Dịch vụ luật sư soạn thảo đơn kháng cáo hình sự

Dịch vụ luật sư soạn thảo đơn kháng cáo hình sự sẽ hỗ trợ tư vấn khách hàng về những công việc cần thực hiện liên quan đến việc soạn đơn kháng cáo như nội dung cần có trong đơn kháng cáo hình sự, trình tự thủ tục liên quan đến việc nộp đơn… Việc soạn thảo đơn kháng cáo cũng như nộp đơn kháng cáo tại đâu phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hình sự để giảm thiểu thời gian, chi phí không cần thiết.

Dịch vụ soạn thảo đơn kháng cáo vụ án hình sự

Dịch vụ soạn thảo đơn kháng cáo vụ án hình sự

Quy định pháp luật hình sự về kháng cáo

Cơ sở kháng cáo được quy định như sau:

 • Bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.
 • Quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo, quyết định khác của Tòa án.

Cơ sở pháp lý: Điều 330 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015.

Chủ thể kháng cáo được quy định như sau:

 • Bị cáo, bị hại, người đại diện của họ có quyền kháng cáo bản án hoặc quyết định sơ thẩm.
 • Người bào chữa có quyền kháng cáo để bảo vệ lợi ích của người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất mà mình bào chữa.
 • Nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.
 • Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người đại diện của họ có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của họ.
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự là người dưới 18 tuổi hoặc người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người mà mình bảo vệ.
 • Người được Tòa án tuyên không có tội có quyền kháng cáo về các căn cứ mà bản án sơ thẩm đã xác định là họ không có tội.

Cơ sở pháp lý: Điều 331 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Nơi gửi đơn kháng cáo được quy định như sau:

 • Người kháng cáo phải gửi đơn kháng cáo đến Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm.
 • Trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Giám thị Trại tạm giam, Trưởng Nhà tạm giữ phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo, nhận đơn kháng cáo và chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm đã ra bản án, quyết định bị kháng cáo.
 • Người kháng cáo có thể trình bày trực tiếp với Tòa án đã xét xử sơ thẩm hoặc Tòa án cấp phúc thẩm về việc kháng cáo. Tòa án phải lập biên bản về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 133 của Bộ luật này.

Cơ sở pháp lý: khoản 1 Điều 332 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Thời hạn kháng cáo được quy định như sau:

 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.
 • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định.

Cơ sở pháp lý: khoản 1, khoản 2 Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

>>> Đọc thêm: Kháng cáo là gì? Quy định về kháng cáo, thời hạn kháng cáo

Hướng dẫn soạn đơn kháng cáo

Luật sư soạn thảo đơn kháng cáo

Luật sư soạn thảo đơn kháng cáo

Nội dung cần có trong đơn kháng cáo

 • Ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo;
 • Họ tên, địa chỉ của người kháng cáo;
 • Lý do và yêu cầu của người kháng cáo;
 • Chữ ký hoặc điểm chỉ của người kháng cáo.

Cơ sở pháp lý: khoản 2 Điều 332 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

>>> Xem thêm: Mẫu đơn kháng cáo hình sự

Hướng dẫn đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Đơn kháng cáo xin hưởng án treo nên đảm bảo các nội dung sau đây:

 • Đơn kháng cáo phải có quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm làm đơn kháng cáo xin hưởng án treo
 • Tên đơn: “ĐƠN KHÁNG CÁO XIN HƯỞNG ÁN TREO”.
 • Thông tin người kháng cáo: họ và tên, địa chỉ, căn cước công dân, số điện thoại, người đại diện (nếu có).
 • Cấp Tòa án nhận đơn kháng cáo.
 • Tư cách tham gia tố tụng của người làm đơn.
 • Lý do kháng cáo và yêu cầu kháng cáo.
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo.
 • Ký tên hoặc điểm chỉ.

Hướng dẫn đơn kháng cáo tội đánh bạc

Đơn kháng cáo tội đánh bạc nên đảm bảo các nội dung sau đây:

 • Đơn kháng cáo phải có quốc hiệu, tiêu ngữ, ngày tháng năm làm đơn kháng cáo tội đánh bạc.
 • Tên đơn: “ĐƠN KHÁNG CÁO TỘI ĐÁNH BẠC”.
 • Thông tin người kháng cáo: họ và tên, địa chỉ, căn cước công dân, số điện thoại, người đại diện (nếu có).
 • Cấp Tòa án nhận đơn kháng cáo.
 • Tư cách tham gia tố tụngđối với Bản án sơ thẩm về tội đánh bạc.
 • Lý do kháng cáovà yêu cầu kháng cáo.
 • Tài liệu, chứng cứ kèm theo.
 • Ký tên hoặc điểm chỉ.

Quy định về thay đổi, bổ sung kháng cáo

Thay đổi, bổ sung kháng cáo

Thay đổi, bổ sung kháng cáo

 • Người kháng cáo có quyền rút một phần hoặc toàn bộ kháng cáo trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm.
 • Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải lập văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho Viện kiểm sát, bị cáo và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị biết về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị.
 • Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa.
 • Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định về việc rút một phần kháng cáo và quyết định đình chỉ xét xử phần kháng cáo đó trong bản án phúc thẩm.

Cơ sở pháp lý: Điều 342 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

>>> Xem thêm Gửi đơn kháng cáo hình sự sơ thẩm quá hạn thì Tòa án có tiếp nhận không?

Tư vấn soạn thảo mẫu đơn kháng cáo

 • Tư vấn căn cứ thực hiện việc kháng cáo.
 • Hỗ trợ làm việc với cơ quan nhà nước và cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện việc kháng cáo.
 • Tư vấn, soạn thảo đơn xin kháng cáo.
 • Tư vấn tìm kiếm tài liệu, chứng cứ khách quan hỗ trợ cho thân chủ.
 • Tư vấn kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt cho thân chủ.
 • Tư vấn kháng cáo theo hướng hủy bản án sơ thẩm.

>>> Tham khảo Giá thuê luật sư

Soạn đơn kháng cáo có thể hiểu là công việc mà chủ thể có quyền kháng cáo thực hiện để kháng cáo bản án sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật. Trình tự, thủ tục và nội dung đơn kháng cáo cũng cần phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Qua bài viết nếu Quý khách hàng thấy chưa rõ hoặc muốn tham khảo thêm về Dịch vụ Luật sư Hình sự có thể liên hệ qua Hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn miễn phí. Trân trọng cảm ơn!

Scores: 5 (50 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716