Mẫu đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự 2024

Mẫu đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự là văn bản do người được thi hành án gửi đến Cơ quan thi hành án dân sự nhằm đề nghị xem xét, quyết định việc kê biên tài sản của người phải thi hành án. Việc viết mẫu đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự nhằm đảm bảo việc thi hành bản án, quyết định, giao kết đã có hiệu lực pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm vấn đề này.

Xem xét kê biên tài sản để thi hành án

Xem xét kê biên tài sản để thi hành án

Quy định chung về kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Kê biên tài sản là gì?

Pháp luật hiện hành không đưa ra khái niệm về kê biên tài sản. Tuy nhiên, căn cứ trên tinh thần của Điều 71 Luật Thi hành án Dân sự 2008, kê biên tài sản trong thi hành án dân sự là một biện pháp cưỡng chế thi hành án, do Cơ quan thi hành án dân sự sử dụng quyền lực Nhà nước, áp dụng khi người phải thi hành án có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền theo bản án, quyết định của Tòa án.

Biện pháp này được áp dụng trong trường hợp người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành trong thời hạn do Chấp hành viên ấn định hoặc trong trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, hủy hoại tài sản.

Tham khảo thêm: Quy định về thực hiện kê biên tài sản trong thi hành án dân sự

Trường hợp được yêu cầu xem xét kê biên

Căn cứ Khoản 11 Điều 1 Nghị định 33/2020/NĐ-CP, kê biên tài sản được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Trường hợp tài sản đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp khẩn cấp tạm thời, biện pháp bảo đảm thi hành án, biện pháp cưỡng chế thi hành án mà phát sinh các giao dịch liên quan đến tài sản đó.
 • Trường hợp có giao dịch về tài sản mà người phải thi hành án không sử dụng toàn bộ khoản tiền thu được từ giao dịch đó để thi hành án và không còn tài sản khác hoặc có tài sản khác nhưng không đủ để bảo đảm nghĩa vụ thi hành án.

Như vậy, nếu thuộc các trường hợp kể trên, người được thi hành án có quyền yêu cầu xem xét áp dụng  biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án để bảo vệ quyền lợi của mình.

>>>Xem thêm: Người thi hành án dân sự chết giải quyết thế nào?

Những tài sản không được kê biên

Căn cứ Điều 87 Luật Thi hành án Dân sự 2008, những tài sản không được kê biên khi thi hành án dân sự bao gồm:

1. Tài sản bị cấm lưu thông theo quy định của pháp luật; tài sản phục vụ quốc phòng, an ninh, lợi ích công cộng; tài sản do ngân sách nhà nước cấp cho cơ quan, tổ chức.

2. Tài sản sau đây của người phải thi hành án là cá nhân:

 • Số lương thực đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người phải thi hành án và gia đình trong thời gian chưa có thu nhập, thu hoạch mới;
 • Số thuốc cần dùng để phòng, chữa bệnh của người phải thi hành án và gia đình;
 • Vật dụng cần thiết của người tàn tật, vật dụng dùng để chăm sóc người ốm;
 • Đồ dùng thờ cúng thông thường theo tập quán ở địa phương;
 • Công cụ lao động cần thiết, có giá trị không lớn được dùng làm phương tiện sinh sống chủ yếu hoặc duy nhất của người phải thi hành án và gia đình;
 • Đồ dùng sinh hoạt cần thiết cho người phải thi hành án và gia đình.

3. Tài sản sau đây của người phải thi hành án là doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:

 • Số thuốc phục vụ việc phòng, chữa bệnh cho người lao động; lương thực, thực phẩm, dụng cụ và tài sản khác phục vụ bữa ăn cho người lao động;
 • Nhà trẻ, trường học, cơ sở y tế và thiết bị, phương tiện, tài sản khác thuộc các cơ sở này, nếu không phải là tài sản để kinh doanh;
 • Trang thiết bị, phương tiện, công cụ bảo đảm an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ, phòng, chống ô nhiễm môi trường.

Mẫu đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự mới nhất

Hiện nay pháp luật không quy định về mẫu đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự. Người đọc có thể tham khảo mẫu đơn xin rút đơn khởi kiện của chúng tôi dưới đây:

Đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Khi viết đơn đề nghị kê biên tài sản để thi hành án dân sự, người viết cần chú ý những vấn sau đây:

1. Về thông tin của người đề nghị

 • Ghi rõ ràng chính xác các thông tin về họ tên, năm sinh, địa chỉ.
 • Đặc biệt là về thông tin việc kê biên

2. Về nội dung yêu cầu

 • Chú ý tập trung mục đích làm đơn đề nghị kê biên tài sản để thi hành án. Mục đích này phải được trình bày rõ ràng, ngắn gọn
 • Về phần lý do yêu cầu cần nêu rõ ràng ngắn gọn, súc tích để người thụ lý dễ nắm bắt nguyện vọng của người làm đơn.

>>> Tải về: Mẫu đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Thẩm quyền ra quyết định kê biên

Căn cứ Điều 71 Luật Thi hành án Dân sự 2008, kê biên tài sản để thi hành án là một trong các biện pháp cưỡng chế thi hành án.

Cùng với đó, căn cứ khoản 5 Điều 20 Luật Thi hành án Dân sự 2008, quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên.

Như vậy, theo các quy định ở trên, thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết đơn yêu cầu kê biên tài sản để thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Chấp hành viên.

Quy trình kê biên tài sản

Căn cứ Điều 88 Luật Thi hành án Dân sự 2008, quy trình kê biên tài sản để thi hành án được thực hiện như sau:

Trước khi kê biên tài sản là bất động sản ít nhất là 03 ngày làm việc, Chấp hành viên thông báo cho đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố nơi tổ chức cưỡng chế, đương sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan về thời gian, địa điểm, tài sản kê biên, trừ trường hợp cần ngăn chặn đương sự tẩu tán, huỷ hoại tài sản, trốn tránh việc thi hành án.

Trường hợp đương sự vắng mặt thì có thể uỷ quyền cho người khác thực hiện các quyền, nghĩa vụ của mình. Trường hợp đã được thông báo hợp lệ mà đương sự hoặc người được uỷ quyền vắng mặt thì Chấp hành viên vẫn tiến hành việc kê biên, nhưng phải mời người làm chứng và ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên. Trường hợp không mời được người làm chứng thì Chấp hành viên vẫn tiến hành việc kê biên nhưng phải ghi rõ vào nội dung biên bản kê biên.

Khi kê biên đồ vật, nhà ở, công trình kiến trúc nếu vắng mặt người phải thi hành án hoặc người đang quản lý, sử dụng tài sản đó mà phải mở khoá, phá khoá, mở gói thì Chấp hành viên thực hiện theo quy định tại Điều 93 của Luật này.

Việc kê biên tài sản phải lập biên bản. Biên bản phải ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm kê biên, họ, tên Chấp hành viên, đương sự hoặc người được ủy quyền, người lập biên bản, người làm chứng và người có liên quan đến tài sản; diễn biến của việc kê biên; mô tả tình trạng từng tài sản, yêu cầu của đương sự và ý kiến của người làm chứng.

Biên bản kê biên có chữ ký của đương sự hoặc người được uỷ quyền, người làm chứng, đại diện chính quyền cấp xã hoặc đại diện tổ dân phố nơi tổ chức cưỡng chế, Chấp hành viên và người lập biên bản.

Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục khiếu nại chậm thi hành án dân sự

Dịch vụ tư vấn các vấn đề liên quan đến đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án dân sự

Để bảo vệ quyền lợi của khách hàng trong quá trình kê biên tài sản để thi hành án dân sự, Luật sư của chúng tôi cung cấp các dịch vụ, tư vấn như sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về kê biên tài sản để thi hành án dân sự
 • Tư vấn quyền và nghĩa vụ của người phải thi hành án, người được thi hành án và những người có quyền và nghĩa vụ có liên quan;
 • Tư vấn chi tiết về trình tự, thủ tục kê biên tài sản để thi hành án dân sự;
 • Hỗ trợ soạn thảo văn bản, đơn từ;
 • Tư vấn, hướng dẫn tố cáo, khiếu nại, và kháng nghị trong kê biên tài sản để thi hành án dân sự;
 • Nhận đại diện theo ủy quyền để liên hệ, làm việc trực tiếp với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Tư vấn, hỗ trợ các vấn đề khác liên quan đến kê biên tài sản để thi hành án dân sự.

>>>Xem thêm: Dịch vụ luật sư giải quyết thi hành án dân sự

Tư vấn về đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án

Tư vấn về đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án

Như vậy, khi có căn cứ được trình bày ở trên, người được thi hành án có thể sử dụng mẫu đơn đề nghị xem xét kê biên tài sản để thi hành án để bảo vệ quyền lợi của mình. Ngoài ra, các vấn đề có liên quan cũng đã được trình bày chi tiết trong bài viết trên. Nếu có bất kỳ thắc mắc về vấn đề trên hoặc cần sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật dân sự, quý khách có thể liên hệ qua số hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.8 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,875 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716