Công ty chậm trả lương, thưởng Tết người lao động cần làm gì?

Khi công ty chậm trả lương, thưởng Tết người lao động cần làm gì để công ty phải trả đủ tiền lương, thưởng Tết và tiền lãi trên mức lương chậm trả. Doanh nghiệp trả lương không đúng hạn hoặc trả thiếu lương cho người lao động sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Bài viết dưới đây, sẽ đưa ra hướng xử lý cho người lao động khi công ty chậm lương và tiền thưởng Tết.

Cần làm gì khi công ty chậm trả lương, thưởng Tết

Cần làm gì khi công ty chậm trả lương, thưởng Tết 2024

Quy định về chế độ tiền lương của người lao động

Nguyên tắc trả lương

Căn cứ vào Điều 94 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nguyên tắc trả lương cho người lao động như sau:

 • Người sử dụng lao động phải trả lương trực tiếp, đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.
 • Người sử dụng lao động không được hạn chế hoặc can thiệp vào quyền tự quyết chi tiêu lương của người lao động; không được ép buộc người lao động chi tiêu lương vào việc mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ của người sử dụng lao động hoặc của đơn vị khác mà người sử dụng lao động chỉ định.

Kỳ hạn trả lương

Kỳ hạn trả lương được quy định theo Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

 • Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.
 • Người lao động hưởng lương theo tháng được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.
 • Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.
 • Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Công ty được phép trả lương, thưởng Tết chậm trong trường hợp nào?

Căn cứ theo Khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019 thì:Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.

Theo đó, trong trường hợp bất khả kháng mà công ty đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương cho nhân viên thì công ty có thể trả lương chậm. Tuy nhiên, thời hạn chậm lương phải tuân thủ theo khoản 4 Điều 97 Bộ luật Lao động 2019.

Trường hợp công ty dược chậm trả lương, thưởng Tết

Trường hợp công ty dược chậm trả lương, thưởng Tết

Xử phạt doanh nghiệp chậm trả lương, thưởng Tết cho người lao động

Trường hợp chậm lương

Doanh nghiệp chậm trả lương cho người lao động còn có thể bị xử phạt hành chính cụ thể theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2020/NĐ-CP quy định:

Phạt tiền đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Trả lương không đúng hạn; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động; không trả hoặc trả không đủ tiền lương cho người lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, công việc đòi hỏi đã qua đào tạo, học nghề theo quy định của pháp luật; trả lương thấp hơn mức quy định tại thang lương, bảng lương đã gửi cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện; không trả hoặc trả không đủ tiền lương làm thêm giờ, tiền lương làm việc ban đêm, tiền lương ngừng việc cho người lao động theo quy định của pháp luật; khấu trừ tiền lương của người lao động không đúng quy định của pháp luật; trả lương không đúng quy định cho người lao động khi tạm thời chuyển người lao động sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động, trong thời gian tạm đình chỉ công việc, trong thời gian đình công, những ngày người lao động chưa nghỉ hàng năm theo một trong các mức sau đây:

 • Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;
 • Từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;
 • Từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;
 • Từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;
 • Từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Ngoài ra, người sử dụng lao động phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo khoản 5 Điều 16 Nghị định này cụ thể là buộc trả đủ tiền lương cộng với khoản tiền lãi của số tiền lương chậm trả, trả thiếu cho người lao động tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt

>>>Xem thêm: Quy định tiền lãi suất công ty chậm trả lương cho người lao động.

Trường hợp chậm thưởng Tết

Trường hợp chậm thưởng Tết, hiện nay chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về thưởng Tết. Về nguyên tắc, người lao động được thưởng Tết theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động 2012, cụ thể:

 • Tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.
 • Quy chế thưởng do người sử dụng lao động quyết định và công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Như vậy, pháp luật không quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động. Do đó, việc chậm thưởng Tết cho người lao động cũng không có căn cứ pháp lý để xử phạt.

>>>Xem thêm: Không trả lương cho nhân viên, công ty bị xử phạt thế nào?

Luật sư tư vấn người lao động hướng giải quyết khi doanh nghiệp chậm trả lương, thưởng Tết

Luật sư tư vấn người lao động hướng giải quyết khi doanh nghiệp chậm trả lương, thưởng Tết như sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về việc xử lý chậm trả lương, thưởng Tết cho người lao động;
 • Tư vấn, hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện khi doanh nghiệp không trả lương;
 • Tư vấn hướng giải quyết khi doanh nghiệp chậm trả lương, thưởng Tết;
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp về lương, thưởng Tết giữa người lao động và người sử dụng lao động;

Tư vấn hướng giải quyết khi công ty chậm trả lương, thưởng Tết

Tư vấn hướng giải quyết khi công ty chậm trả lương, thưởng Tết

Tóm lại, việc công ty chậm trả lương, thưởng Tết sẽ gây ảnh hưởng lớn đối với nhu cầu mua sắm trước Tết của người lao động. Nếu như Quý khách hàng gặp phải trường hợp công ty chậm trả lương, thưởng Tết thì hãy liên hệ luật sư tư vấn luật lao động Luật L24H để được tư vấn đưa ra các hướng giải quyết. Nếu quý khách muốn sử dụng dịch vụ luật sư lao động của chúng tôi có thể liên hệ qua số Hotline: 1900633716 để được Luật sư trực tiếp tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

Scores: 4.6 (23 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716