Luật sư chuyên thừa kế tại Bình Dương, tư vấn giải quyết tranh chấp

Luật sư chuyên thừa kế tại Bình Dương cung cấp các dịch vụ tư vấn chuyên sâu, hỗ trợ pháp lý và tranh tụng liên quan đến thừa kế tại Bình Dương. Trong đó, luật sư thừa kế chuyên tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp về thừa kế đất đai, phân chia tài sản trái pháp luật hay di chúc bất hợp pháp,…Qua bài viết dưới đây sẽ gửi đến quý bạn đọc các dịch vụ về thừa kế chi tiết, cụ thể.

Luật sư chuyên tư vấn thừa kế tại Bình Dương

Luật sư chuyên tư vấn thừa kế tại Bình Dương

Quy định của pháp luật về thừa kế

Thừa kế là gì?

Theo quy định Bộ luật Dân sự 2015, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được gọi là di sản. Thừa kế được chia thành thừa kế theo pháp luật và thừa kế theo di chúc.

 • Thừa kế theo di chúc là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết cho người còn sống theo quyết định của người để lại di sản trước khi chết thể hiện qua di chúc.
 • Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định (Điều 649 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy, thừa kế là việc dịch chuyển di sản của người chết cho người sống theo di chúc hoăc theo pháp luật.

Như thế nào là tranh chấp thừa kế

Căn cứ phát sinh tranh chấp thừa kế khi các bên có liên quan có sự mâu thuẫn về lợi ích trong việc thừa hưởng, nhận, quản lý di sản và thực hiện nghĩa vụ của người chết để lại

Các tranh chấp thừa kế phổ biến hiện nay bao gồm:

 • Tranh chấp về di sản thừa kế;
 • Tranh chấp về hàng thừa kế theo pháp luật, người thừa kế theo di chúc;
 • Tranh chấp phân chia di sản thừa kế;
 • Tranh chấp về xác định người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người đã chết để lại và thanh toán về các khoản chi từ di sản thừa kế.

Phân chia di sản thừa kế của người mất thế nào?

Theo di chúc

Việc phân chia di sản theo di chúc được thực hiện theo quy định tại Điều 659 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Việc phân chia di sản được thực hiện theo ý chí của người để lại di chúc; nếu di chúc không xác định rõ phần của từng người thừa kế thì di sản được chia đều cho những người được chỉ định trong di chúc, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp di chúc xác định phân chia di sản theo hiện vật thì người thừa kế được nhận hiện vật kèm theo hoa lợi, lợi tức thu được từ hiện vật đó hoặc phải chịu phần giá trị của hiện vật bị giảm sút tính đến thời điểm phân chia di sản; nếu hiện vật bị tiêu hủy do lỗi của người khác thì người thừa kế có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại.
 • Trường hợp di chúc chỉ xác định phân chia di sản theo tỷ lệ đối với tổng giá trị khối di sản thì tỷ lệ này được tính trên giá trị khối di sản đang còn vào thời điểm phân chia di sản.

Ngoại lệ, các đối tượng không phụ thuộc vào nội dung di chúc theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự  2015 vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, bao gồm:

 • Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;
 • Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Lưu ý: Những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 (khoản 2 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015).

Như vậy, việc phân chia di sản theo ý chí của người để lại di chúc. Tuy nhiên, có một số trường hợp việc phân chia di sản không phụ thuộc vào nội dung di chúc mà chia theo quy định pháp luật.

Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Phân chia di sản thừa kế theo di chúc

>>> Tham khảo thêm trường hợp: Tranh chấp tài sản thừa kế theo di chúc để lại

Theo pháp luật

Việc xác định thứ tự hưởng thừa kế của những người thừa kế được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự  2015 gồm:

 • Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;
 • Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;
 • Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Thực hiện chia thừa kế lần lượt theo các hàng thừa kế dựa vào nguyên tắc những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau

Ngoài ra,việc phân chia di sản theo pháp luật được thực hiện theo quy định Điều 660 Bộ luật Dân sự 2015 như sau:

 • Khi phân chia di sản, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải dành lại một phần di sản bằng phần mà người thừa kế khác được hưởng để nếu người thừa kế đó còn sống khi sinh ra được hưởng; nếu chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng.
 • Những người thừa kế có quyền yêu cầu phân chia di sản bằng hiện vật; nếu không thể chia đều bằng hiện vật thì những người thừa kế có thể thỏa thuận về việc định giá hiện vật và thỏa thuận về người nhận hiện vật; nếu không thỏa thuận được thì hiện vật được bán để chia.

Như vậy, thực hiện thừa kế theo pháp luật là việc phân chia di sản không theo ý chí của người để lại thừa kế. Khi chia di sản theo pháp luật, người thừa kế có thể yêu cầu Văn phòng/Phòng công chứng thực hiện thủ tục lập Văn bản khai nhận hoặc Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế để quyết định giao di sản cho người thừa kế nào.

>>> Xem thêm: Giải quyết tranh chấp đất đai theo thừa kế có di chúc (chia theo pháp luật)

Nội dung dịch vụ luật sư thừa kế tại Bình Dương

Luật sư thừa kế tại Bình Dương là người người có nhiều năm kinh nghiệm về tư vấn pháp lý và tranh tụng đã giải quyết thành công nhiều vụ việc dân sự liên quan đến thừa kế sẽ là lựa chọn mà quý khách hàng không nên bỏ qua khi cần hỗ trợ, tư vấn về thừa kế. Chúng tôi hiện đang có nhiều dịch vụ tư vấn về thừa kế cụ thể các công việc sau đây:

Luật sư tư vấn quyền thừa kế

Luật sư tư vấn quyền thừa kế

Tư vấn thủ tục lập di chúc

 • Tư vấn hình thức di chúc và cách lập di chúc hợp pháp;
 • Tư vấn nội dung cần phải có trong di chúc;
 • Tư vấn thủ tục công chứng di chúc;
 • Tư vấn các hồ sơ cần chuẩn bị để công chứng di chúc;
 • Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc.

Tư vấn thừa kế tài sản, di sản

 • Xác định tính hợp pháp của tài sản, di sản thừa kế;
 • Cách thức phân chia tài sản thừa kế theo pháp luật, theo di chúc;
 • Thủ tục khai nhận di sản, từ chối nhận di sản, tài sản thừa kế, có di chúc và không có di chúc;
 • Tư vấn xác định hàng thừa kế theo đúng quy định pháp luật;
 • Tư vấn xác định giá trị phân chia cho mỗi loại di sản thừa kế;
 • Tư vấn thủ tục từ chối nhận tài sản thừa kế;
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đến chia di sản, tài sản thừa kế có tính đặc thù liên quan đến sự điều chỉnh của những lĩnh vực pháp luật liên quan khác như lĩnh vực doanh nghiệp, lĩnh vực pháp luật đất đai nhà ở và bất động sản khác

Tư vấn giải quyết tranh chấp

 • Tư vấn các phương thức giải quyết tranh chấp thừa kế;
 • Thay mặt các bên tiến hành đàm phán, hòa giải, thương lượng chia thừa kế;
 • Tư vấn trình tự thủ tục khởi kiện dân sự, thời hiệu khởi kiện, điều kiện khởi kiện giải quyết tranh chấp;
 • Trực tiếp tham gia gia tố tụng với tư cách là luật sư – bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại các cấp tòa xét xử.
 • Tư vấn các vấn đề giải quyết tranh chấp có liên quan.

Phí thuê luật sư chuyên thừa kế tại Bình Dương

Chi phí thuê luật sư tư vấn thừa kế phụ thuộc vào độ phức tạp của vụ việc, kinh nghiệm của luật sư và thỏa thuận giữa hai bên.

Miễn phí luật sư tư vấn sơ bộ ban đầu qua tổng đài 1900633716

Phí cố định:

 • Nếu quý khách hàng muốn có sự tư vấn chuyên sâu hoặc sử dụng dịch vụ soạn thảo, luật sư tư vấn từ công ty của chúng tôi, chúng tôi sẽ đưa ra mức chi phí phù hợp dựa trên từng vấn đề và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Điều này giúp đảm bảo rằng chi phí được tính toán nhằm tối đa hóa quyền lợi và lợi ích cho khách hàng.
 • Quyền và nghĩa vụ của hai bên được ràng buộc bởi Hợp đồng dịch vụ pháp lý.
 • Trong trường hợp xuất hiện tình tiết mới, ảnh hưởng đến nội dung Hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên có thể thương lượng lại về mức phí dịch vụ thông qua phụ lục hợp đồng.

Phí kết quả:

 • Mức thù lao và chi phí luật sư trong từng vụ việc sẽ được xác định dựa trên sự đồng thuận giữa luật sư và khách hàng, được ghi chép tại hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Thuê luật sư tư vấn thừa kế không chỉ giúp quá trình thừa kế diễn ra suôn sẻ, đúng pháp luật mà còn có thể hạn chế các tranh chấp, giúp giải quyết tranh chấp nhanh chóng. Văn Phòng Luật L24H với đội ngũ luật sư luôn giàu kinh nghiệm, tận tâm sẽ hỗ trợ quý khách hàng giải quyết các vấn đề về thừa kế nhanh chóng hiệu quả. Nếu có thắc mắc hay nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tại Bình Dương thì hãy liên hệ Văn Phòng Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Scores: 5 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 253 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716