Giải quyết tranh chấp đất đai với tổ chức nhà nước như thế nào?

Giải quyết tranh chấp đất đai với tổ chức Nhà nước là một trong những vấn đề rất phức tạp. Theo đó, người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất sẽ có hai hình thức để giải quyết vấn đề này theo đúng quy định của Luật Đất đai 2013. Do vậy, để hiểu rõ hơn về vấn đề trên thì Luật L24H chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin và hình thức giải quyết về vấn đề này cũng như là thủ tục thông qua bài viết dưới đây.

Tranh chấp đất đai với tổ chức nhà nước

Tranh chấp đất đai với tổ chức nhà nước

Tranh chấp đất đai giữa người sử dụng đất với Nhà nước là gì?

Tranh chấp đất đai giữa người sử dụng đất với Nhà nước có thể hiểu theo căn cứ tại Khoản 24 Điều 3 Luật đất đai 2013 quy định rằng:

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai

Như vậy, theo như quy định trên thì tranh chấp đất đai giữa người sử dụng đất với Nhà nước là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai bên là cá nhân, tổ chức sử dụng đất với cơ quan, tổ chức Nhà nước.

Giải quyết tranh chấp đất đai với tổ chức Nhà nước như thế nào?

Giải quyết tranh chấp đất đai với tổ chức nhà nước

Giải quyết tranh chấp đất đai với tổ chức nhà nước

Giải quyết bằng khiếu nại

Trường hợp giải quyết bằng khiếu nại, căn cứ theo Điều 204 Luật đất đai 2013 quy định giải quyết khiếu nại, khởi khiếu kiện về đất đai như sau:

 • Người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại, khởi kiện quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về quản lý đất đai.
 • Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính.

Như thế, theo như quy định được đề cập ở trên thì người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng đất có quyền khiếu nại đến cơ quan hoặc tổ chức Nhà nước khi nhận thấy quyết định hành chính hoặc hành vi hành chính về đất đai của cơ quan nhà nước xâm phạm đến quyền lợi của mình.

>>> Tham khảo thêm về: Mẫu đơn khiếu nại giải quyết tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp bằng khởi kiện ra Tòa án

Như nội dung quy định trên, việc tranh chấp về đất đai giữa người sử dụng đất với cơ quan nhà nước cũng sẽ được giải quyết bằng việc thực hiện khởi kiện đến Tòa án nhân dân cấp có thẩm quyền.

Theo quy định tại Điều 7 Luật Khiếu nại 2011 quy định Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy, người sử dụng đất có thể thực hiện giải quyết tranh chấp về đất đai với cơ quan nhà nước thông qua thủ tục khiếu nại hoặc khởi kiện vụ án hành chính theo luật định.

Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại Tòa án

Hồ sơ

Hồ sơ khởi kiện bao gồm:

 • Đơn khởi kiện tranh chấp đất đai gửi Tòa án được viết theo mẫu số 23-DS ban hành kèm Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017
 • Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc một trong các loại giấy tờ theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013;
 • Quyết định hành chính bị kiện hoặc tài liệu giấy tờ liên quan đến hành vi hành chính bị kiện (bản sao chứng thực tại cơ quan quan có thẩm quyền);
 • Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc lần thứ hai (nếu đã thực hiện theo thủ tục khiếu nại nhưng không chấp nhận kết quả giải quyết khiếu nại);
 • Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn khởi kiện như: Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp…
 • Giấy tờ của người khởi kiện: Sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn giá trị sử dụng.
 • Các giấy tờ chứng minh khác.

Trình tự khởi kiện

Bước 1: Nộp đơn khởi kiện

Người khởi kiện có thể nộp bằng 1 trong 3 hình thức được quy định tại Điều 119 Luật tố tụng hành chính 2015 đến Tòa án có thẩm quyền:

 • Nộp trực tiếp tại Tòa án
 • Gửi đến Tòa án theo đường dịch vụ bưu chính;
 • Gửi trực tuyến bằng hình thức điện tử qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (Nếu có)

Bước 2: Tòa án thụ lý vụ án

Căn cứ theo tại Điều 125 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định:

 • Sau khi nhận được đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ kèm theo, nếu xét thấy thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án thì Thẩm phán phải thông báo cho người khởi kiện biết để họ nộp tiền tạm ứng án phí; trường hợp người khởi kiện được miễn nộp tiền tạm ứng án phí hoặc không phải nộp tiền tạm ứng án phí thì thông báo cho người khởi kiện viết về việc thụ lý vụ án
 • Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo nộp tiền tạm ứng án phí, người khởi kiện phải nộp tiền tạm ứng án phí và nộp biên lai cho Tòa án.
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thụ lý vụ án, Thẩm phán đã thụ lý vụ án phải thông báo bằng văn bản cho người khởi kiện, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết vụ án và Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý vụ án và công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có)

Bước 3: Chuẩn bị xét xử

Căn cứ theo Điều 130 Luật tố tụng hành chính quy định, thời hạn chuẩn bị xét xử vụ án tranh chấp đất đai với tổ chức Nhà nước không quá 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án phức tạp hoặc có trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử một lần nhưng không quá 02 tháng. Trường hợp có quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

Bước 4: Đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm

Trong 20 ngày kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính chính đáng thì thời hạn mở phiên tòa có thể kéo dài nhưng không quá 30 ngày.

Đương sự hoặc người đại diện hợp pháp của đương sự có quyền kháng cáo bản án của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm nếu không đồng ý với bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật.

Thời hiệu khởi kiện

Căn cứ theo Điều 116 Luật tố tụng hành chính 2015 quy định về thời hiệu khởi kiện tranh chấp đất đai:

 • 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật buộc thôi việc;
 • 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại về quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh;
 • Từ ngày nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri hoặc kết thúc thời hạn giải quyết khiếu nại mà không nhận được thông báo kết quả giải quyết khiếu nại của cơ quan lập danh sách cử tri đến trước ngày bầu cử 05 ngày.

Như vậy, đối với tranh chấp đất đai với tổ chức Nhà nước, thời hiệu khởi kiện là 01 năm kể từ ngày nhận được hoặc biết được quyền và lợi ích của mình bị xâm phạm bởi quyết định hành chính, hành vi hành chính.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai với tổ chức Nhà nước

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai với tổ chức nhà nước;
 • Tư vấn giải quyết trình tự, Thủ tục khởi kiện tranh chấp đất đai;
 • Tư vấn, nghiên cứu hồ sơ, thông tin vụ việc, đối chiếu với hệ thống văn bản pháp luật có liên quan để đưa ra phương án giải quyết tranh chấp;
 • Tư vấn soạn thảo các văn bản và tài liệu nhanh chóng cho khách hàng để tiến hành khiếu nại hoặc khởi kiện tại cơ quan tòa án;
 • Luật sư đại diện theo ủy quyền gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan hòa giải, Tòa án để bảo vệ quyền và nghĩa vụ hợp pháp của khách hàng;
 • Tư vấn, đại diện bảo vệ quyền lợi của khách hàng trước cơ quan giải quyết tranh chấp;
 • Đại diện quyền lợi hợp pháp cho khách hàng trong giai đoạn thi hành án.

Luật sư tư vấn tranh chấp đất đai

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Như vậy, tranh chấp đất đai với tổ chức Nhà nước có thể giải quyết theo hai hình thức là khiếu nại hoặc khởi kiện ra Tòa án. Việc giải quyết tranh chấp đất đai trên, đòi hỏi người khởi kiện phải nắm vững những quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai. Bài viết trên do Luật L24H đã cung cấp. Nếu quý khách muốn tư vấn rõ hơn về vấn đề của mình hoặc cần liên hệ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai có thể liên hệ với chúng tôi qua 1900633716 để được LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI hỗ trợ tư vấn kịp thời miễn phí.

Scores: 4.8 (30 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716