Thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Thành lập công ty bảo vệthủ tục đăng ký thành lập công ty khác với các loại doanh nghiệp thông thường vì đây là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, được những người có nhu cầu khởi nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo vệ quan tâm. Sau đây, Luật L24H sẽ hướng dẫn, cung cấp kinh nghiệm mở công ty đến quý khách hàng về các điều kiện, quy trình thành lập mô hình kinh doanh bảo vệ, giấy tờ cần chuẩn bị để đăng ký thành lập, vốn điều lệ sẽ trình bày ở bên dưới.

Điều kiện để mở công ty bảo vệ

Điều kiện để mở công ty bảo vệ

Điều kiện thành lập công ty bảo vệ

Điều kiện về tên công ty: Khi đặt tên cho công ty bảo vệ, doanh nghiệp phải lưu ý là không đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký. Tên công ty bảo vệ phải có đủ cấu trúc gồm loại hình và tên riêng.

Căn cứ pháp lý

 • Điều 37, Điều 38 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Điều 18, Điều 19 Nghị định 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021 về Đăng ký doanh nghiệp.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh: Do kinh doanh dịch vụ bảo vệ là ngành nghề kinh doanh có điều kiện được liệt kê tại STT 10 Phụ lục IV Ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 nên cần phải đáp ứng các điều kiện luật định ngoài các điều kiện chung khi đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Sau khi thành lập công ty Bảo vệ thì bước tiếp theo doanh nghiệp phải xin giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ (giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự đối với công ty bảo vệ). Các điều kiện cơ bản cần đáp ứng để được cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ:

 • Điều kiện chung và cả điều kiện riêng về an ninh, trật tự đối với kinh doanh dịch vụ bảo vệ.
 • Điều kiện để được đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ.

Căn cứ pháp lý: Điều 7, Điều 11, Điều 12 Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Điều kiện về người đại diện pháp luật:

 • Vị trí người đại diện pháp luật này có thể để cho chủ doanh nghiệp, giám đốc, tổng giám đốc, chủ tịch hay người quản lý đảm nhận. Một doanh nghiệp có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện tùy vào loại hình công ty và người đại diện có thể thay đổi sau khi thành lập công ty.
 • Phải đáp ứng được điều kiện và không thuộc trường hợp bị cấm theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Hồ sơ cần chuẩn bị để mở công ty bảo vệ

Hồ sơ cần chuẩn bị để mở công ty bảo vệ

Hồ sơ, giấy tờ thành lập công ty dịch vụ bảo vệ

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

Dự thảo điều lệ công ty.

Danh sách thành viên đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty hợp danh và danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần kèm theo giấy tờ sau:

 • Nếu cá nhân tham gia góp vốn: bản sao hợp lệ CMND, căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.
 • Nếu tổ chức tham gia góp vốn: quyết định tham gia góp vốn và quyết định bổ nhiệm người quản lý vốn góp, bản sao giấy đăng ký doanh nghiệp, bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện quản lý phần vốn góp.

Căn cứ pháp lý: Chương IV Nghị định số 01/2021/NĐ – CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Quy trình thủ tục thành lập công ty bảo vệ

Bước 1: Chuẩn bị thông tin và giấy tờ cần thiết

Bước 2: Soạn thảo và nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp

Nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Bước 3: Làm con dấu pháp nhân

Để làm con dấu pháp nhân thì doanh nghiệp phải thực hiện 2 quy trình là khác dấu và đăng bố cáo trên Cổng thông tin quốc gia. Thủ tục sử dụng con dấu pháp nhân bao gồm:

 • Bản chụp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Thông báo về việc sử dụng mẫu dấu đến sở kế hoạch đầu tư thông qua trang điện tử cổng thông tin quốc gia

Bước 4: Thủ tục sau khi đăng ký công ty

 • Đăng ký kê khai thuế
 • Đăng bố cáo thành lập
 • Nộp tờ khai và nộp lệ phí môn bài

● Làm thủ tục sử dụng hóa đơn điện tử

Bước 5: Xin văn bản nghiệm thu hoặc Biên bản kiểm tra PCCC

Bước 6: Xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Đây là một loại giấy phép kinh doanh dịch vụ bảo vệ bắt buộc mà khi kinh doanh bảo vệ phải có.

Mẫu giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ bảo vệ

Mẫu số 3 Phụ lục ban hành kèm theo với Nghị định 96/2016/NĐ-CP Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

………..1……….
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số CV (nếu có): ……….

V/v đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

……….., ngày …… tháng …… năm ……

Kính gửi: …………………….2………………………..

Thực hiện Nghị định số………/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ “Quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.
Tên cơ sở kinh doanh:
Địa chỉ: ; Số điện thoại cố định:
Tên cơ quan cấp và tên văn bản:3
; cấp ngày…….tháng……..năm
Thời hạn hoạt động của cơ sở kinh doanh (nếu có):
Đề nghị …………….2…………… cấp…………………………………………………………… (cấp mới/cấp đổi/cấp lại) Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để làm ngành, nghề:

Lý do đề nghị cấp:

Địa điểm kinh doanh tại:3

Người đứng tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh: (ông/bà)
Sinh ngày:………….tháng …………năm ……………; quốc tịch
Giấy CMND (Căn cước công dân, Hộ chiếu) số:
cấp ngày………… tháng…………năm…………; cơ quan cấp:
Nai đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Chức danh trong cơ sở kinh doanh:

Chúng tôi xét thấy cơ sở kinh doanh của chúng tôi đã đủ điều kiện về an ninh trật tự theo quy định tại Nghị định số: ……./2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 để làm ngành, nghề đầu tư kinh doanh:
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tài liệu và nội dung các tài liệu có trong bộ hồ sơ gửi kèm theo văn bản đề nghị này.

Vậy đề nghị 2 giải quyết./.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KINH DOANH

(Ký tên; đóng dấu – nếu có)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

(thống kê tài liệu gửi kèm theo)

_______________

 1. Tên cơ sở kinh doanh.
 2. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận an ninh trật tự.
 3. Tên văn bản quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số…./2016/NĐ-CP.

Kinh nghiệm mở công ty bảo vệ thành công

Sau khi đã tiến hành đăng ký kinh doanh thì bạn cần lưu ý một số kinh nghiệm sau:
Thuê và đào tạo nhân viên: Thực hiện kiểm tra cơ bản về mỗi người mà có kế hoạch thuê họ.

Tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ: hướng dẫn nhân viên bảo vệ cách sử dụng dùi cui, súng và các công cụ nghiệp vụ bảo vệ. Trao dồi nền tảng kiến thức về bảo vệ và thi hành pháp luật.

Mua bảo hiểm cho nhân viên: Việc bảo vệ khách hàng sẽ không tránh khỏi những va chạm, thương tích, nhằm đảm bảo quyền lợi cho nhân viên trong khuôn khổ quy định của pháp luật.

Nâng cao uy tín để dự đấu thầu: Hầu hết các doanh nghiệp yêu cầu công ty bảo mật để chào giá trên hợp đồng. Đấu thầu cạnh tranh vì cũng có rất nhiều công ty dịch vụ bảo vệ, nên chuẩn bị nền tảng thật tốt để dự thầu và nâng cao uy tín công ty.

Tư vấn thành lập công ty bảo vệ

Tư vấn thành lập công ty bảo vệ

Dịch vụ thành lập công ty bảo vệ

 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng các bước cách làm quy trình thủ tục thành lập công ty bảo vệ tại văn phòng ở TP HCM.
 • Tư vấn soạn thảo điều lệ doanh nghiệp, quy định của công ty, …
 • Hướng dẫn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp phụ thuộc vào khả năng tài chính mà cần bao nhiêu vốn là được khi muốn lập công ty bảo vệ, soạn thảo văn bản thành lập theo đúng quy định;
 • Hỗ trợ các thủ tục cần thiết sau khi thành lập công ty bảo vệ như: khắc mẫu con dấu; Công bố mẫu dấu công ty; mở tài khoản công ty;
 • Nhận ủy quyền của doanh nghiệp và giúp khách hàng làm thủ tục đăng ký thành lập công ty bảo vệ với cơ quan có thẩm quyền;
 • Nhận kết quả giao cho khách hàng.

Trên đây chúng tôi cung cấp đến Quý khách hàng những thông tin về hồ sợ, điều kiện, thủ tục thành lập công ty bảo vệ. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc nào, xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn luật doanh nghiệp hoặc sử dụng dịch vụ thành lập công ty Luật L24H vui lòng gọi đến số HOTLINE 1900633716 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.9 (48 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,808 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716