Điều kiện được hoãn thi hành án tranh chấp đất đai mới nhất

Điều kiện được hoãn thi hành án tranh chấp đất đai là điều kiện rất phức tạp. Nhưng để được hoãn thi hành án tranh chấp đất đai thì phải thỏa mãn một số điều kiện theo quy định của pháp luật thì việc hoãn thi hành đó mới được Tòa án chấp thuận. Vì thế, để hiểu sâu hơn về vấn đề này thì bài viết của Luật L24h sau đây, sẽ cho quý khách biết thêm những quy định và thông tin về vấn đề trên.

 Hoãn thi hành án tranh chấp đất đai

 Hoãn thi hành án tranh chấp đất đai

Thời gian tự nguyện thi hành án tranh chấp đất đai là bao lâu?

Căn cứ theo Điều 45 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 đã quy định về thời gian tự nguyện thi hành án như sau:

 • Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án.
 • Trường hợp cần ngăn chặn người phải thi hành án có hành vi tẩu tán, hủy hoại tài sản hoặc hành vi khác nhằm trốn tránh việc thi hành án thì Chấp hành viên áp dụng ngay biện pháp quy định tại Chương IV của Luật này

Như vậy, theo quy định trên thì thời hiệu tự nguyện thi hành bản án về việc tranh chấp đất đai là 10 ngày kể từ ngày có quyết định hay được thông báo thi hành án.

Các trường hợp được hoãn thi hành án tranh chấp đất

Trường hợp hoãn thi hành án

Trường hợp hoãn thi hành án

Căn cứ theo khoản 1 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 quy định về các trường hợp được hoãn thi hành án dân sự như sau:

 • Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quyết định của Tòa án;
 • Chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện nghĩa vụ theo bản án, quyết định;
 • Đương sự đồng ý hoãn thi hành án; việc đồng ý hoãn thi hành án phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của đương sự; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án, trừ trường hợp đương sự có thỏa thuận khác;
 • Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;
 • Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 170 và khoản 2 Điều 179 của Luật này;
 • Người được nhận tài sản, người được giao nuôi dưỡng đã được thông báo hợp lệ 02 lần về việc nhận tài sản, nhận người được nuôi dưỡng nhưng không đến nhận;
 • Việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ thi hành án theo quy định tại Điều 54 của Luật này chưa thực hiện được vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan;
 • Tài sản kê biên không bán được mà người được thi hành án không nhận để thi hành án theo quy định tại khoản 3 Điều 104 của Luật này.

Căn cứ theo những trường hợp trên thì được hoàn thi hành án dân sự. Như vậy, đất thi hành án nếu có tranh chấp thì sẽ được Tòa án thụ lý để giải quyết đồng thời cũng được hoãn thi hành án được nêu rõ tại điểm d Khoản 1 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014.

Thủ tục ra quyết định hoãn thi hành án theo quy định của luật thi hành án dân sự

Thẩm quyền

Theo quy định tại Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự là người có thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp được nêu ở khoản 1 điều này.

Thủ tục

Về thủ tục ra quyết định hoãn thi hành án theo quy định của luật thi hành án dân sự thì thủ tục như sau:

Bước 1: Người có thẩm quyền kháng nghị gửi văn bản yêu cầu hoãn thi hành án dân sự tới Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự. Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được.

Bước 2: Việc ra quyết định hoãn thi hành án dân sự như sau:

 • Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án. Trường hợp có yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.
 • Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế.

(Căn cứ theo khoản 3, 4  Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014)

Thời gian hoãn

Hoãn thi hành án

 Hoãn thi hành án

Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, thời gian hoãn không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

Việc hoãn thi hành án chấm dứt khi các căn cứ hoãn thi hành án không còn và khi hết thời hạn 3 tháng theo yêu cầu

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014.

Tài sản thi hành án là đất đai đang tranh chấp thì có được hoãn thi hành không?

Căn cứ theo điểm d Khoản 1 và Khoản 2 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014 quy định về tài sản để thi hành án, cũng như thẩm quyền ra quyết định hoãn thi hành án đối với đất đai đang tranh chấp như sau:

Tài sản để thi hành án đã được Tòa án thụ lý để giải quyết theo quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này; tài sản được kê biên theo Điều 90 của Luật này nhưng sau khi giảm giá theo quy định mà giá trị bằng hoặc thấp hơn chi phí và nghĩa vụ được bảo đảm;

Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết. (Khoản 2 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung thi hành án dân sự năm 2014)

Như vậy, đối với tài sản là đất đai đã được kê biên để thi hành án nhưng lại đang trong tranh chấp đã được Tòa án thụ lý để giải quyết thì sẽ được Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án.

Luật sư tư vấn thủ tục xin hoãn thi hành án dân sự

Tóm lại, để được hoãn thi hành án tranh chấp đất đai phải thỏa mãn một số điều kiện theo quy định của Luật thi hành án Dân sự đã quy định rõ từng trường hợp. Nếu như thỏa mãn các điều kiện đó thì sẽ được hoãn thi hành án tranh chấp đất đai. Bài viết trên do Luật L24H cung cấp và giúp quý khách làm rõ được những vướng mắc cho vấn đề này. Nếu quý khách muốn tư vấn hay sử dụng dịch vụ luật sư đất đai tư vấn liên quan vấn đề trên có thể liên hệ qua HOTLINE:  1900633716 để được hỗ trợ nhanh chóng miễn phí.

Scores: 5 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716