Giải quyết tranh chấp lao động

Tranh chấp lao độngtranh chấp xảy ra do một bên không thực hiện đúng vai trò, vi phạm hợp đồng dẫn đến quyền lợi, lợi ích của các bên bị ảnh hưởng. Pháp luật lao động cho phép người lao động và người sử dụng lao động tự thỏa thuận các điều kiện lao động nhưng đôi khi vẫn dẫn đến tranh chấp không đáng có. Bài viết sau đây, Luật L24H sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này và hướng dẫn khởi kiện vụ án tranh chấp lao động ra Tòa án để giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng.

Tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là gì?

 • Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ giữa các bên trong quá trình thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động
 • Tranh chấp phát sinh từ một số quan hệ liên quan đến quan hệ lao động như về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,… cũng được coi là tranh chấp lao động căn cứ khoản 1 Điều 188 Bộ luật lao động 2019
 • Tranh chấp phát sinh giữa các bên trong quá trình thuê mướn, sử dụng lao động, bao gồm cả cá nhân và tập thể người lao động
 • Những mâu thuẫn, bất đồng này phát sinh trong quá trình thực hiện, chấm dứt hợp đồng lao động

Căn cứ theo khoản 1 điều 179 Bộ luật lao động 2019

Các loại tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động cá nhân

 • Tranh chấp giữa cá nhân người lao động và người sử dụng lao động
 • Xuất phát từ mâu thuẫn giữa quyền lợi, nghĩa vụ giữa bên lao động và người sử dụng lao động
 • Tranh chấp này chủ yếu là về quyền và lợi ích của cá nhân người lao động hoặc người sử dụng lao động.

>>> Tham khảo thêm về: Tranh chấp lao động cá nhân

Tranh chấp lao động tập thể

 • Tranh chấp giữa tập thể người lao động với người sử dụng lao động
 • Thường liên quan đến lợi ích của cả một tập thể người lao động
 • Phát sinh trong việc thực hiện các điều khoản đã thỏa thuận giữa các bên về điều kiện lao động

>>> Tham khảo thêm về: Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về quyền

 • Phát sinh trên cơ sở quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động đã được ghi nhận trong các văn bản có liên quan
 • Khi người sử dụng lao động có hành vi phân biệt đối xử đối với người lao động, vi phạm nghĩa vụ về thương lượng thiện chí.

Tranh chấp lao động tập thể về lợi ích

 • Phát sinh trong quá trình thương lượng tập thể
 • Tập thể lao động yêu cầu xác lập các điều kiện lao động mới với người sử dụng lao động
 • Một bên từ chối thương lượng hoặc không tiến hành thương lượng trong thời gian quy định.

Được quy định tại điều 179 Bộ luật lao động 2019

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể

Thẩm quyền và biện pháp giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Hòa giải viên lao động

Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động  đầu tiên

Các tranh chấp lao động sau đây không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải:

 • Xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải hoặc bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
 • Bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động
 • Giữa người giúp việc gia đình với người sử dụng lao động
 • Bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật
 • Bồi thường thiệt hại giữa người lao động với doanh nghiệp
 • Giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại.

Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.

Hòa giải viên lao động đưa ra các phương án hòa giải

Kết quả của cuộc hòa giải cần được lập thành biên bản

Căn cứ theo điều 188 Bộ luật lao động 2019

Hoà giải viên lao độngHòa giải viên lao động

Hội đồng trọng tài lao động

 • Các bên không được đồng thời yêu cầu cả Hội đồng trọng tài lao động và Tòa án giải quyết, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 189 Bộ luật lao động 2019
 • Ban trọng tài lao động được thành lập để giải quyết tranh chấp.

Dựa theo điều 189 Bộ luật lao động 2019

Tòa án nhân dân

 • Tòa án nhân dân là cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động căn cứ theo Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015
 • Tòa án tiếp nhận, phân tích các hồ sơ, chứng cứ có liên quan và kết quả của cuộc hòa giải
 • Tòa án tổ chức phiên tòa sơ thẩm gồm có sự tham gia của đẩy đủ các bên liên quan
 • Xét xử công bằng dựa trên các thông tin, chứng cứ thu thập được
 • Đưa ra phán quyết và bắt buộc, cưỡng chế các bên thực hiện theo quy định
 • Tổ chức phiên tòa phúc thẩm (nếu có).

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động

Trình tự giải quyết tại Hòa giải viên lao động

Bước 1: Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động được các bên gửi đến Hòa giải viên lao động

Bước 2:  Hòa giải  viên lao động mở phiên họp hòa giải

 • Các bên tranh chấp phải có mặt tại phiên tòa hoặc người đại diện được ủy quyền
 • Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp
 • Trường hợp hòa giải thành công, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét.
 • Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành.
 • Biên bản hòa giải thành hay không thành đều phải được lập thành biên bản và có chữ ký của các bên
 • Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Trình tự giải quyết tại Hội đồng trọng tài lao động

 1. Bước 1: Gửi yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động đến Hội đồng trọng tài lao động
 2. Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu giải quyết tranh chấp ,Ban trọng tài lao động được thành lập
 3. Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Ban trọng tài lao động được thành lập, Ban trọng tài lao động phải ra quyết định về việc giải quyết tranh chấp và gửi cho các bên tranh chấp.

Trình tự giải quyết tại Tòa án nhân dân

Bước 1: Bên khởi kiện nộp đơn đến Tòa án có thẩm quyền

Bước 2: Tòa án tiếp nhận đơn khởi kiện, sau đó xem xét và thụ lý vụ án

Bước 3: Nộp tiền tạm ứng án phí

Bước 4: Tòa án tiến hành xét xử, hòa giải vụ tranh chấp

 • Nếu hòa giải thành, Tòa án lập biên bản hòa giải thành và ra quyết định công nhận sự thỏa thuận của các bên.
 • Hòa giải không thành, Tòa án lập biên bản hòa giải không thành và quyết định đưa vụ án ra xét xử.

Bước 5: Mở phiên xét xử giải quyết tranh chấp lao động và ra bản án.

Được căn cứ theo điều 188, điều 189 Bộ luật lao động 2019 và điều 191 Bộ luật Tố Tụng Dân sự 2015

Luật sư hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động

 • Tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp lao động;
 • Tư vấn, xác định loại tranh chấp lao động gặp phải;
 • Tư vấn quyền khởi kiện tranh chấp lao động;
 • Tư vấn thời hiệu khởi kiện vụ án lao động;
 • Xác định căn cứ giải quyết tranh chấp lao động;
 • Giải đáp thắc mắc về quyền và nghĩa vụ các bên trong tranh chấp lao động
 • Tư vấn trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động
 • Hướng xử lý vấn đề, giúp khách hàng xử lý thủ tục liên quan đến tranh chấp lao động
 • Hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ trong tranh chấp lao động .
 • Soạn thảo các văn bản liên quan
 • Chuẩn bị hồ sơ liên quan đến vụ việc
 • Trực tiếp tham gia với tư cách đại diện ủy quyền giải quyết
 • Chủ động liên hệ và làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi cần.
 • Trực tiếp tham gia với tư cách người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng
 • Các hoạt động khác nhằm bảo vệ quyền lợi của khách hàng

>>> Xem thêm: Tư vấn luật lao động

Mỗi cá nhân cần hoàn thành nghĩa vụ và giúp đỡ lẫn nhau như vậy tập thể mới có thể đoàn kết. Những cuộc đình công sẽ diễn ra nếu quyền lợi của công nhân bị xâm phạm. Tuy nhiên nếu người lao động không hoàn thành đúng nghĩa vụ đã thỏa thuận, thì buộc bên sử dụng phải chấm dứt hợp đồng. Nếu bị vướng phải một cuộc tranh chấp lao động, quý khách có thể liên hệ Hotline 1900633716 của Luật L24H để luật sư có thể hỗ trợ khởi kiện ra tòa án nếu hòa giải không thành.

Scores: 4.8 (19 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,556 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716