Chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty năm 2024 bao gồm những gì?

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm các loại giấy tờ tài liệu theo quy định của pháp luật để nộp khi một chủ thể nào đó muốn đăng ký thành lập doanh nghiệp. Tuy nhiên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và hai thành viên trở lê, công ty cổ phần sẽ khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ cung cấp đến quý bạn đọc những thông tin về hồ sơ thành lập công ty khi thành lập một công ty.

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty bao gồm những gì?

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên

Theo Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ cần chuẩn bị để thực hiện thủ tục thành lập công ty TNHH 1 thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục I-2 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp );
 • Điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên

Theo Điều 21 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp );
 • Điều lệ công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên;
 • Danh sách thành viên công ty (Phụ lục I-6 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp );
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công ty hợp danh

Theo Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ cần chuẩn bị để đăng ký công ty hợp danh:

 • Giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh (Phụ lục I-5 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp );
 • Điều lệ công ty hợp danh;
 • Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9 Thông tư 01/2021 ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp );
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

>>> Xem thêm: Thủ tục thành lập công ty hợp danh

thủ tục thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Công ty cổ phần

 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty cổ phần (Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp );
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Doanh nghiệp tư nhân

Theo Điều 19 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định hồ sơ cần chuẩn bị để tiến hành thủ tục thành lập doanh nghiệp tư nhân:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Các lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty

Khi soạn hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải cập nhật đầy đủ thông tin địa chỉ thường trú, địa chỉ hiện tại của đại diện pháp luật và các thành viên, cổ đông của công ty đủ 4 cấp: số nhà, tên đường/ thôn/ xóm, xã/ phường/ thị trấn, quận/ huyện/ thị xã, tỉnh/ thành phố.

Tên doanh nghiệp bị trùng, dễ gây nhầm lẫn, địa chỉ không có thực hoặc không được đăng ký (như địa chỉ chung cư), điều chỉnh lại chi tiết ngành nghề,… là những trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo bổ sung, điều chỉnh hoặc không chấp thuận hồ sơ. Tuy nhiên không khuyến khích tên công ty một đằng, ngành nghề đăng ký kinh doanh một nẻo vì sẽ ảnh hưởng đến thương hiệu của doanh nghiệp/công ty về sau.

Chuẩn bị lựa chọn người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự. Tối thiểu đủ 18 tuổi, và để kinh doanh thành công thì người đại diện theo pháp luật cần có kinh nghiệm và năng lực quản lý ở lĩnh vực công ty dự tính thành lập. Có thể thuê người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp.

Để tránh hồ sơ bị từ chối, tất cả chữ ký của chủ sở hữu, đại diện pháp luật hay các thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập phải đồng nhất.

>>> Xem thêm: Các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp cần thực hiện ngay 2024

Điều kiện thành lập doanh nghiệp

Xác định loại hình công ty, doanh nghiệp

Người đăng ký cần xác định đúng loại hình Công ty của mình là gì. Hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp phổ biến tại Việt Nam gồm:  Công ty cổ phần, công ty TNHH 1 thành viên, công ty TNHH 2 thành viên trở lên, doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh.

Đặt tên doanh nghiệp

Cách đặt tên công ty theo quy tắc thì cần đảm bảo các yếu tố sau đây:

 • Tên công ty phải có 2 thành phần gồm loại hình doanh nghiệp và tên riêng.
 • Tên công ty có thể được đặt tùy thích bằng cả tên tiếng anh và tiếng Việt. Khi đặt tên công ty thì phải lựa chọn tên công ty không được trùng lặp, không gây nhầm lẫn với tên của công ty khác đã đăng ký trước đó trong phạm vi toàn quốc, không thuộc điều cấm của luật doanh nghiệp hiện hành.

Khi đặt tên công ty nên lựa chọn tên doanh nghiệp đơn giản,dễ nhớ, gần gũi và gợi nhớ tới dịch vụ, sản phẩm mà công ty mình cung cấp tới khách hàng, ngắn gọn xúc tích, gây ấn tượng mạnh với khách hàng ngay lần đọc đầu tiên thì càng tốt. Như vậy mới dễ xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và được nhiều người biết đến.

Theo Điều 18 Nghị định 01/2021/TT-BKHĐT ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp , quyết định của Phòng Đăng ký kinh doanh về tên doanh nghiệp là quyết định cuối cùng.

Ngành nghề kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh của một doanh nghiệp quy định các lĩnh vực kinh doanh mà doanh nghiệp được phép hoạt động, cũng như các mặt hàng mà doanh nghiệp được phép thể hiện trên hóa đơn giá trị tăng xuất cho người mua hàng

 • Không lựa chọn các ngành nghề kinh doanh pháp luật cấm quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư 2020
 • Khi lựa chọn ngành nghề kinh doanh, cần phải chú ý ngành nghề đó có thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện không? Các điều kiện đó là gì? Một số điều kiện điển hình như điều kiện về vốn pháp định, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an ninh quốc gia, đạo đức xã hội hay sức khỏe của cộng đồng….

Vốn điều lệ công ty

Vốn điều lệ công ty phải được ghi rõ trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Hiện nay không có quy định nào đề cập về vốn điều lệ thành lập doanh nghiệp, cũng không cần thiết chứng minh vốn điều lệ dưới bất kỳ hình thức nào. Tuy nhiên đây là cơ sở để doanh nghiệp cam kết nghĩa vụ và trách nhiệm đối với tài chính của khách hàng, đối tác.

Vốn điều lệ của doanh nghiệp càng cao càng chứng minh được tiềm lực tài chính và khả năng phát triển. Điều này giúp các doanh nghiệp tạo dựng được niềm tin cho đối tác, khách hàng. Vốn pháp định sẽ được yêu cầu cụ thể phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh.

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là người điều hành, trực tiếp quản lý mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, là người chịu trách nhiệm với luật pháp về mọi hoạt động của doanh nghiệp .

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam

Thủ tục thành lập công ty

Trình tự đăng ký thành lập công ty

 1. Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
 2. Bước 2: Nộp hồ sơ lên cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
 3. Bước 3: Phòng Đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.
 4. Bước 4: Căn cứ theo ngày hẹn trên giấy Biên nhận, doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh để nhận kết quả giải quyết hồ sơ  hoặc đăng ký nhận kết quả tại địa chỉ thông qua doanh nghiệp trả kết quả.

Lệ phí

Cấp mới, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lệ phí 50.000 đ/ lần cấp ( Thông tư 47/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 05 tháng 08 năm 2019 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp)

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 2 thành viên của Luật 24h

Dịch vụ thành lập công ty

 Luật sư tư vấn về thành lập công ty

 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục: thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh cho các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
 • Tư vấn và thực hiện các thủ tục thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Thành lập công ty được xem là quá trình pháp lý mà chủ doanh nghiệp bắt buộc phải tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tùy thuộc vào loại hình công ty mà sẽ những hồ sơ, thủ tục này sẽ đơn giản hoặc phức tạp . Trong quá trình tìm hiểu nếu có khó khăn hoặc thắc mắc gì cần luật sư tư vấn luật doanh nghiệp hoặc sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Luật L24H hãy vui lòng liên hệ đến hotline 1900.633.716 để được các luật sư doanh nghiệp tư vấn kỹ hơn.

Một số bài viết liên quan thành lập công ty có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.9 (31 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716