Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai

Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai là văn bản do người khởi kiện gửi đến Toà án để đòi lại công bằng cho minh. Mẫu đơn khởi kiện này chủ yếu xoay quanh quyền sử dụng đất của người nộp đơn bị xâm phạm. Để có thể viết đơn khởi kiện đúng với quy định của pháp luật, Luật L24H sẽ cung cấp mẫu đơn khởi kiện đất đai cũng như các thủ tục liên quan cho quý khách qua bài viết này.

Khởi kiện tranh chấp đất đai

Khởi kiện tranh chấp đất đai

Cách viết mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn khởi kiện;
 • Địa điểm làm đơn khởi kiện
 • Tên Toà án có thẩm quyền giải quyết vụ án
 • Họ tên, nơi cư trú, làm việc của người khởi kiện
 • Họ tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền và lợi ích được bảo vệ
 • Họ tên, nơi cư trú, làm việc của người bị kiện
 • Họ tên, nơi cư trú, làm việc của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
 • Nêu cụ thể từng vấn đề yêu cầu Tòa án giải quyết
 • Họ, tên, địa chỉ của người làm chứng (nếu có);
 • Tên tài liệu kèm theo đơn khởi kiện
 • Các thông tin khác mà người khởi kiện thấy cần thiết
 • Chữ ký của người khởi kiện.

Căn cứ pháp lý: Điều 189 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015

Mẫu đơn khởi kiện tranh đất đai.

 • Là văn bản do cá nhân hoặc chủ thể được cá nhân đó ủy quyền soạn thảo
 • Được gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để có thể xem xét, thụ lý hồ sơ,
 • Với mục đích đòi lại công bằng trong các mối quan hệ đất đai trong xã hội.

Quy định số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 có ban hành mẫu đơn khởi kiện tranh chấp đất đai đúng với quy định của pháp luật như sau :

Tải Mẫu đơn khởi kiện theo quy định mới

Tải Mẫu đơn khởi kiện theo quy định mới

Khởi kiện tranh chấp đất đai nộp đơn ở đâu?

 • Tranh chấp đất đai có nhiều loại, gồm cả tranh chấp phải hòa giải theo quy định của pháp luật và tranh chấp không phải hòa giải mà được khởi kiện tại Tòa án :
 • Tranh chấp ai là người có quyền sử dụng đất phải hòa giải tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có đất trước khi muốn khởi kiện tại Tòa án
 • Tranh chấp khác liên quan đến quyền sử dụng đất không bắt buộc hòa giải tại UBND cấp xã trước khi khởi kiện tại Tòa án
 • Tranh chấp đất đai, nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân nơi có nhà, đất xảy ra tranh chấp theo điểm c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định :
 • Tranh chấp không có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân cấp quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh.
 • Tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì thuộc thẩm quyền Tòa án nhân dân cấp Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
 • Điều 203 luật đất 2013 đai giải quyết tranh chấp đất đai như sau :
 • Tranh chấp đất đai không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 thì được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết: UBND cấp huyện nếu là tranh chấp của cá nhân, hộ gia đình với nhau hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết.
 • Tranh chấp đất đai có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật đất đai 2013 thì do Tòa án nhân dân giải quyết
 • Đối với trường hợp tranh chấp có yếu tố nước ngoài thì giải quyết như sau :
 • Nếu có giấy chứng nhận hoặc các loại giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật đất đai 2013 thì :
 • Tự hoà giải hoặc hoà giải tại UBND xã, phường
 • Khởi kiện tại Tòa án cấp có thẩm quyền nơi có bất động sản nếu hoà giải không thành
 • Nếu không có giấy chứng nhận hoặc các loại giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật đất đai 2013 thì :
 • Tự hoà giải hoặc hoà giải tại UBND xã, phường
 • Khởi kiện tại Tòa án cấp có thẩm quyền nơi có bất động sản hoặc nộp đơn yêu cầu UBND cấp tỉnh giải quyết nếu hoà giải không thành.

Toà án nhân dân có thẩm quyền

Toà án nhân dân có thẩm quyền

Cần chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu chứng cứ gì để nộp cho Toà

Hồ sơ khởi kiện :

 • Đơn khởi kiện theo mẫu.
 • Biên bản hòa giải không thành có chứng nhận của UBND xã và có chữ ký của các bên tranh chấp.
 • Giấy tờ của người khởi kiện
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện.

Tài liệu chứng cứ :

 • Nguồn gốc tạo lập đất
 • Quá trình sử dụng và hiện trạng sử dụng đất

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án

 • Chuẩn bị hồ sơ khởi kiện ( như trên )
 • Nộp đơn khởi kiện :
 • Nộp tại Toà án nhân dân có thẩm quyền
 • Hình thức nộp : Nộp trực tiếp tại tòa án; đường dịch vụ bưu chính; hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Toà án
 • Tòa thụ lý và giải quyết
 • Toà sẽ yêu cầu bổ sung nếu hồ sơ chưa đủ

Nếu hồ sơ đủ :

 • Toà thông báo nộp tạm ứng án phí
 • Người khởi kiện nộp tạm ứng án phí và mang biên lai nộp lại cho Toà
 • Sau đó tòa sẽ thụ lý

Dịch vụ luật sư giải quyết tranh chấp đất đai tại Luật L24H

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

 • Tư vấn cơ quan/Toà án có thẩm quyền giải quyết
 • Xác định rõ yêu cầu khởi kiện
 • Tư vấn cách viết đơn khiếu nại đúng theo quy định pháp luật
 • Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu đính kèm cần thiết
 • Tư vấn thủ tục giải quyết sau khi cơ quan/Toà án thụ lý, tiếp nhận đơn
 • Thu nhập nguồn tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc
 • Khiếu nại, tố cáo cơ quan/Toà án nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật khi giải quyết vụ án
 • Tư vấn, hỗ trợ, cung cấp lời khuyên tốt nhất cho khách hàng trong quá trình khởi kiện

Một số trường hợp tranh chấp đất đai thường luật sư thường xuyên tư vấn giải quyết thành công:

>>  Tranh chấp đất khai hoang không có giấy tờ

>> Tranh chấp đất đai có sổ đỏ

>> Tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất 

Dịch vụ luật sư đại diện giải quyết tranh chấp đất đai

 • Tham gia tố tụng từ khi khởi kiện
 • Thu nhập tài liệu, chứng cứ và gửi cho Toà án
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ án, ghi chép những tài liệu cần thiết theo quy định pháp luật
 • Thay mặt đương sự để yêu cầu thay đổi người tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo giải quyết vụ án chính xác, khách quan
 • Giúp thân chủ về mặt pháp lý liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp
 • Đề nghị người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm bản án, quyết định của Toà án có hiệu lực pháp luật
 • Kháng cáo, khiếu nại bản cáo của Tòa án
 • Tham gia tranh luận tại phiên tòa-, đưa ra các lập luận về đánh giá chứng cứ
 • Đề nghị Toà án quyết định, áp dụng, huỷ bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời

>> Thao khảo thêm về: Giá thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ Luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Cách viết đơn khởi kiện, nộp đơn khởi kiện ở đâu, giấy tờ liên quan, … những thông tin cần thiết về thủ tục tiến hành khởi kiện tranh chấp đất đai đã được Luật L24H cung cấp qua bài viết trên. Để quá trình khởi kiện lên cơ quan diễn ra thuận lợi thì các văn bản, mẫu đơn khởi kiện, hồ sơ phải phù hợp với quy định của pháp luật. Nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi của khách hàng, Luật L24H có cung cấp dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai, nếu hoà giải không thành thì Luật L24H có cung cấp hỗ trợ khởi kiện tranh chấp đất đai cho quý khách.

Scores: 5 (50 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng
Thạc sĩ - Luật sư Phan Mạnh Thăng

Chức vụ: Giám Đốc Điều Hành

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Doanh Nghiệp, Dân Sự, Hình Sự, Thương Mại

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ kinh tế Luật

Số năm kinh nghiệm thực tế: 12 năm

Tổng số bài viết: 531 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

  Hotline: 1900.633.716