Quy định về ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài năm 2024

Quy định về ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài là nhằm đảm bảo người lao động và doanh nghiệp dịch vụ thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình. Tiền ký quỹ được sử dụng như một biện pháp giúp giảm thiểu rủi ro khi một trong các bên trong hợp đồng đưa người lao động đi nước ngoài vi phạm. Để tìm hiểu rõ hơn quy định về ký quỹ đi xuất khẩu lao động mời quý độc giả theo dõi bài viết sau đây.

Ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Tại sao cần ký quỹ khi xuất khẩu lao động nước ngoài?

Khi đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, người lao động thường phải thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc ký quỹ. Vậy cần phải ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài vì những lý do sau:

Thứ nhất, đối với người lao động: Căn cứ theo khoản 1 Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định: Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận với người lao động về việc ký quỹ để bảo đảm người lao động thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo thỏa thuận với bên nước ngoài tiếp nhận lao động.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp: Căn cứ theo khoản 1 Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định: Tiền ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ được gửi tại ngân hàng và chỉ được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, việc ký quỹ khi đi xuất khẩu lao động nước ngoài là để bảo đảm người lao động thực hiện nghĩa vụ đúng theo quy định của hợp đồng lao động và trong trường hợp doanh nghiệp dịch vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ của mình khi đưa người lao động ra nước ngoài làm việc theo quy định của hợp đồng.

>>> Xem thêm: Ai được quyền ký hợp đồng đưa người Việt Nam đi làm việc nước ngoài

Quy định về mức ký quỹ khi để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Tiền ký quỹ khi để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Tiền ký quỹ khi để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Mức trần ký quỹ của người lao động

Căn cứ  khoản 5 Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định Chính phủ quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động phù hợp với từng thị trường, ngành, nghề, công việc cụ thể, việc quản lý, sử dụng và hoàn trả tiền ký quỹ.

Theo đó, tại Điều 29 Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định về mức trần tiền ký quỹ của người lao động không vượt quá mức trần quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này và phải được ghi rõ trong Hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài. Cụ thể:

  • Ở Đài Loan (Trung Quốc) đối với ngành nghề là thuyền viên tàu cá xa bờ và tàu vận tải thì không ký quỹ; còn các ngành nghề khác quy định mức trần ký quỹ là 12.000.000 đồng
  • Ở Hàn Quốc đối với ngành nghề là thuyền viên tàu cá xa bờ và tàu vận tải thì không ký quỹ; còn các ngành nghề khác quy định mức trần ký quỹ là 36.000.000 đồng
  • Ở Nhật Bản, các nước thuộc khu vực châu Mỹ, Đông Nam Á, Trung Đông đối với mọi ngành nghề không cần ký quỹ
  • Ở Các quốc gia và khu vực khác đối với ngành nghề là thuyền viên tàu cá xa bờ và tàu vận tải thì không ký quỹ; còn các ngành nghề khác quy định mức trần ký quỹ tương đương giá trị 01 lượt vé máy bay hạng phổ thông từ nơi làm việc về Việt Nam

Như vậy, khi đi xuất khẩu lao động nước ngoài, người lao động cần ký quỹ với mức trần tiền ký quỹ theo quy định của pháp luật.

Mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ

Căn cứ theo khoản 3 Điều 24 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định Chính phủ quy định chi tiết mức ký quỹ, việc quản lý, sử dụng tiền ký quỹ và trường hợp doanh nghiệp dịch vụ giải thể, bị thu hồi hoặc nộp lại Giấy phép.

Theo quy định tại Điều 23 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ, cụ thể:

  • Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (sau đây viết tắt là ngân hàng nhận ký quỹ).
  • Doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phải ký quỹ thêm 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) đối với mỗi chi nhánh được giao nhiệm vụ.

Như vậy, mức ký quỹ của doanh nghiệp dịch vụ là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) tại một ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt nam. Nếu doanh nghiệp dịch vụ giao nhiệm vụ cho chi nhánh thực hiện đưa người lao động Việt Nam ra nước ngoài làm việc thì phải ký quỹ thêm 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng) tại chi nhánh được giao nhiệm vụ.

Có bắt buộc ký quỹ khi xuất khẩu lao động không?

Căn cứ khoản 1, 2 Điều 25 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020 quy định về tiền ký quỹ của người lao động như sau:

  • Doanh nghiệp dịch vụ thỏa thuận với người lao động về việc ký quỹ để bảo đảm người lao động thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo thỏa thuận với bên nước ngoài tiếp nhận lao động.
  • Người lao động thỏa thuận với doanh nghiệp dịch vụ về việc gửi tiền ký quỹ vào tài khoản phong tỏa của người lao động tại ngân hàng.

Như vậy, có thể thấy việc ký quỹ để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ theo quy định của hợp đồng là thỏa thuận giữa người lao động và doanh nghiệp. Nếu người lao động không có thỏa thuận về việc ký quỹ thì không phải thực hiện ký quỹ với doanh nghiệp dịch vụ xuất khẩu lao động.

Tư vấn quy định về ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Luật L24H cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý về ký quỹ khi đi xuất khẩu lao động sau:

Luật sư tư vấn về ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Luật sư tư vấn về ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Qua thông tin mà bài viết của Luật L24H đã cung cấp, cho thấy những quy định về ký quỹ để đi xuất khẩu lao động là nhằm đảm bảo người lao động và doanh nghiệp dịch vụ thực hiện đúng cam kết. Nếu quý bạn đọc đang gặp khó khăn trong vấn đề ký quỹ để đi xuất khẩu lao động hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 1900.633.716 để được luật sư tư vấn bảo vệ quyền lợi người xuất khẩu lao động nước ngoài của Luật L24H hỗ trợ tư vấn trực tuyến miễn phí

Scores: 4.7 (38 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,870 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716