Có bắt buộc phải ký kết hợp đồng thử việc với người lao động không?

Có bắt buộc phải ký kết hợp đồng thử việc với người lao động không là vấn đề khá quan trọng với người lao động trong quá trình thử việc. Nhiều người không nhận thức được tầm quan trọng của giai đoạn thử việc nên bỏ lỡ cơ hội giao kết hợp đồng lao động chính thức. Hợp đồng thử việc cũng như hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định luật lao động và pháp luật liên quan. Hãy cùng xem pháp luật có quy định như thế nào đối với vấn đề này.

Có phải ký hợp đồng thử việc với người lao động không

Có phải ký hợp đồng thử việc với người lao động không

Quy định về thử việc theo Bộ luật lao động

Người lao động có bắt buộc phải thử việc

Bộ luật Lao động năm 2019 không có quy định nào bắt buộc người lao động phải thử việc trước khi giao kết hợp đồng lao động. Việc có áp dụng thử việc hay không là do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Thực tế, hầu hết các trường hợp, người sử dụng lao động đều yêu cầu người lao động phải thử việc trước khi ký hợp đồng chính thức. Mặt khác, Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động năm 2019 cũng quy định: Không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Theo đó, người lao động sẽ không phải thử việc đối với hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng mà được ký hợp đồng lao động luôn. Đồng nghĩa với đó, người sử dụng lao động chỉ được yêu cầu thử việc với hợp đồng lao động có thời hạn từ 01 tháng trở lên.

Thời gian thử việc

Thời gian thử việc sẽ do các bên thỏa thuận căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần đối với 01 công việc và bảo đảm điều kiện sau đây:

 • Không quá 180 ngày: Công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;
 • Không quá 60 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;
 • Không quá 30 ngày: Công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;
 • Không quá 06 ngày làm việc: Công việc khác.

Cơ sở pháp lý: Điều 25 Bộ luật Lao động 2019

Kết thúc thời gian thử việc

Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động.

 • Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc.
 • Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Cơ sở pháp lý: Điều 27 Bộ luật Lao động 2019

Như vậy, khi kết thúc thời gian thử việc thì dù có đạt hoặc không đạt thì người sử dụng lao động cũng phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động biết.

Người lao động có bắt buộc phải ký kết hợp đồng thử việc không

Như đã trình bày ở trên, người lao động không bắt buộc phải thử việc, tất cả đều do thoả thuận.

Bộ luật Lao động 2019 có quy định Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc.

Có thể thấy, trong trường hợp người lao động và người sử dụng lao động có thỏa thuận về vấn đề thử việc thì cũng không bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc. Các bên hoàn toàn có thể lựa chọn phương án ký hợp đồng thử việc độc lập, hoặc cũng có thể lựa chọn ký hợp đồng lao động nhưng có ghi nhận thêm nội dung thử việc.

Cơ sở pháp lý: Khoản 1, Khoản 3 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019

>>> Xem thêm: Điều kiện để ký hợp đồng thử việc 30 ngày

Người lao động có phải ký hợp đồng thử việc

Người lao động có phải ký hợp đồng thử việc

Hợp đồng thử việc

Hình thức

Bộ luật Lao động 2019 quy định người sử dụng lao động và người lao động có thể lựa chọn phương án ký hợp đồng thử việc độc lập, hoặc cũng có thể lựa chọn ký hợp đồng lao động nhưng có ghi nhận thêm nội dung thử việc.

Tuy nhiên pháp luật không có quy định cụ thể nào về hình thức của hợp đồng thử việc mà chỉ quy định về hình thức của hợp đồng lao động.

Về hình thức hợp đồng lao động, Điều 14 Bộ luật Lao động 2019 có quy định như sau:

 • Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản
 • Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.
 • Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng.

Như vậy, nếu hai bên lựa chọn thỏa thuận thử việc tại hợp đồng lao động thì sẽ phải tiến hành giao kết hợp đồng bằng văn bản hoặc thông qua dữ liệu điện tử. Nếu giao kết hợp đồng thử việc, các bên được tùy chọn hình thức của hợp đồng.

Nội dung

Hợp đồng thử việc phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;
 • Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;
 • Công việc và địa điểm làm việc;
 • Thời gian thử việc;
 • Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
 • Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 • Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.

Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 24 Bộ luật Lao động 2019

Chấm dứt hợp đồng thử việc

Hai bên ký hợp đồng thử việc độc lập trong thời gian thử việc: Sau khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Nếu đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động. Việc giao kết hợp đồng lao động sau khi người lao động thử việc đạt yêu cầu là quy định mang tính bắt buộc đối với người sử dụng lao động. Ngược lại, nếu thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng thử việc đã giao kết. Trong thời gian thử việc, mỗi bên sẽ có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Hai bên không ký kết hợp đồng thử việc riêng biệt mà ký hợp đồng lao động và ghi nhận nội dung thử việc trong hợp đồng lao động: Khi giao kết hợp đồng lao động có nội dung thử việc, sau khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động cũng phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Nếu thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết. Trong trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết.

Cơ sở pháp lý: Điều 27 Bộ luật Lao động 2019

Luật sư tư vấn về ký kết hợp đồng thử việc với người lao động

 • Tư vấn quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động trong thời gian thử việc
 • Tư vấn được trả lương khi thử việc, mức lương thử việc
 • Tư vấn quy định của luật khi người lao động thử việc là người nước ngoài
 • Tư vấn trách nhiệm đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động trong quá trình thử việc
 • Tư vấn rủi ro đối với người lao động khi thỏa thuận thử việc bằng lời nói
 • Tư vấn thời gian, thời hạn thử việc
 • Hỗ trợ soạn thảo mẫu hợp đồng thử việc
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thử việc
 • Đại diện đàm phán, thương lượng khi có tranh chấp
 • Tư vấn mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Luật sư tư vấn hợp đồng thử việc

Luật sư tư vấn hợp đồng thử việc

Để đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về vấn đề thử việc nói riêng cũng như  lao động nói chung, tránh những rủi ro pháp lý không mong muốn, đừng ngần ngại tìm đến các luật sư có chuyên môn để tham vấn ý kiến trước khi đưa ra quyết định. Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn pháp luật, Luật L24H cam kết đem đến chất lượng dịch vụ tư vấn tốt nhất. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 1900.633.716 để được sử dụng dịch vụ luật sư lao động, giải quyết mọi vấn đề pháp lý về lao động tư vấn một cách tốt nhất.

Một số bài viết liên quan lao động có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 5 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716