Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất năm 2023, cách viết đơn kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo dân sự là văn bản theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015 thể hiện ý kiến phản đối một phần hoặc toàn bộ bản án do Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm ban hành để tiến hành xét xử phúc thẩm lại vụ án. Việc kháng cáo được thực hiện như thế nào, mẫu đơn kháng cáo và hướng dẫn cách viết đơn kháng cáo cụ thể ra sao bài viết Luật L24H dưới đây xin thông tin đến quý bạn đọc với những quy định mới nhất.

Kháng cáo trong vụ án dân sự

Hướng dẫn làm đơn kháng cáo trong vụ án dân sự

Chủ thể nào có quyền kháng cáo, rút kháng cáo theo Bộ luật tố tụng dân sự 2015?

Quyền kháng cáo

 • Đương sự, người đại diện hợp pháp của đương sự gồm: nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
 • Cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện

(Cơ sở pháp lý: Điều 271 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Quyền rút đơn kháng cáo

 • Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền rút kháng cáo
 • Việc rút đơn kháng cáo phải được lập thành văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm

(Cơ sở pháp lý: khoản 3, khoản 4 Điều 284 Bộ luật tố tụng Dân sự 2015)

Hướng dẫn viết đơn kháng cáo trong vụ án dân sự

Bước 1: ghi Quốc hiệu, Tiêu ngữ trang trọng trên cùng

Bước 2: ghi địa chỉ làm đơn, ngày, tháng, năm làm đơn kháng cáo

Bước 3: Viết tên “Đơn kháng cáo”

Bước 4: ghi tên Tòa án nhân dân đã xét xử sơ thẩm vụ án

Bước 5: ghi tên người kháng cáo

 • Nếu người kháng cáo là cá nhân thì ghi họ tên của cá nhân đó, nếu người kháng cáo ủy quyền thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền của người kháng cáo, của người kháng cáo ủy quyền người kháng cáo (Khoản 3 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)
 • Nếu người kháng cáo là cơ quan, tổ chức thì ghi tên của cơ quan tổ chức đó và ghi họ, tên chức vụ của người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức đó (Khoản 4 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)
 • Nếu người đại diện theo pháp luật của cơ quan, tổ chức ủy quyền cho người khác kháng cáo thì ghi họ tên của người đại diện theo ủy quyền, của đương sự là cơ quan, tổ chức ủy quyền (Khoản 4 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Bước 6: ghi địa chỉ của người kháng cáo

 • Nếu là cá nhân kháng cáo thì ghi địa chỉ, thông tin liên lạc nơi cư trú của cá nhân đó (Khoản 2 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)
 • Nếu là cơ quan, tổ chức thì ghi địa chỉ trụ sở chính, thông tin liên lạc của cơ quan, tổ chức đó (Khoản 4 Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Bước 7: Ghi tư cách tham gia tố tụng của người kháng cáo trong vụ án dân sự đã xét xử tại Tòa án cấp sơ thẩm. Trường hợp là người đại diện theo ủy quyền thì ghi người đại diện theo ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức…

Bước 8: ghi lý do kháng cáo “kháng cáo bản án, quyết định sơ thẩm hoặc một phần nào đó của bản án, quyết định sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật”

Bước 9: ghi yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết những việc theo yêu cầu của mình

Bước 10: Ghi các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo đơn kháng cáo

Bước 11: Ký và ghi rõ họ tên người kháng cáo

Mẫu đơn kháng cáo dân sự mới nhất

Mẫu đơn kháng cáo: theo mẫu số 54-DS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao)

>>> Click tải: mẫu đơn kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm

Mẫu đơn kháng cáo dân sự

Mẫu đơn kháng cáo số 54-DS ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP

Trình tự, thủ tục tục kháng cáo vụ án dân sự

Thành phần hồ sơ

 • Đơn kháng cáo theo mẫu số 54-DS Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
 • Giấy ủy quyền (nếu có)
 • Các tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo (nêu có) để chứng minh cho kháng cáo của mình là có căn cứ pháp luật

(Cơ sở pháp lý: Điều 272 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Thủ tục kháng cáo

 1. Bước 1: Chuẩn bị và nộp đơn kháng cáo kèm các tài liệu có liên quan lên Tòa án có thẩm quyền
 2. Bước 2: Tòa án cấp sơ thẩm kiểm tra tính hợp lệ của đơn
 3. Bước 3: Nếu đơn kháng cáo chưa đúng quy định thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu người kháng cáo làm lại hoặc sửa đổi, bổ sung đơn kháng cáo.
 4. Bước 4: Nếu đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo cho người kháng cáo biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo quy định của pháp luật (trong thời hạn 10 ngày)
 5. Bước 5: Tòa án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo và tài liệu, chứng cứ bổ sung kèm theo cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ hết thời hạn kháng cáo, Tòa sơ thẩm đã nhận được biên lai tạm ứng án phí phúc thẩm.
 6. Bước 6: Tòa án cấp phúc thẩm ra thông báo thụ lý vụ án và giải quyết theo quy định tố tụng.

(Cơ sở pháp lý: Điều 272, 274, 276, 277, 283, 285 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Nộp đơn kháng cáo ở đâu?

Người kháng cáo phải gửi đơn đến Tòa án đã xử sơ thẩm hoặc Toà án cấp phúc thẩm. Trong trường hợp bị cáo đang bị tạm giam, Ban giám thị trại tạm giam phải bảo đảm cho bị cáo thực hiện quyền kháng cáo.

(Cơ sở pháp lý: Điều 274 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

Thời hạn thực hiện kháng cáo dân sự

 • Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với quyết định của Tòa sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày nhận được hoặc được niêm yết.
 • Trường hợp, đương sự, cá nhân, đại diện cơ quan, tổ chức khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
 • Trường hợp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện mà vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

(Cơ sở pháp lý: Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015)

>>> Xem thêm: Thời hạn kháng cáo dân sự

Luật sư tư vấn kháng cáo trong vụ án dân sự

 • Nghiên cứu hồ sơ, lên phương án hiệu quả cho Khách hành thực hiện quyền kháng cáo trong vụ án dân sự.
 • Hướng dẫn cách viết đơn và tư vấn trình tự thủ tục kháng cáo vụ án dân sự cho Khách hàng.
 • Thay mặt Khách hàng với tư cách đại diện theo ủy quyền nộp đơn, tham gia các giai đoạn tố tụng dân sự.
 • Tham gia điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ có lợi cho Khách hàng để thực hiện quyền kháng cáo.
 • Luật sư trực tiếp tham gia tranh tụng bảo vệ quyền lợi cho Khách hàng tại Tòa án.

Luật sư tư vấn kháng cáo trong vụ án dân sự

Luật sư tư vấn kháng cáo trong vụ án dân sự

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn liên quan đến mẫu đơn kháng cáo dân sự và cách viết đơn kháng cáo và một số mẫu đơn kháng cáo trong vụ án dân sự, quy trình thủ tục thực hiện quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp sơ thẩm. Nếu quý bạn đọc còn thắc vấn đề pháp lý nào hoặc có nhu cầu liên hệ luật sư tư vấn luật dân sự vui lòng liên hệ đến chúng tôi qua hotline 1900.633.716 để được luật sư tư vấn miễn phí, kịp thời và nhanh chóng. Xin cảm ơn!

Scores: 4.6 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Dân Sự, Giao Thông, Lao Động, Hôn Nhân Gia Đình

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 269 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716