Thành lập công ty cổ phần

Thành lập công ty cổ phầnthủ tục quan trọng cần nắm rõ nếu quyết định xây dựng mô hình kinh doanh điển hình nhất trong các loại hình doanh nghiệp hiện nay. Các quy trình thủ tục, giấy tờ hồ sơ cũng như thắc mắc về cần bao nhiêu vốn, cần những gì và những lưu ý khi thành lập công ty cổ phần (CTCP) sẽ được Luật L24H tư vấn cụ thể dưới đây:

thành lập công ty cổ phần

Tư vấn thủ tục thành lập công ty cổ phần

Điều kiện thành lập công ty cổ phần

Điều kiện về số lượng cổ đông góp vốn:

Phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Theo đó, trong suốt quá trình hoạt động luôn phải có tối thiểu 03 cổ đông.

Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về tên:

Không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước trong toàn quốc gia, được cấu thành từ hai thành tố: “Công ty cổ phần” và tên doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 37, Điều 38 Luật Doanh nghiệp 2020.

Điều kiện về ngành nghề kinh doanh:

Khi thành lập CTCP, ngành nghề sẽ phải áp theo mã hệ thống ngành nghề kinh tế quốc dân. Đối với những ngành nghề có điều kiện phải thỏa mãn các điều kiện để được thành lập như điều kiện về mức vốn đăng ký, chứng chỉ hành nghề để đủ điều kiện hoạt động.

Căn cứ pháp lý: khoản 1 Điều 8 Luật Doanh nghiệp 2020.

Trình tự thủ tục thành lập công ty cổ phần

Căn cứ Điều 26 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 01/2021/NĐ-CP về Đăng ký doanh nghiệp thì trình tự, thủ tục thành lập công ty cổ phần được quy định như sau:

 1. Bước 1: Chuẩn bị thông tin, giấy tờ đăng kinh doanh công ty cổ phần.
 2. Bước 2: Soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ thành lập công ty cổ phần.
 3. Bước 3: Nộp bộ hồ sơ thành lập công ty cổ phần tới cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại.
 4. Bước 4: Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nếu hồ sơ hoàn chỉnh và chính xác).

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần bao gồm những giấy tờ nào?

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Theo mẫu Phụ lục I-4 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT).
 2. Danh sách cổ đông sáng lập (Theo mẫu Phụ lục I-7 Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT)
 3. Điều lệ công ty;
 4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ:
 • Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân, người đại diện theo pháp luật;
 • Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;
 • Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Thủ tục sau khi đăng ký thành lập công ty cổ phần

 • Nộp hồ sơ kê khai thuế ban đầu;
 • Mở tài khoản và thông báo số tài khoản ngân hàng;
 • Mua chữ ký số điện tử để thực hiện nộp thuế điện tử;
 • Làm biển và treo bảng hiệu công ty;
 • Làm thủ tục phát hành hóa đơn điện tử;
 • Hoàn thiện các điều kiện về giấy phép, chứng chỉ, vốn

Ưu nhược điểm của công ty cổ phần

Ưu điểm công ty cổ phần:

 • Chế độ trách nhiệm của CTCP là trách nhiệm hữu hạn, các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm các nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi vốn góp nên mức độ rủi ro của các cổ đông không cao;
 • Khả năng hoạt động rất rộng, trong hầu hết các lịch vực, ngành nghề;
 • Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt tạo điều kiện nhiều người cùng góp vốn vào công ty;
 • Khả năng huy động vốn rất cao thông qua việc phát hành cổ phiếu ra công chúng;
  · Việc chuyển nhượng cổ phần là tương đối dễ dàng;
 • Phạm vi đối tượng được tham gia công ty cổ phần là rất rộng.

Nhược điểm công ty cổ phần:

 • Các cổ đông sáng lập có thể mất quyền kiểm soát công ty cổ phần
 • Việc quản lý và điều hành CTCP rất phức tạp do số lượng các cổ đông có thể rất lớn, có nhiều người không hề quen biết nhau và thậm chí có thể có sự phân hóa thành các nhóm cổ động đối kháng nhau về lợi ích;
 • Việc thành lập và quản lý phức tạp hơn các loại hình khác do bị ràng buộc chặt chẽ bởi các quy định của pháp luật, đặc biệt về chế độ tài chính, kế toán.

Những câu hỏi liên quan khi thành lập công ty cổ phần

Công ty cổ phần là gì?

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa, cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 111 Luật Doanh nghiệp

Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu vốn?

Việc kê khai vốn bao nhiêu là quyền của doanh nghiệp, doanh nghiệp tự kê khai và tự chịu trách nhiệm về vốn điều lệ của công ty. Trừ các ngành nghề có yêu cầu vốn pháp định doanh nghiệp phải đăng ký mức vốn theo quy định của pháp luật nhưng cũng không cần chứng minh nguồn vốn mà chỉ đảm bảo chịu trách nhiệm đối với nguồn vốn kê khai và đủ nguồn vốn ký quỹ theo quy định một số ngành nghề cụ thể.

Thành lập công ty cổ phần cần bao nhiêu người?

Thành lập công ty cổ phần phải có tối thiểu 3 cổ đông sáng lập, không giới hạn số lượng cổ đông tối đa. Theo đó, trong suốt quá trình hoạt động công ty cổ phần luôn phải có tối thiểu 03 cổ đông.

Căn cứ pháp lý: điểm b khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020.

Thông tin cổ đông được ghi nhận bằng cách nào?

Thông tin cổ đông được ghi nhận đầy đủ trong Sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin cá nhân cơ bản của cổ đông và số cổ phần mà mỗi cổ đông sở hữu.

Mẫu sổ đăng ký cổ đông

Mẫu sổ đăng ký cổ đông

Công ty cổ phần được phép có bao nhiêu người đại diện pháp luật?

Theo quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020 thì công ty cổ phần có thể đăng ký từ (01) một người đại diện theo pháp luật trở lên và không hạn chế số người tối đa.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần tại Luật L24H

Khi đăng ký dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Luật L24H, bạn sẽ được:

 • Tư vấn chi tiết về các thông tin cần chuẩn bị liên quan đến công ty cổ phần như tên công ty, địa chỉ đặt trụ sở chính, người đại diện pháp luật, ngành nghề đăng ký kinh doanh, hướng dẫn kê khai mức vốn điều lệ phù hợp nhất với doanh nghiệp.
 • Đại diện, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần; chuẩn bị, đảm bảo hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với Sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện thành lập công ty cổ phần: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp lên Sở Kế hoạch và đầu tư rồi chờ lấy giấy phép thành lập công ty cổ phần đưa về cho doanh nghiệp…
 • Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ được Luật L24H hỗ trợ các thủ tục khác sau khi thành lập công ty.
 • Đặc biệt, đối với dịch vụ đăng ký thành lập công ty cổ phần trọn gói, doanh nghiệp sẽ được Luật L24H đại diện hoàn tất mọi thủ tục liên quan sau khi thành lập công ty cổ phần, để đảm bảo công ty của khách hàng có thể thuận lợi đi vào hoạt động kinh doanh theo đúng quy định.

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Luật L24H

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần của Luật L24H

Như vậy, để nắm rõ và thực hiện thành công thủ tục thành lập công ty cổ phần thì bạn phải nắm rõ các quy định của Luật doanh nghiệp. Để được tư vấn chi tiết, cụ thể về thành lập công ty nói chung và công ty cổ phần nói riêng, sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói tại Luật L24H xin vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn doanh nghiệp qua hotline 1900633716 để được hỗ trợ nhanh nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.81 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,849 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716