Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy (PCCC) năm 2024

Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy hiện đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm khi nhà nước quy định đây là điều kiện bắt buộc với ngành nghề có điều kiện. Không phải ai cũng có thời gian tìm hiểu về các hồ sơ, thủ tục để đăng ký xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy. Do đó, để tiết kiệm thời gian và chi phí không cần thiết, nhiều người lựa chọn sử dụng dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy tại các công ty cung cấp dịch vụ uy tín.

Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Dịch vụ xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Trường hợp phải xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Đối với trường hợp ngành nghề kinh doanh có điều kiện, chủ kinh doanh bắt buộc phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật. Giấy phép phòng cháy chữa cháy là một trong những điều kiện bắt buộc phải có đối với một số ngành nghề, lĩnh vực đặc biệt.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Nghị định 136/2020/NĐ-CP thì các đối tượng sau đây phải xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy:

 • Đồ án quy hoạch xây dựng hoặc điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch.
 • Các dự án, công trình quy định tại Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi xây dựng mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy.
 • Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy quy định tại mục 21 Phụ lục V Nghị định 136/2020/NĐ-CP khi chế tạo mới hoặc hoán cải ảnh hưởng đến một trong các yêu cầu an toàn phòng cháy và chữa cháy.

Điều kiện để được cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Đồ án quy hoạch

Đối với đồ án quy hoạch phải xem xét, đối chiếu sự phù hợp của đồ án với các quy định sau:

 • Địa điểm xây dựng công trình, cụm công trình, bố trí các khu đất, các lô nhà phải bảo đảm chống cháy lan, giảm đến tối thiểu của nhiệt, khói bụi, khí độc do đám cháy sinh ra đối với các khu dân cư và công trình xung quanh.
 • Hệ thống giao thông, khoảng trống phải đủ kích thước và tải trọng đảm bảo cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy.
 • Phải có nguồn nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc, cung cấp điện bảo đảm phục vụ các hoạt động chữa cháy, thông tin báo cháy.
 • Bố trí địa điểm xây dựng doanh trại cho đơn vị Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy phải theo quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch xây dựng.

Dự án, công trình

Đối với dự án, công trình phải xem xét, đối chiếu sự phù hợp của thiết kế với các quy định hiện hành theo các nội dung sau:

 • Danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, các tài liệu kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và công nghệ được áp dụng để thiết kế công trình.
 • Đường giao thông cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xung quanh.
 • Hệ thống cấp nước chữa cháy.
 • Bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy nổ và bố trí công năng của công trình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy.
 • Giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp chống tụ khói; giải pháp thoát nạn.
 • Giải pháp cứu nạn và hỗ trợ cứu nạn; phương án chống sét, chống tĩnh điện.
 • Giải pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật khác có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.
 • Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy của công trình.

Phương tiện giao thông cơ giới

Đối với phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy cần lưu ý về:

 • Giải pháp an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với tính chất hoạt động và đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của phương tiện.
 • Điều kiện ngăn cháy, chống cháy lan, thoát nạn, cứu người khi có cháy xảy ra.
 • Giải pháp bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với hệ thống điện, hệ thống nhiên liệu và động cơ
 • Hệ thống báo cháy, chữa cháy và phương tiện chữa cháy khác
 • Hệ thống, thiết bị phát hiện và xử lý sự cố rò rỉ các chất khí, chất lỏng nguy hiểm về cháy, nổ.

Điều kiện xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Điều kiện xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

Công trình đã đưa vào sử dụng

Đối với công trình đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định, khi lắp đặt mới hoặc cải tạo hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy thì chỉ cần thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với phần lắp đặt mới hoặc cải tạo của hệ thống, thiết bị phòng cháy và chữa cháy trong công trình.

Thủ tục xin cấp giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Hồ sơ

Hồ sơ cơ bản xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy bao gồm

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy (theo mẫu)
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận thẩm quyền về phòng cháy và chữa cháy; văn bản nghiệm thi về việc phòng cháy, chữa cháy đối với những cơ sở mới cải tạo hay mới xây dựng, các phương tiện giao thông cơ giới cần phải bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy khi hoán cải hay đóng mới; bản sao chứng thực biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở và phương tiện giao thông cơ giới khác.
 • Bản thống kê toàn bộ những phương tiện phòng cháy, chữa cháy và các phương tiện cứu người đã trang bị (theo mẫu)
 • Các phương án chữa cháy
 • Quyết định về việc thành lập đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở.
 • Danh sách cá nhân đã qua đợt huấn luyện về việc phòng cháy, chữa cháy.

Về hồ sơ chi tiết đối với từng trường hợp cụ thể được quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định 136/2020/NĐ-CP.

Trình tự thủ tục xin cấp giấy phép

Thủ tục xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy được thực hiện theo trình tự như sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ xin cấp Giấy phép phòng cháy chữa cháy tại cơ quan có thẩm quyền

Tùy từng trường hợp mà cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy cũng sẽ khác nhau.

Người đến nộp hồ sơ phải có giấy giới thiệu hoặc giấy uỷ quyền, xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn giá trị sử dụng.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ

Nếu hồ sơ hợp lệ, đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ: viết phiếu biên nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, thiếu thành phần thì trả lại: viết phiếu hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung hoàn chỉnh.

Bước 3: Nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy

Cá nhân tổ chức tiến hành nộp phí thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy theo thông báo nộp phí của cơ quan cấp phép.

Bước 4: Nhận kết quả xin Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Căn cứ theo ngày hẹn trên phiếu biên nhận hồ sơ, các cá nhân, tổ chức đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả.

Thời hạn giải quyết hồ sơ: trong vòng 05 – 15 ngày làm việc tuỳ từng loại hồ sơ

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Giấy phép phòng cháy chữa cháy

Lưu ý

Cần lưu ý những vấn đề sau đây về Giấy phép phòng cháy chữa cháy:

 • Đối với những cơ sở bắt buộc phải có Giấy phép phòng cháy chữa cháy mà khi Cơ quan có thẩm quyền kiểm tra lại không có thì sẽ bị xử phạt theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP.
 • Giấy phép phòng cháy chữa cháy có thời hạn sử dụng là 3 năm, kể từ ngày cấp. Vậy nên, bạn cần lưu ý thời gian làm thủ tục xin cấp lại Giấy phép phòng cháy chữa cháy để không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Thẩm quyền cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy

Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy đối với các trường hợp sau:

 • Dự án, công trình không phân biệt nguồn vốn đầu tư đáp ứng tiêu chí phân loại dự án, công trình quan trọng quốc gia, dự án, công trình nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư công (trừ các dự án, công trình đầu tư xây dựng sử dụng ngân sách nhà nước do cấp tỉnh là chủ đầu tư)
 • Công trình có chiều cao trên 100m
 • Công trình xây dựng trên địa bàn từ 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên
 • Phương tiện đường thuỷ có chiều dài từ 50m trở lên vận chuyển hành khách, vận chuyển chất lỏng dễ cháy, khí cháy, vật liệu nổ, hoá chất có nguy hiểm về cháy, nổ
 • Dự án đầu tư xây dựng công trình do Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh đề nghị, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy đối với các trường hợp sau:

 • Đồ án quy hoạch đô thị, khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và các khu chức năng khác theo Luật Quy hoạch trên địa bàn quản lý.
 • Dự án, công trình không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn quản lý và những trường hợp do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ uỷ quyền
 • Phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn không thuộc thẩm quyền của Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ uỷ quyền, trừ các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ mục đích quân sự và phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy được các cơ sở quốc phòng chế tạo hoặc hoán cải chuyên dùng cho hoạt động quân sự.

Dịch vụ luật sư xin giấy phép phòng cháy chữa cháy

 • Hỗ trợ làm hồ sơ xin giấy phép PCCC
 • Hỗ trợ xem xét có cần phải xin giấy phép PCCC không.
 • Hỗ trợ về thủ tục xin giấy phép PCCC.
 • Hỗ trợ khảo sát sơ bộ về cơ sở vật chất, tính pháp lý của các giấy tờ mà khách hàng hiện có.
 • Soạn thảo văn bản, đơn từ liên quan đến việc xin cấp Giấy PCCC
 • Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ quản lý phòng cháy chữa cháy tại cơ sở cho khách hàng.
 • Theo dõi hồ sơ và thông báo kết quả cho quý khách hàng;
 • Nhận và gửi kết quả cho quý khách hàng.
 • Đại diện khách hàng nộp Hồ sơ tại cơ quan thẩm định hoặc làm việc các vấn đề khác liên quan.

Hiện nay, vấn đề về phòng cháy chữa cháy đang được mọi người đặc biệt là quan tâm. Đặc biệt là đới với các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề có điều kiện với giấy phép phòng cháy chữa cháy là bắt buộc. Tuy nhiên, các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy có phần phức tạp dẫn đến những khó khăn trong thủ tục đăng ký xin giấy phép. Vì vậy, các luật sư doanh nghiệp của Luật L24H sẵn sàng hỗ trợ Quý khách 24/24 qua hotline 1900.633.716 giúp khách hành hiểu và thực hiện đúng quy định khi xin giấy phép phòng cháy chữa cháy cũng như lường trước các chi phí làm giấy phép phòng cháy chữa cháy cụ thể.

Scores: 5 (10 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716