Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh giúp người khởi kiện biết được trình tự giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp có thẩm quyền. Theo pháp luật Việt Nam thì thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai không chỉ thuộc về Tòa án mà còn thuộc về UBND cấp huyện, cấp tỉnh. Bài viết dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp đến quý bạn đọc thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh và các vấn đề pháp lý liên quan

Giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh

Giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh

Thế nào là tranh chấp đất đai?

Tranh chấp đất đai là một khái niệm có nội hàm khá rộng, liên quan đến quyền và nghĩa vụ của các bên tranh chấp trong quan hệ đất đai. Theo khoản 24 Điều 3 Luật Đất đai 2013 (sửa đổi, bổ sung 2018) thì tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

Hòa giải tranh chấp đất đai có phải là thủ tục bắt buộc?

Theo khoản 1 Điều 202 Luật Đất đai 2013 thì nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải ở cơ sở. Nếu các bên tranh chấp không hòa giải được thì gửi đơn đến Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có tranh chấp để hòa giải

Quy trình hòa giải tại Uỷ ban nhân dân cấp xã được quy định tại khoản 3,  4, 5  Điều 202 Luật Đất đai 2013, cụ thể như sau:

 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức việc hòa giải tranh chấp đất đai tại địa phương mình; trong quá trình tổ chức thực hiện phải phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức xã hội khác. Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân cấp xã được thực hiện trong thời hạn không quá 45 ngày, kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai.
 • Việc hòa giải phải được lập thành biên bản có chữ ký của các bên và có xác nhận hòa giải thành hoặc hòa giải không thành của Ủy ban nhân dân cấp xã. Biên bản hòa giải được gửi đến các bên tranh chấp, lưu tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.
 • Đối với trường hợp hòa giải thành mà có thay đổi hiện trạng về ranh giới, người sử dụng đất thì Ủy ban nhân dân cấp xã gửi biên bản hòa giải đến Phòng Tài nguyên và Môi trường đối với trường hợp tranh chấp đất đai giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau; gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp khác.
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp quyết định công nhận việc thay đổi ranh giới thửa đất và cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, hòa giải tranh chấp quyền sử dụng đất tại Uỷ ban nhân dân cấp xã là thủ tục bắt buộc nếu các bên tranh chấp không tự hòa giải được.

Hòa giải tranh chấp đất đai ở UBND xã

Hòa giải tranh chấp đất đai ở UBND xã

Khi nào tranh chấp đất đai được giải quyết tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh?

Căn cứ khoản 2 Điều 203 Luật Đất đai 2013 thì tranh chấp đất đai được giải quyết tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh khi đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và có nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Uỷ ban nhân có thẩm quyền

>>> Xem thêm : Giải quyết tranh chấp đất đai không có sổ đỏ

>>> Tham khảo thêm về: Tranh chấp đất đai nên nộp đơn ở Tòa án hay UBND Huyện

Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh

Mẫu đơn yêu cầu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….., ngày…tháng…năm 20..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân cấp huyện (cấp tỉnh) ………………………

Họ và tên tôi là: ………………………………. ………………………………

Sinh năm: ………………………………………………………………………

CMT số (thẻ căn cước số): …………………………………………………

Ngày cấp:…………………………………..nơi cấp:…………………………

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………

Nơi ở:……………………………………………………………………………

Tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan giải quyết vấn đề tranh chấp đất đai giữa gia đình tôi với gia đình của  ông (bà): ……………………..

Nơi ở: ………………………………………………………………………………………………..

Nội dung vụ việc tranh chấp đất đai như sau:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Cho đến nay, chúng tôi vẫn không thể hòa giải được với nhau để giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai đã được nêu bên trên. Vì vậy, gia đình tôi làm đơn này đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp huyện (cấp tỉnh) …………. tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi đối với thửa đất số…. ……Loại đất………………………hạng đất…………………….. địa chỉ …………….

Yêu cầu cụ thể:

 • Yêu cầu cơ quan thẩm quyền tiến hành đo đạc lại diện tích và ranh giới thửa đất.
 • Lập biên bản hòa giải tranh chấp đất đai giữa hai bên gia đình chúng tôi.

Kính mong cơ quan có thẩm quyền xem xét đơn đề nghị và giải quyết sớm cho tôi.

Tôi xin cảm ơn!

Tài liệu có gửi kèm theo:

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

– …………………………………………

        NGƯỜI LÀM ĐƠN ĐỀ NGHỊ

(ký và ghi họ tên)

 

Thủ tục

Căn cứ theo Điều 89 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh bao gồm các bước sau:

 1. Bước 1: Nộp đơn yêu cầu giải quyết

Người có đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai phải nộp đơn tại UBND có thẩm quyền, cung cấp đầy đủ thông tin về vụ việc và các tài liệu, chứng cứ liên quan đến tranh chấp đất đai.

 1. Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ

Sau khi nhận được đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất đai, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ và hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy định. Thời gian để hoàn thiện hồ sơ này không quá 03 ngày làm việc.

 1. Bước 3: Giải quyết tranh chấp
 • Chủ tịch UBND cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm cơ quan tham mưu giải quyết.
 • Cơ quan tham mưu có nhiệm vụ thẩm tra, xác minh vụ việc tranh chấp, tổ chức hòa giải, tổ chức cuộc họp các ban, ngành liên quan để tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai (nếu cần thiết) và hoàn chỉnh hồ sơ trình Chủ tịch UBND cùng cấp ban hành quyết định giải quyết tranh chấp.

Luật sư tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh

 • Tư vấn về Quy trình thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại UBND xã
 • Tư vấn các tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, cấp tỉnh
 • Tư vấn thủ tục giải quyết tranh chấp tại UBND cấp huyện, cấp tỉnh
 • Soạn thảo bộ hồ sơ khởi kiện
 • Soạn thảo văn bản tố tụng liên quan trong suốt quá trình tố tụng

tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp có thẩm quyền

tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai tại UBND cấp có thẩm quyền

>>> Tham khảo thêm về dịch vụ: Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

>>> Tham khảo thêm về: Dịch vụ luật sư tranh tụng

Như vậy, khi xảy ra tranh chấp đất đai thì người dân có thể lựa chọn giải quyết tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh thay vì khởi kiện tại Tòa án nếu đáp ứng các điều kiện theo luật định. Trên đây là thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh. Nếu quý khách còn có thắc mắc liên quan đến vấn đề này cần LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI tư vấn giải đáp vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900633716 để được hỗ trợ tư vấn tận tình miễn phí.

Scores: 5 (27 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716