các đương sự và pháp luật cần áp dụng;
 • Làm rõ những tình tiết khách quan của vụ án;
 • Xác minh, thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015;
 • Áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời;
 • Tổ chức phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trừ trường hợp vụ án được giải quyết theo thủ tục rút gọn;

Bước 5: Đưa vụ án ra xét xử và mở phiên tòa sơ thẩm

Trong 01 tháng kể từ ngày quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa mở phiên tòa sơ thẩm; nếu có lý do chính đáng thì thời hạn này có thể kéo dài đến 02 tháng.

Bước 6: Thực hiện giải quyết theo thủ tục phúc thẩm trong trường hợp có kháng cáo, kháng nghị

Căn cứ theo quy định tại Điều 270, Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì xét xử phúc thẩm là việc Tòa án cấp phúc thẩm trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo, kháng nghị. Như vậy, khi xét thấy bản quyết định chưa đảm bảo quyền đúng quyền lợi cho mình thì nguyên đơn, bị đơn, người có quyền có nghĩa vụ liên quan có quyền thực hiện thủ tục kháng cáo.

Cơ sở pháp lý: Điều 189, 190, 191, 195, 196, 197, 198 BLTTDS 2015.

Dịch vụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn giải quyết tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Tư vấn giải quyết tranh chấp bảo hiểm nhân thọ

Dịch vụ luật sư tư vấn về giải quyết tranh chấp phí bảo hiểm nhân thọ của Luật L24H sẽ tư vấn cho Quý khách hàng những dịch vụ sau:

 • Tư vấn tổng quan và toàn diện các quy định pháp luật về tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm nhân thọ
 • Tư vấn về các quy định yêu cầu trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng
 • Hướng dẫn làm đơn khởi kiện yêu cầu đòi phí bảo hiểm nhân thọ
 • Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, trong trường hợp xảy ra tranh chấp về phí liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, mọi người có thể tham khảo về quy trình, hồ sơ và các phương pháp để giải quyết, đảm bảo quyền lợi của mình. Nếu quý khách hàng có bất cứ thắc mắc nào về vấn đề tranh chấp phí trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hãy liên lạc với chúng tôi qua hotline 1900633716 để được Luật sư dân sự của Luật L24H hỗ trợ tư vấn giải đáp kịp thời.

Một số bài viết liên quan đến bảo hiểm nhân thọ có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.5 (36 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,852 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716