Luật sư tư vấn giải đáp về chủ đề “Tranh chấp lao động”

Luật sư tư vấn về chủ đề giải quyết tranh chấp lao động là hoạt động tư vấn các dịch vụ pháp lý liên quan lao động, nhằm giúp quý khách hàng giải quyết tranh chấp lao động đúng trình tự theo pháp luật quy định. Để tiết kiệm thời gian và chi phí tối đa cho Quý khách, Luật L24H cung cấp dịch vụ Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp lao động với những nội dung hữu ích về tranh chấp lao động thông qua bài viết sau đây:

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Các loại tranh chấp lao động

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ, lợi ích phát sinh giữa các bên trong quá trình xác lập, thực hiện hoặc chấm dứt quan hệ lao động; tranh chấp giữa các tổ chức đại diện người lao động với nhau; tranh chấp phát sinh từ quan hệ có liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động. Các loại tranh chấp lao động bao gồm:

 • Tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động; giữa người lao động với doanh nghiệp, tổ chức đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; giữa người lao động thuê lại với người sử dụng lao động thuê lại;
 • Tranh chấp lao động tập thể về quyền hoặc về lợi ích giữa một hay nhiều tổ chức đại diện người lao động với người sử dụng lao động hoặc một hay nhiều tổ chức của người sử dụng lao động.

Cơ sở pháp lý: Điều 179 Bộ luật lao động 2019

Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động

Căn cứ theo Điều 180 Bộ luật lao động 2019, nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động bao gồm:

 • Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.
 • Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.
 • Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.
 • Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

Nguyên tắc giải quyết lao động trên vừa đảm bảo tuân thủ những yêu cầu chung đối với việc giải quyết tranh chấp mang tính dân sự, vừa đảm bảo quy tắc riêng trong việc giải quyết tranh chấp lao động.

Quy trình giải quyết tranh chấp

Tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động tập thể về quyền và tranh chấp lao động tập thể về lợi ích đều bắt buộc phải hòa giải tại Hòa giải viên lao động trước khi tiến hành bước giải quyết tranh chấp tiếp theo. Trong đó:

Căn cứ theo Điều 191 Bộ luật Lao động 2019, tranh chấp lao động tập thể về quyền được giải quyết theo trình tự hai bước:

 • Hòa giải tại hòa giải viên lao động
 • Trường hợp hòa giải không thành thì hai bên tranh chấp có quyền yêu cầu Tòa án nhân dân hoặc Hội đồng trọng tài lao động giải quyết tranh chấp lao động.

Căn cứ theo Điều 195 Bộ luật Lao động 2019, tranh chấp lao động tập thể về lợi ích được giải quyết theo trình tự hai bước:

 • Hòa giải tại hòa giải viên lao động;
 • Trong trường hợp hòa giải không thành, các bên tranh chấp có quyền lựa chọn yêu cầu hội đồng trọng tài lao động giải quyết hoặc tổ chức đại diện người lao động có quyền tiến hành đình công theo quy định.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể

Tranh chấp lao động cá nhân

Hòa giải viên lao động

Tranh chấp lao động cá nhân phải được giải quyết thông qua thủ tục hòa giải của hòa giải viên lao động trước khi yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết, trừ các tranh chấp lao động không bắt buộc phải hòa giải được quy định khoản 1 Điều 188 Bộ luật lao động 2019.

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân như sau:

Bước 1: Nộp đơn yêu cầu hòa giải lên Hòa giải viên lao động

Bước 2: Tổ chức phiên hòa giải

 • Hòa giải viên lao động có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ các bên thương lượng để giải quyết tranh chấp.
 • Trường hợp các bên thỏa thuận được, hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp các bên không thỏa thuận được, hòa giải viên lao động đưa ra phương án hòa giải để các bên xem xét. Trường hợp các bên chấp nhận phương án hòa giải thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải thành. Biên bản hòa giải thành phải có chữ ký của các bên tranh chấp và hòa giải viên lao động.
 • Trường hợp phương án hòa giải không được chấp nhận hoặc có bên tranh chấp đã được triệu tập hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không có lý do chính đáng thì hòa giải viên lao động lập biên bản hòa giải không thành. Biên bản hòa giải không thành phải có chữ ký của bên tranh chấp có mặt và hòa giải viên lao động.
 • Bản sao biên bản hòa giải thành hoặc hòa giải không thành phải được gửi cho các bên tranh chấp trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản.
 • Trường hợp một trong các bên không thực hiện các thỏa thuận trong biên bản hòa giải thành thì bên kia có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.
 • Trường hợp không bắt buộc phải qua thủ tục hòa giải hoặc trường hợp hết thời hạn hòa giải mà hòa giải viên lao động không tiến hành hòa giải hoặc trường hợp hòa giải không thành thì các bên tranh chấp có quyền yêu cầu Hội đồng trọng tài lao động hoặc Tòa án giải quyết.

Cơ sở pháp lý: Điều 188 Bộ luật Lao động 2019

>>> Xem thêm: Tranh chấp lao động cá nhân

Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Trình tự giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Tại sao cần luật sư tư vấn khi có tranh chấp lao động

 • Luật sư tư vấn riêng, trực tiếp để kịp thời tham vấn ngay từ đầu các phát sinh mâu thuẫn thường xuyên
 • Thuê luật sư để được tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan, đưa ra hướng giải quyết tốt nhất để đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng, tránh tốn nhiều thời gian, chi phí để giải quyết các tranh chấp, mâu thuẫn không đáng có
 • Luật sư đại diện khách hàng theo ủy quyền để làm việc, đàm phán với cơ quan về lao động có thẩm quyền, hướng dẫn soạn thảo đơn từ để đạt kết quả tốt hơn hoặc ít nhất không bị thiệt thòi, bất công dựa theo căn cứ của pháp luật.
 • Đảm bảo quyền lợi và giảm thiểu sai phạm cũng như giải quyết tranh chấp nhanh chóng hơn.

Luật sư tư vấn khi có tranh chấp lao động

Luật sư tư vấn khi có tranh chấp lao động

Dịch vụ tư vấn giải quyết tranh chấp lao động

Tư vấn giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động
 • Tư vấn, soạn thảo các loại hợp đồng, đơn từ,…
 • Tư vấn thủ tục đại diện khách hàng theo ủy quyền nhằm bảo vệ quyền lợi và tham gia giải quyết tranh chấp liên quan đến tranh chấp lao động.
 • Tư vấn, hướng dẫn khách hàng khởi kiện, chuẩn bị hồ sơ theo kiện;
 • Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của các bên tranh chấp;
 • Tư vấn về thủ tục khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, thủ tục hòa giải lao động, trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động, bồi thường thiệt hại;
 • Hỗ trợ giải quyết công việc tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Thu thập tài liệu chứng cứ, bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng;
 • Đưa ra hướng xử lý vấn đề nhằm giúp khách hàng giải quyết tranh chấp lao động;
 • Đại diện theo ủy quyền ngoài tố tụng và nhiều nội dung công việc khác liên quan…

Soạn thảo đơn từ

 • Soạn thảo đơn, chuẩn bị hồ sơ khởi kiện;
 • Soạn thảo đơn từ, các văn bản trong quá trình giải quyết tại cơ quan tố tụng, trung tâm hòa giải, trọng tài;
 • Soạn thảo đơn khiếu nại, đơn tố cáo hành vi vi phạm của cơ quan tố tụng khi quyền lợi của khách hàng bị xâm phạm;
 • Tư vấn soạn thảo các đơn từ liên quan đến tranh chấp lao động;

Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp

 • Đại diện cho khách hàng trong các vụ kiện, tố tụng liên quan đến lao động;
 • Tham gia với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để bảo vệ quyền lợi ích của thân chủ trong quá trình xảy ra tranh chấp lao động.

Phí dịch vụ luật sư

Chi phí cho dịch vụ luật sư tư vấn luật lao động phụ thuộc vào độ phức tạp của vấn đề cần tư vấn, thời gian tư vấn, kinh nghiệm của luật sư và từng loại dịch vụ pháp lý mà khách hàng lựa chọn. Phí dịch vụ luật sư căn cứ dựa trên hồ sơ tài liệu và thông tin mà khách hàng cung cấp. Do vậy, khi muốn báo phí dịch vụ cụ thể, khách hàng nên liên hệ trực tiếp với luật sư hoặc Văn phòng luật sư L24H để được báo giá cụ thể.

Nhìn chung, tranh chấp lao động là tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động xuất phát từ nhiều nguyên nhân, mâu thuẫn trong quan hệ lao động là điều không thể tránh khỏi. Tranh chấp lao động sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến quyền và lợi ích của cả hai bên tranh chấp. Do vậy, giải pháp nhờ đến sự tham vấn pháp lý của Luật sư lao động qua hotline của Luật L24H: 1900633716 là một lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn giải quyết triệt để vấn đề mà không vi phạm pháp luật.

Bài viết cùng chuyên mục

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716