Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự mới nhất, hướng dẫn chi tiết

Đương sự tham gia vụ án hình sự thường có nhu cầu sao chụp hồ sơ vụ án để phục vụ cho quá trình tranh tụng tại Tòa án. Việc này đòi hỏi họ phải nộp “Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự“. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn thông tin chi tiết về nội dung và quy định pháp luật liên quan đến mẫu đơn này, giúp bạn dễ dàng hoàn thành thủ tục sao chụp hồ sơ một cách chính xác.

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Quy định pháp luật về sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Chủ thể có quyền yêu cầu sao chụp hồ sơ vụ án

Chủ thể có quyền sao chụp hồ sơ tài liệu bao gồm các chủ thể sau:

 • Người bào chữa (điểm l khoản 1 Điều 73 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015);
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự ( điểm d khoản 3 Điều 84 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015);
 • Người đại diện của người dưới 18 tuổi (khoản 2 Điều 420 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015).

Thời điểm được quyền sao chụp hồ sơ, tài liệu

Căn cứ khoản 1 Điều 82, điểm d khoản 3 Điều 84 và khoản 2 Điều 420 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 quy định thời điểm sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án như sau:

 • Sau khi kết thúc điều tra, nếu có yêu cầu sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm bố trí thời gian, địa điểm để người bào chữa sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án;
 • Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự có quyền sao chụp những tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự sau khi kết thúc điều tra;
 • Người đại diện của người dưới 18 tuổi được tham gia sao chụp tài liệu liên quan đến việc buộc tội người dưới 18 tuổi trong hồ sơ vụ án sau khi kết thúc điều tra.

Như vậy, sau khi kết thúc điều tra nếu có yêu cầu thì Cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm bố trí thời gian, địa điểm để người bào chữa; người bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại, đương sự và người đại diện của người dưới 18 tuổi sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án.

Đương sự có được quyền sao chụp hồ sơ vụ án hình sự không?

Hồ sơ sao chụp vụ án hình sự

Hồ sơ sao chụp vụ án hình sự

Theo quy định tại khoản 1 Điều 82, điểm d khoản 3 Điều 84 và khoản 2 Điều 420 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì người bào chữa; người bảo vệ quyền và lợi ích của bị hại, đương sự và người đại diện của người dưới 18 tuổi sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án

Vì vậy, đương sự không có quyền sao chụp tài liệu mà chỉ người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự, người đại diện của đương sự là người dưới 18 tuổi mới có quyền sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự.

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự mới nhất

Mẫu đơn yêu cầu sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Mẫu đơn yêu cầu sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Các nội dung cần có trong mẫu đơn xin sao chụp

Trong Đơn yêu cầu sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án hình sự cần thể hiện rõ các nội dung như sau:

 • Ngày, tháng, năm làm đơn yêu cầu;
 • Tòa án nơi đang thụ lý vụ án;
 • Thông tin của người làm đơn;
 • Các tài liệu, chứng cứ cần sao chụp;
 • Chữ ký và điểm chỉ của người làm đơn

Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày … tháng … năm ……

ĐƠN YÊU CẦU

(V/v: Sao chụp hồ sơ, tài liệu)

Kính gửi: TÒA ÁN NHÂN DÂN   …………………………

Họ và tên người yêu cầu: ……………………………………………….

Sinh năm: ……………………………………………..

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ……………………………………………..

Nơi cư trú: ……………………………………………..

Điện thoại : ……………………………………………..

Fax (nếu có): ……………………………………………..

Địa chỉ thư điện tử (nếu có): ……………………………………………..

Tôi là……………………………………………..

Nay bằng văn bản này, tôi kính yêu cầu Quý cơ quan cho tôi được sao chụp các tài liệu sau:

 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ……………………………………………..

Xin trân trọng cảm ơn!

Người yêu cầu

(Ký và ghi rõ họ tên)

>>>Tải ngay: Mẫu đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự mới nhất

Luật sư hướng dẫn soạn thảo đơn sao chụp hồ sơ vụ án hình sự

Hướng dẫn soạn thảo đơn sao chụp hồ sơ

Hướng dẫn soạn thảo đơn sao chụp hồ sơ

 • Tư vấn giải đáp thắc mắc của quý khách hàng từ thủ tục đến cách thức thực hiện quá trình tố tụng hình sự.
 • Hỗ trợ khách hàng trong việc sao chụp hồ sơ vụ án hình sự trong đó có việc yêu cầu cơ quan điều tra hỗ trợ cung cấp hồ sơ để sao chụp tài liệu.
 • Từ các thông tin sao chụp tài liệu vụ án có thể xem xét xem các cơ quan, chủ thể tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định của pháp luật hay chưa, qua đó có thể trao đổi với khách hàng và đưa ra đưa phương án giải quyết hiệu quả.
 • Thu thập tài liệu chứng cứ thực hiện các quyền yêu cầu trong giai đoạn điều tra truy tố giúp cho vụ án được giải quyết một cách khách quan toàn diện không là Quang sai ảnh hưởng đến người vô tội

Để được sao chụp hồ sơ, tài liệu thì phải có đơn xin sao chụp hồ sơ vụ án hình sự. Việc sao chụp hồ sơ vụ án giúp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại cũng như bị cáo. Đồng thời việc sao chụp còn giúp người có quyền sao chụp nghiên cứu hồ sơ vụ án được toàn diện hơn. Nếu có bất kỳ thắc mắc liên quan nào hoặc cần sự giúp đỡ hãy truy cập Luật L24H để được tư vấn luật hình sự hoặc sử dụng dịch vụ luật sư hình sự, hãy liên hệ qua hotline 1900.633.716 sẽ được tư vấn cụ thể và chi tiết. Xin cảm ơn.

Scores: 4.8 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716