Hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày Tết 2024 bị phạt như thế nào?

Hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày tết bị phạt như thế nào là thắc mắc của nhiều người mỗi khi tết đến. Hát karaoke với âm thanh lớn ồn ào gây mất trật tự sẽ làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt chung của người dân xung quanh vào. Để hiểu hơn cách phản ảnh, cũng như quy định của pháp luật liên quan đến việc xử phạt hành vi tụ tập hát hò, gây mất trật tự công cộng ngày tết, Bài viết sẽ thông tin đến quý bạn đọc thông qua bài viết dưới đây.

Hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày Tết

Hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày Tết

Giới hạn cho phép về tiếng ồn khi hát karaoke

Theo tiểu mục 2.1 Mục 2 QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN được ban hành theo Thông tư số 39/2010/TT-BTNMT ngày 16/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, giới hạn tối đa các mức tiếng ồn tại khu vực thông thường được quy định như sau như sau:

Ở các khu vực thông thường, mức giới hạn tối đa tiếng ồn là:

 • Từ 6 giờ đến 21 giờ là 70dBA;
 • Từ 21 giờ đến 6 giờ là 55dBA.

Ở các khu vực đặc biệt, mức giới hạn tối đa tại khu vực đặc biệt là:

 • Từ 6 giờ đến 21 giờ là 55dBA
 • Từ 21 giờ đến 6 giờ là 45dBA

Trong đó:

Khu vực đặc biệt là những khu vực trong hàng rào của các cơ sở y tế, thư viện, nhà trẻ, trường học, nhà thờ, đình, chùa và các khu vực có quy định đặc biệt khác.

Khu vực thông thường gồm: khu chung cư, các nhà ở riêng lẻ nằm cách biệt hoặc liền kề, khách sạn, nhà nghỉ, cơ quan hành chính.

Như vậy, tùy vào khu vực và khung giờ nhất định mà sẽ có các mức giới hạn tiếng ồn khác nhau

Quy định về xử phạt hành vi hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày tết

Cá nhân, cơ quan, tổ chức hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội đều có thể bị xử phạt, trong đó bao gồm cả việc hát karaoke gây ảnh hưởng đến sự yên tĩnh chung của mọi người.

Khi nào bị xử phạt về tiếng ồn khi hát karaoke

Theo QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn ban hành kèm theo Thông tư 39/2010/TT-BTNMT thì giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn đối với khu vực dân cư trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 21 giờ là 70dBA và khoảng thời gian từ 21 giờ đến 6 giờ là 55dBA. Khi tiếng vượt quá mức giới hạn cho phép này thì người vi phạm có thể bị xử phạt về tiếng ồn khi hát karaoke.

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

Giới hạn tối đa cho phép về tiếng ồn

Thẩm quyền xử phạt

Căn cứ theo Điều 68, Điều 69 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, đối với hành vi vi phạm quy định về tiếng ồn trên, thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thuộc về Chủ tịch UBND các cấp hoặc Công an nhân dân.

Do đó, nếu có cá nhân hoặc cơ sở hoạt động hát karaoke gây ồn ào mất trật tự trong ngày tết, người dân có thể yêu cầu UBND xã hoặc Công an nhân dân gần nhất để được giải quyết.

Mức phạt đối với hành vi hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày tết

Tại Điều 22 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm về tiếng ồn như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA.
 • Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA.
 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 05 dBA đến dưới 10 dBA.
 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10 dBA đến dưới 15 dBA.
 • Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 15 dBA đến dưới 20 dBA.
 • Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 20 dBA đến dưới 25 dBA.
 • Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 25 dBA đến dưới 30 dBA.
 • Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 30 dBA đến dưới 35 dBA.
 • Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 35 dBA đến dưới 40 dBA.
 • Phạt tiền từ 140.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 40 dBA trở lên.

Bên cạnh đó, cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 12 tháng tùy theo từng trường hợp vi phạm.

Đồng thời, cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi gây ô nhiễm tiếng ồn còn có thể bị buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả là:

 • Buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn do người có thẩm quyền xử phạt ấn định trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các vi phạm.
 • Buộc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường trong trường hợp có vi phạm về tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hoặc gây ô nhiễm tiếng ồn theo định mức, đơn giá hiện hành đối với các vi phạm.

Như vậy, hành vi ca hát karaoke gây mất trật tự này sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 160.000.000, áp dụng hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 12 tháng, buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả đối với cá nhân hoặc tổ chức thực hiện hành vi.

Cơ quan chức năng xử phạt hành vi hát karaoke ồn ào

Cơ quan chức năng xử phạt hành vi hát karaoke ồn ào

Luật sư tư vấn về xử phạt hành vi Hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày tết

 • Tư vấn về các quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm các quy định về tiếng ồn
 • Tư vấn về giới hạn tiếng ồn, các trường hợp bị xử phạt, mức xử phạt hành vi hát karaoke ồn ào gây mất trật tự
 • Soạn thảo các đơn từ, văn bản cần thiết yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xử phạt hành vi hát karaoke ồn ào gây mất tự ngày tết
 • Thay mặt khách hàng làm việc với cá nhân, cơ sở gây tiếng ồn; liên hệ, làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền xử phạt
 • Thực hiện thủ tục khiếu nại, tố cáo hành vi không xử phạt hành vi hát karaoke gây ồn ào mất tự ngày tết

Qua bài viết trên, hành vi hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày tết là hành vi trái pháp luật và có thể bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền, bị đình chỉ hoạt động gây mất trật tự và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Bài viết trên đã cung cấp các quy định pháp luật về xử phạt hành vi hát karaoke ồn ào gây mất trật tự ngày tết. Nếu quý khách muốn tư vấn rõ hơn về vấn đề của mình thì có thể liên hệ với Luật L24H qua hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn hỗ trợ kịp thời miễn phí.

Scores: 4.7 (43 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716