Hồ sơ, thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài năm 2024

Thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài được pháp luật quy định nhằm giúp đỡ, hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia vào hoạt động xuất khẩu lao động. Pháp luật quy định các điều kiện thủ tục vay vốn cùng với các chương trình vay vốn với điều kiện ưu đãi cho người lao động muốn ra nước ngoài làm việc. Để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này, mời quý độc giả cùng theo dõi bài viết sau.

Thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Mức lãi suất khi vay vốn đi xuất khẩu lao động

Căn cứ cứ quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2019/NĐ-CP thì mức lãi suất vay vốn ưu đãi đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng lãi suất đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Chính phủ quy định.

Thời hạn vay vốn đi xuất khẩu lao động

Căn cứ quy định tại khoản Theo quy định tại Điều 38  Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 sửa đổi bởi khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2019/NĐ-CP thì thời hạn vay vốn hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không vượt quá thời hạn làm việc ở nước ngoài của người lao động ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thủ tục và hồ sơ vay vốn đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Hồ sơ vay vốn đi làm ở nước ngoài

Người lao động có nhu cầu vay vốn ưu đãi để đi lao động nước ngoài theo hợp đồng thì lập hồ sơ vay vốn gửi Ngân hàng Chính sách xã hội tại địa phương nơi cư trú.

Hồ sơ vay vốn bao gồm:

Thứ nhất, đối với người lao động thuộc hộ cận nghèo: Giấy đề nghị vay vốn có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cư trú hợp pháp; thuộc hộ cận nghèo theo Mẫu số 3aMẫu số 3b ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP;

Thứ hai, đối với người lao động là thân nhân người có công với cách mạng:

 • Giấy đề nghị vay vốn theo quy định tại điểm a khoản  số 74/2019/NĐ-CP;
 • Bản sao giấy xác nhận thân nhân người có công với cách mạng theo Mẫu số 4 ban hành kèm theo Nghị định số 74/2019/NĐ-CP.

Cơ sở pháp lý: Điều 40  Nghị định số 61/2015/NĐ-CP được sửa đổi bởi khoản 15 Điều 1 Nghị định số  số 74/2019/NĐ-CP.

Thủ tục vay vốn ngân hàng để đi xuất khẩu lao động

Thủ tục vay vốn ngân hàng để đi xuất khẩu lao động

Trình tự thủ tục vay vốn

Căn cứ theo Mục 11 và Mục 12 Hướng dẫn 7886/NHCS-TDNN ngày 24/10/2019 do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành thì trình tự thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động được tiến hành như sau:

Bước 1: Người có nhu cầu vay vốn nộp hồ sơ vay vốn

Bước 2: Ngân hàng tiến hành thẩm định hồ sơ vay vốn

 • Trong vòng 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ vay vốn, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (viết tắt là NHCSXH) nơi cho vay phân công cán bộ tín dụng thực hiện: Kiểm tra, đối chiếu, thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của đối tượng vay vốn, hồ sơ vay vốn, đồng thời lập Báo cáo thẩm định Mẫu số 02/LĐNN trình Trưởng phòng Kế hoạch – nghiệp vụ /Tổ trưởng tổ Kế hoạch – Nghiệp vụ Tín dụng kiểm soát, sau đó trình Giám đốc xem xét phê duyệt hồ sơ vay vốn.
 • Nếu không phê duyệt thì thông báo từ chối cho vay và phải ghi rõ lý do từ chối gửi đến khách hàng vay vốn.
 • Nếu phê duyệt cho vay thì gửi thông báo kết quả phê duyệt cho vay đến khách hàng vay vốn.
 • Sau khi hồ sơ vay vốn được hoàn thiện được bàn giao cho bộ phận kế toán làm căn cứ giải ngân vốn vay cho khách hàng, trong đó Báo cáo thẩm định được lập 02 bản theo Mẫu số 02/LĐNN, 01 bản lưu tại bộ phận tín dụng, 01 bản lưu tại bộ phận kế toán.
 • Nhập kho hồ sơ bảo đảm tiền vay và giấy tờ liên quan đến bảo đảm tiền vay (nếu có) theo quy định hiện hành của NHCSXH; hướng dẫn khách hàng vay vốn thực hiện mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại NHCSXH nơi cho vay. Việc mở tài khoản tiền gửi thanh toán được thực hiện theo quy định hiện hành của NHCSXH.

Bước 3: Ký kết hợp đồng vay vốn

NHCSXH nơi cho vay cùng khách hàng vay vốn thực hiện ký kết Hợp đồng tín dụng Mẫu số 05/LĐNN lập Hợp đồng bảo đảm tiền vay và thực hiện các biện pháp bảo đảm tiền vay (nếu có) theo quy định của pháp luật và quy định của NHCSXH.

Bước 4: Giải ngân vốn vay

NHCSXH giải ngân vốn vay cho khách hàng tại NHCSXH nơi cho vay bằng hình thức chuyển khoản cho Doanh nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Khi giải ngân, cán bộ NHCSXH ghi đầy đủ nội dung và yêu cầu khách hàng vay vốn ký nhận tiền vay trên 03 bản phụ lục Hợp đồng tín dụng và phiếu giao dịch theo quy định.

Như vậy, khi vay vốn đề đi để đi xuất khẩu lao động, người lao động cần tiến hành thủ tục vay vốn như trên.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ, thủ tục vay vốn đi làm ở nước ngoài

 • Tư vấn các quy định của pháp luật về vay vốn đi xuất khẩu lao động
 • Tư vấn quy trình, thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động
 • Luật sư tư vấn lập hồ sơ vay vốn để đi làm việc ở nước ngoài
 • Hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ, thủ tục vay vốn.
 • Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng vay vốn để xuất khẩu lao động
 • Tư vấn về quy định về ký quỹ để đi xuất khẩu lao động nước ngoài

Tư vấn thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động

Tư vấn thủ tục vay vốn đi xuất khẩu lao động

Để hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn tham gia vào hoạt động xuất khẩu lao động, Nhà nước và Ngân hàng chính sách xã hội đã thiết lập các chương trình vay vốn với điều kiện ưu đãi. Theo đó, người có nhu cấp vay vốn xuất khẩu lao động phải thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật. Nếu còn điều thắc mắc hãy liên hệ ngay với Luật L24H qua hotline: 1900.633.716 để được luật sư tư vấn bảo vệ quyền lợi người xuất khẩu lao động nước ngoài hỗ trợ tư vấn giải đáp trực tuyến miễn phí.

Scores: 4.9 (47 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716