Có được thay đổi kháng cáo tại phiên xử phúc thẩm vụ án dân sự không?

Có được thay đổi kháng cáo tại phiên xử phúc thẩm vụ án dân sự không là câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm khi tham gia vào phiên tòa phúc thẩm. Thủ tục, phạm vi thay đổi kháng cáo được thực hiện theo quy trình thủ tục của tố tụng dân sự. Để làm rõ hơn các câu hỏi trên, mời quý bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây của Luật L24H.

Thay đổi kháng cáo tại phiên xét xử phúc thẩm

Thay đổi kháng cáo tại phiên xét xử phúc thẩm

Quy định của pháp luật về kháng cáo

Ai có quyền kháng cáo?

Căn cứ theo Điều 271 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định người có quyền kháng cáo là đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm.

>>> Xem thêm: Kháng cáo là gì? Quy định về kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo theo mẫu số 54-DS được ban hành theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày….. tháng …… năm……

ĐƠN KHÁNG CÁO

 

Kính gửi: Tòa án nhân dân………………………………

Người kháng cáo:…………………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………

Số điện thoại:………………………………/Fax:…………

Địa chỉ thư điện tử………………………………. (nếu có)

Là:………………………………………………………………….

Kháng cáo:……………………………………………………

Lý do của việc kháng cáo:…………………………………

Yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau đây:….

Những tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo gồm có:…

  1. …………………………………………………………………….
  2. …………………………………………………………………….
  3. ……………………………………………………………………

NGƯỜI KHÁNG CÁO

 

>>>Xem thêm: Mẫu đơn kháng cáo dân sự

Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo

Thời hạn kháng cáo

Căn cứ Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo:

  • Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
  • Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.
  • Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.
  • Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.

>>>Xem thêm: Thời hạn kháng cáo dân sự

>>> Xem thêm: Cách tính thời hạn kháng cáo dân sự

Thay đổi kháng cáo tại phiên xử phúc thẩm vụ án dân sự được không?

Theo khoản 2 Điều 284 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị, nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu, nếu thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết.

Như vậy, pháp luật cho phép người kháng cáo được quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo ngay tại phiên xử phúc thẩm.

Phạm vi thay đổi, bổ sung yêu cầu kháng cáo

Căn cứ theo Điều 284 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, việc thay đổi, bổ sung kháng cáo có bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban đầu hay không sẽ phụ thuộc vào thời điểm người kháng cáo thay đổi, bổ sung kháng cáo:

  • Trường hợp chưa hết thời hạn kháng cáo theo quy định tại Điều 273 của Bộ luật này thì người đã kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng cáo ban đầu.

Trường hợp chưa hết thời hạn kháng nghị theo quy định tại Điều 280 của Bộ luật này thì Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị mà không bị giới hạn bởi phạm vi kháng nghị ban đầu.

  • Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm sát đã kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị, nhưng không được vượt quá phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu, nếu thời hạn kháng cáo, kháng nghị đã hết.

Thủ tục thay đổi, bổ sung kháng cáo vụ án dân sự

Thủ tục kháng cáo vụ án dân sự

Kháng cáo vụ án dân sự

Căn cứ theo khoản 4 Điều 284 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 quy định “Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải được lập thành văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho các đương sự về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị, thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa phải được ghi vào biên bản phiên tòa.”

Sau khi thông báo cho các đương sự, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án theo nội dung kháng cáo, kháng nghị đã được thay đổi, bổ sung và phần kháng cáo, kháng nghị còn lại.

Theo quy định pháp luật, kháng cáo được xem là một quyền hợp pháp của đương sự khi không đồng ý với quyết định, bản án của Tòa khi chưa có hiệu lực. Việc thay đổi kháng cáo tại phiên xử phúc thẩm vụ án dân sự phải tuân theo quy định về phạm vi, thời hạn và thực hiện đúng trình tự thủ tục. Nếu quý bạn đọc cần hỗ trợ vui lòng liên hệ tổng đài 1900.633.716 để được Luật sư dân sự tư vấn giải đáp thắc mắc và hỗ trợ. Xin cảm ơn!

Scores: 4.7 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,869 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716