Dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương, uy tín, nhanh chóng

Dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương là một trong những dịch vụ của Luật L24H tại Bình Dương. Việc đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm, dịch vụ khi đưa ra ngoài thị trường là điều hết sức cần thiết đối với nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ. Để hiểu hơn về việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây.

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương

Quy định về đăng ký nhãn hiệu?

Theo Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

 • Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hóa do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp.
 • Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động thương mại hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm mà mình đưa ra thị trường nhưng do người khác sản xuất với điều kiện người sản xuất không sử dụng nhãn hiệu đó cho sản phẩm và không phản đối việc đăng ký đó.
 • Tổ chức tập thể được thành lập hợp pháp có quyền đăng ký nhãn hiệu tập thể để các thành viên của mình sử dụng theo quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể; đối với dấu hiệu chỉ nguồn gốc địa lý của hàng hóa, dịch vụ, tổ chức có quyền đăng ký là tổ chức tập thể của các tổ chức, cá nhân tiến hành sản xuất, kinh doanh tại địa phương đó; đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Tổ chức có chức năng kiểm soát, chứng nhận chất lượng, đặc tính, nguồn gốc hoặc tiêu chí khác liên quan đến hàng hóa, dịch vụ có quyền đăng ký nhãn hiệu chứng nhận với điều kiện không tiến hành sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đó;
 • Đối với địa danh, dấu hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý đặc sản địa phương của Việt Nam thì việc đăng ký phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.
 • Hai hoặc nhiều tổ chức, cá nhân có quyền cùng đăng ký một nhãn hiệu để trở thành đồng chủ sở hữu với những điều kiện sau đây:

Việc sử dụng nhãn hiệu đó phải nhân danh tất cả các đồng chủ sở hữu hoặc sử dụng cho hàng hóa, dịch vụ mà tất cả các đồng chủ sở hữu đều tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh;

Việc sử dụng nhãn hiệu đó không gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng về nguồn gốc của hàng hóa, dịch vụ.

 • Người có quyền đăng ký quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ, kể cả người đã nộp đơn đăng ký có quyền chuyển giao quyền đăng ký cho tổ chức, cá nhân khác dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản, để thừa kế hoặc kế thừa theo quy định của pháp luật với điều kiện các tổ chức, cá nhân được chuyển giao phải đáp ứng các điều kiện đối với người có quyền đăng ký tương ứng.
 • Đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều ước quốc tế có quy định cấm người đại diện hoặc đại lý của chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký nhãn hiệu đó mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên thì người đại diện hoặc đại lý đó không được phép đăng ký nhãn hiệu nếu không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu, trừ trường hợp có lý do chính đáng.

Lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu

Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu cho sản phẩm mang lại các lợi ích sau:

 • Nhãn hiệu là một trong những dấu hiệu để khách hàng, người tiêu dùng nhận diện được sản phẩm, tên tuổi của tổ chức, cá nhân kinh doanh.
 • Tổ chức, cá nhân xây dựng nhãn hiệu nếu không thực hiện việc đăng ký bảo hộ sẽ có thể dẫn đến những rủi ro pháp lý như việc nhãn hiệu này đã bị trùng hoặc cá nhân, tổ chức khác lợi dụng nhãn hiệu để thu lợi bất chính.
 • Việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu giúp doanh nghiệp ngăn chặn các rủi ro pháp lý liên quan, được bảo vệ cá nhân, tổ chức trong quá trình được sử dụng nhãn hiệu và chủ động trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Điều kiện đăng ký nhãn hiệu

Căn cứ Điều 72 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 quy định về điều kiện chung đối với nhãn hiệu được bảo hộ như sau:

Nhãn hiệu được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là dấu hiệu nhìn thấy được dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, kể cả hình ba chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó, được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc;
 • Có khả năng phân biệt hàng hoá, dịch vụ của chủ sở hữu nhãn hiệu với hàng hoá, dịch vụ của chủ thể khác.

Như vậy muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và được cấp văn bằng thì tổ chức, cá nhân có nhãn hiệu cần đăng ký phải đảm bảo được các điều kiện trên.

Những điều kiện đăng ký nhãn hiệu

Những điều kiện đăng ký nhãn hiệu

Thủ tục đăng ký nhãn hiệu

Hồ sơ chuẩn bị

Các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 100, 101 và Điều 102 Luật Sở hữu trí tuệ, Phần IV Phụ lục I Nghị định 65/2023/NĐ-CP , khoản 2 và 3 Điều 14 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN bao gồm:

 • Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trong đó phải có Danh mục loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu) thực hiện theo mẫu số: 04-NH (02 bản);
 • Mẫu nhãn hiệu (bao gồm 9 mẫu kèm theo, ngoài 1 mẫu được gắn trên Tờ khai yêu cầu);
 • Tài liệu để chứng minh quyền đăng ký nhãn hiệu (giấy đăng ký kinh doanh, hợp đồng thỏa thuận, thư xác nhận, thư đồng ý, quyết định hoặc giấy phép thành lập, điều lệ tổ chức) (01 bản);
 • Giấy ủy quyền nộp đơn, nếu có (01 bản);
 • Chứng từ nộp phí, lệ phí nộp đơn (01 bản);
 • Đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận còn phải có các Quy chế sử dụng nhãn hiệu tập thể/ Quy chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
 • Tài liệu để chứng minh quyền sử dụng/đăng ký nhãn hiệu bao gồm các dấu hiệu đặc biệt (tên, biểu tượng, cờ, huy hiệu, của cơ quan, tổ chức, dấu chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu bảo hành, tên nhân vật, hình tượng, tên thương mại, chỉ dẫn xuất xứ, giải thưởng, huy chương, hoặc ký hiệu đặng trưng của sản phẩm, dấu hiệu thuộc phạm vi bảo hộ của kiểu dáng công nghệ của người khác) (01 bản).

Trình tự thủ tục

Theo quyết định số 3038/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ khoa học và công nghệ quy định về trình tự thủ tục đăng ký nhãn hiệu như sau:

 1. Bước 1: Tra cứu sự trùng lặp của thương hiệu cần bảo hộ
 2. Bước 2: Nộp đơn đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Cục Sở hữu trí tuệ
 3. Bước 3: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định đơn và ra thông báo kết quả đơn hợp lệ hình thức hay không
 4. Bước 4: Cục Sở hữu trí tuệ công bố đơn đăng ký thương hiệu trên Công báo của Cục Sở hữu trí tuệ
 5. Bước 5: Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn
 6. Bước 6: Thông báo kết quả xét nghiệm nội dung cấp hoặc không cấp văn bằng bảo hộ

Nếu văn bằng bảo hộ được cấp, chủ đơn cần đóng phí cấp văn bằng trong thời hạn. Khoảng 2 tháng sẽ nhận được văn bằng bảo hộ.

Nếu bị từ chối cấp bằng, nếu chủ đơn thấy chưa thỏa đáng có thể làm thủ tục phúc đáp với Cục Sở hữu trí tuệ để trao đổi khả năng cấp bằng của mình.

Tư vấn dịch vụ luật sư đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương

Luật L24H sẽ tư vấn dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương như sau:

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn các điều kiện để đăng ký nhãn hiệu;
 • Tư vấn soạn thảo hồ sơ để đăng ký nhãn hiệu;
 • Thay mặt khách hàng soạn thảo hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tại Cục sở hữu trí tuệ;
 • Tiến hành nhận và bàn giao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Khách hàng.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp nhãn hiệu,

>>Xem thêm: Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu tại Bình Dương

Việc đăng ký nhãn hiệu mang lại rất nhiều lợi ích cho chủ sở hữu của nhãn hiệu. Mọi Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh nên đăng ký nhãn hiệu để đảm bảo mọi quyền lợi của mình. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tại Bình Dương vui lòng liên hệ qua Hotline 1900633716 để được luật sư sở hữu trí tuệ tư vấn và giải đáp chính xác nhất.

Scores: 5 (46 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 197 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716