Dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Bình Dương

Bình Dương là một trong những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI) lớn nhất cả nước. Nhu cầu thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Bình Dương ngày càng tăng cao. Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư, dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Bình Dương của Luật L24H ra đời, mang đến giải pháp tối ưu cho việc hợp tác quốc tế, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và công sức, đảm bảo tính pháp lý, tối ưu hóa chi phí. Bài viết sẽ giới thiệu rõ về dịch vụ luật sư hỗ trợ pháp lý tại Bình Dương mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng.

thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Bình Dương

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Bình Dương

Quy định về thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Việt Nam

Công ty liên doanh là gì?

Căn cứ khoản 5 Điều 29 Luật Cạnh tranh 2018 quy định, liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới.

Hiện nay chưa có quy định pháp luật định nghĩa cụ thể công ty liên doanh với nước ngoài, tuy nhiên, căn cứ vào thực tiễn, công ty liên doanh với nước ngoài được hiểu như sau: Công ty liên doanh với nước ngoài là doanh nghiệp do chủ đầu tư trong nước hợp tác với chủ đầu tư nước ngoài để cùng thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chính phủ nước ngoài; hoặc, do doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam; hoặc, do doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước ngoài trên cơ sở hợp đồng liên doanh. Sự hợp tác này nhằm tận dụng lợi thế, tài nguyên mỗi bên để giúp nhà đầu tư đôi bên cùng nhau phát triển kinh doanh, san sẻ lợi nhuận cũng như rủi ro phát sinh.

Công ty liên doanh thường được thành lập dưới dạng:

 • Công ty cổ phần;
 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.
 • Công ty hợp danh.

Các trường hợp thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Hiện nay có hai trường hợp thành lập công ty liên doanh với nước ngoài:

 • Nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam thỏa thuận hợp tác thể hiện bằng hợp đồng liên doanh để thành lập công ty liên doanh;
 • Trong một số lĩnh vực kinh doanh bắt buộc theo pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài bắt buộc phải thực hiện liên doanh với nhà đầu tư Việt Nam nếu muốn hoạt động tại Việt Nam.

Trên đây là hai trường hợp thành lập công ty liên doanh với nước ngoài. Việc thành lập công ty liên doanh thường là do thỏa thuận hợp tác giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài, tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh, công ty liên doanh bắt buộc phải được thành lập nếu nhà đầu tư nước ngoài muốn hợp tác kinh doanh tại Việt Nam.

Điều kiện thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Để thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, các nhà đầu tư cần đáp ứng các điều kiện sau:

Thứ nhất, điều kiện về tỷ lệ góp vốn liên doanh. Nhà đầu tư Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài tự thỏa thuận về tỷ lệ góp vốn liên doanh của các bên. Tuy nhiên, tỷ lệ góp vốn này phải tuân thủ quy định trong cam kết WTO, các hiệp định đa phương, song phương giữa Việt Nam và quốc gia mà nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịch (đối với cá nhân) hoặc đăng ký kinh doanh (đối với pháp nhân) và các văn bản pháp luật chuyên ngành của Việt Nam đối với một số ngành nghề.

Thứ hai, điều kiện về nhà đầu tư.

 • Nhà đầu tư là cá nhân thì phải đáp ứng điều kiện năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp.
 • Là pháp nhân thì phải được thành lập hợp pháp, tuân thủ pháp luật và đang hoạt động.

Thứ ba, điều kiện về tài chính. Nhà đầu tư có trách nhiệm chứng minh năng lực tài chính.

Như vậy, trên đây là các điều kiện mà nhà đầu tư cần phải đáp ứng nếu muốn thành lập công ty liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài

Cơ quan có thẩm quyền

Để thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, nhà đầu tư cần thực hiện hai thủ tục: thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố , Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và khu kinh tế nơi công ty liên doanh đặt trụ sở là hai cơ quan có thẩm quyền trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/thành phố nơi công ty liên doanh đặt trụ sở.

Như vậy, khi nhà đầu tư muốn thành lập công ty liên doanh với nước ngoài thì nhà đầu tư cần làm việc với cơ quan có thẩm quyền nêu trên tương ứng với thủ tục cần thực hiện.

Căn cứ pháp lý: Điều 39 Luật Đầu tư 2020.

Đăng ký thành lập tại Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Dương

Đăng ký thành lập tại Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bình Dương

Hồ sơ

Căn cứ Điều 33 Luật Đầu tư 2020, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

 • Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư; gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
 • Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
 • Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư và vốn đầu tư, phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật bảo vệ môi trường;
 • Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
 • Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
 • Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC
 • Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

Bên cạnh đó, căn cứ Điều 20, Điều 21 và Điều 22 Luật Doanh nghiệp 2020, hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập công ty liên doanh với nước ngoài bao gồm:

 • Đơn đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Bản điều lệ công ty;
 • Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu là công ty cổ phần); Danh sách thành viên (nếu là công ty TNHH hai thành viên, công ty hợp danh);
 • Bản sao có chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu (nếu là cá nhân); quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương và thẻ CCCD/CMND/hộ chiếu kèm văn bản ủy quyền cho người quản lý vốn tại Việt Nam (nếu là tổ chức);
 • Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Như vậy, nhà đầu tư cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên để nộp đến cơ quan có thẩm quyền yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự, thủ tục

Trình tự, thủ tục thành lập công ty liên doanh với nước ngoài như sau:

Bước 1: Tiến hành các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua hệ thống thông tin về đầu tư nước ngoài đến cơ quan đăng ký đầu tư.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Bước 2: Tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nhà đầu tư nộp hồ sơ trực tiếp hoặc trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhà đầu tư nộp đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đối với một số lĩnh vực yêu cầu phải có Giấy phép kinh doanh thì nhà đầu tư thực hiện thêm thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh.

Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 1 Điều 38 Luật Đầu tư 2020, khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020.

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Bình Dương

Phạm vi dịch vụ

Một số lĩnh vực mà dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Bình Dương:

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng các quy định pháp luật về quy trình, hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài, những lưu ý khi thành lập;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ cần thiết để tiến hành xin Giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký thành lập công ty liên doanh với nước ngoài;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện thành lập công ty liên doanh, hỗ trợ đưa công ty vào hoạt động một cách hợp pháp.

Chi phí thực hiện

Dịch vụ trọn gói cho sự việc này bao gồm:

 • Phí tư vấn ban đầu: Tư vấn sơ bộ trình tự, thủ tục, các vấn đề pháp lý cần giải quyết đối với việc thành lập công ty liên doanh với nước ngoài (Phí này sẽ được khấu trừ vào Phí tranh tụng/thủ tục trọn gói);
 • Phí thực hiện thủ tục trọn gói thì tùy theo tính chất sự việc đơn giản hay phức tạp mà sẽ có phí đặc thù riêng. Nếu các bạn đọc muốn được tư vấn và báo phí cụ thể thì có thể liên hệ đến tổng đài qua Hotline: 1900633716.

Lưu ý, có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản thông qua tài khoản ngân hàng của công ty. Các bên có thể thỏa thuận về mức phí cụ thể cho từng đợt, khả năng tài chính, tính chất và mức độ của vụ việc. Đồng thời, giá dịch vụ sẽ không bao gồm thuế, lệ phí, phí Nhà nước mà khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh

Luật sư tư vấn thành lập công ty liên doanh

Như vậy, có thể thấy rằng các thủ tục để thành lập công ty liên doanh với nước ngoài tại Việt Nam tương đối phức tạp. Vì thế việc sử dụng dịch vụ hỗ trợ thành lập công ty liên doanh là rất cần thiết, giúp các nhà đầu tư tiết kiệm công sức, thành lập công ty thuận lợi, nhanh chóng. Nếu Quý khách hàng có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn tìm hiểu thêm về dịch vụ, vui lòng liên hệ chúng tôi qua 1900633716 để được Luật sư hỗ trợ.

Scores: 4.8 (40 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 196 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716