Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đi xuất khẩu lao động không?

Có được rút bảo hiểm xã hội một lần khi đi xuất khẩu lao động không phụ thuộc vào các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của pháp luật. Việc nắm rõ kiến thức pháp luật liên quan khi đi nước ngoài làm việc nhằm giúp người lao động nắm rõ quyền lợi trong chế độ bảo hiểm xã hội mà họ chi trả. Để trả lời cho câu hỏi trên, hãy cùng Luật L24H tìm hiểu nội dung pháp luật về rút bảo hiểm xã hội khi đi xuất khẩu lao động.

Rút bảo hiểm xã hội khi đi xuất khẩu lao động

Rút bảo hiểm xã hội khi đi xuất khẩu lao động

Người lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội khi đi xuất khẩu lao động không?

Theo điểm g khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động là công dân Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Do đó, những người đi xuất khẩu lao động nước ngoài theo hợp đồng vẫn phải đóng bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động đóng bảo hiểm xã hội

Đi nước ngoài làm việc có được rút bảo hiểm xã hội một lần không?

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 60, khoản 1 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 và khoản 1 Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định về các trường hợp được hưởng bảo hiểm xã hội một lần

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;

Như vậy, khi người lao động đi xuất khẩu lao động nước ngoài, không phải định cư ở nước ngoài người lao động sẽ không thuộc diện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Tuy nhiên, nếu muốn rút, người lao động có thể rút bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 lao động muốn được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần như sau:

Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Quy định pháp luật về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Tại khoản 1 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu có yêu cầu và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;
 • Ra nước ngoài để định cư;
 • Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế;
 • Trường hợp người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội căn cứ theo khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội căn cứ theo khoản 2 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, cứ mỗi năm được tính như sau:

 • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;
 • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;
 • Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm thì mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm

 • Sổ bảo hiểm xã hội.
 • Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.
 • Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:
 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp;
 • Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
 • Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.
 • Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội một lần

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi người lao động cư trú hoặc nộp thông quan Bưu điện gần nhất. Theo quy định tại khoản 3 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời hạn 30 ngày tính đến thời điểm người lao động đủ điều kiện và có yêu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần nộp hồ sơ quy định tại Điều 109 của Luật này cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Bước 3: Theo quy định tại khoản 4 Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết và tổ chức chi trả số tiền bảo hiểm xã hội cho người lao động; trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

>>> Xem thêm: Hướng dẫn thủ tục rút tiền bảo hiểm xã hội 1 lần

Tư vấn về rút bảo hiểm xã hội khi đi xuất khẩu lao động

 • Tư vấn điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần;
 • Tư vấn cách tính bảo hiểm xã hội một lần và mức được hưởng;
 • Tư vấn thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần cho người đi xuất khẩu lao động.

Người lao động khi đi làm việc ở nước ngoài, không phải định cư ở nước ngoài người lao động sẽ không thuộc diện được hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, người lao động vẫn có thể rút bảo hiểm xã hội một lần trong trường hợp đã nêu trên. Nếu có bất kì câu hỏi thắc mắc nào hoặc cần hỗ trợ, tư vấn luật lao động, bảo hiểm xã hội vui lòng liên hệ Hotline: 1900.633.716 để được Luật sư lao động giải đáp kịp thời. Chân thành cảm ơn!

Scores: 4.9 (42 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716