Nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty ở đâu?

Hiện nay nhu cầu thành lập công ty/doanh nghiệp là khá lớn, công việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng cũng là một vấn đề nan giải đối với người thực hiện lần đầu. Việc nắm rõ các quy định về việc thành lập công ty cũng là một việc quan trọng để công việc này được thực hiện dễ dàng. Bài viết của Luật L24H sẽ giúp quý khách hàng rõ hơn về hồ sơ, thủ tục, chi phí thành lập công ty, nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty ở đâu theo quy định.

Đăng ký doanh nghiệp, công ty ở đâu

Đăng ký doanh nghiệp, công ty ở đâu

Các loại hình doanh nghiệp hiện nay theo luật Doanh nghiệp 2020

Theo Luật Doanh nghiệp 2020 hiện nay, có 4 loại hình doanh nghiệp đó là:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn được chia thành công ty trách nhiệm một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên (được quy định tại chương III Luật Doanh nghiệp 2020
 • Công ty cổ phần (được quy định tại chương V Luật Doanh nghiệp 2020)
 • Công ty hợp danh (đươc quy định tại chương VI Luật Doanh nghiệp 2020)
 • Doanh nghiệp tư nhân (được quy định tại chương VII Luật Doanh nghiệp 2020)

Hồ sơ đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp gồm những gì

Đối với doanh nghiệp tư nhân căn cứ theo Điều 21 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân

Đối với công ty hợp danh căn cứ theo Điều 22 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và công ty cổ phần căn cứ theo Điều 23 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với công ty trách nhiệm một thành viên căn cứ theo Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp hồ sơ gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
 • Điều lệ công ty.
 • Bản sao các giấy tờ sau đây:

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đăng ký thành lập công ty ở đâu

Nộp hồ sơ trực tiếp

Căn cứ theo Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng tài chính kế hoạch

Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại phòng tài chính kế hoạch

Nộp hồ sơ online (trực tuyến)

Cá nhân đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại trang dangkykinhdoanh.gov.vn

Trình tự, thủ tục thực hiện:

Với trường hợp sử dụng chữ ký số công cộng:

 1. Bước 1: Gửi hồ sơ đăng ký bằng cách tải văn bản điện tử, kê khai thông tin, ký số và thanh toán lệ phí qua mạng điện tử;
 2. Bước 2: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;
 3. Bước 3: Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo qua mạng để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung;
 4. Bước 4: Sau khi có mã số thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp.

Với trường hợp sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh:

 1. Bước 1: Thực hiện thủ tục cấp tài khoản đăng ký kinh doanh bằng cách tải văn bản điện tử các giấy tờ chứng thực cá nhân và kê khai thông tin;
 2. Bước 2: Sử dụng tài khoản đó để tải văn bản điện tử, kê khai thông tin và xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;
 3. Bước 3: Nhận Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử;
 4. Bước 4: Nếu hồ sơ đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin sang cơ quan thuế để tự động tạo mã số doanh nghiệp. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ thông báo qua mạng để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung;
 5. Bước 5: Sau khi có mã số thuế, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp;
 6. Bước 6: Sau khi nhận được thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đến Phòng Đăng ký kinh doanh;
 7. Bước 7: Phòng kinh doanh đối chiếu dấu mục và trao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu nội dung đối chiếu thống nhất.

Thành lập doanh nghiệp cần những loại phí gì

Lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần.

Theo Điều 5 Thông tư 47/2019/TT-BTC doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Mức phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp theo Thông tư 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 100.000 đồng.

Chi phí khắc con dấu

Tùy vào từng đơn vị mà có mức giá khác nhau

Chi phí phụ thuộc vào đơn vị cung cấp dịch vụ khắc dấu, loại con dấu theo yêu cầu của doanh nghiệp. Mức giá cho dấu tròn công ty dao động từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Dấu chức danh của Giám đốc, chủ tịch…. từ 70.000 đồng đến 150.000 đồng.

Chi phí làm biển

Tùy vào từ đơn vị làm biển mà có mức giá khác nhau. Trên thị trường mức giá giao động khác nhau từ 300.000 đồng đến 1.500.000 đồng tùy vào chất liệu, kích thước biển hiệu.

Phí mua chữ ký số

Chi phí phụ thuộc vào nhà cung cấp và số năm sử dụng dịch vụ. Chữ ký số 03 năm sử dụng giao động từ 1.500.000 đồng đến 2.000.000 đồng.

Lệ phí môn bài

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài:

 • Vốn điều lệ từ dưới 10 tỷ, lệ phí môn bài là 2.000.000 đồng/năm.
 • Vốn điều lệ trên 10 tỷ, lệ phí môn bài là 3.000.000 đồng/năm.

Ngoại trừ một số trường hợp được miễn lệ phí môn bài theo Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về lệ phí môn bài được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 22/2020/NĐ-CP:

 • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc có hoạt động sản xuất, kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm cố định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính hoặc thuộc lĩnh vực sản xuất muối.
 • Tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và dịch vụ hậu cần nghề cá.
 • Điểm bưu điện văn hóa xã; cơ quan báo chí (báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử).
 • Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp theo quy định của pháp luật về hợp tác xã nông nghiệp.
 • Quỹ tín dụng nhân dân; chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và của doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tại địa bàn miền núi. Địa bàn miền núi được xác định theo quy định của Ủy ban Dân tộc.
 • Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với: Tổ chức thành lập mới, Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân lần đầu ra hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh (theo quy định tại Điều 16 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa) được miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

Những lưu ý khi thành lập công ty

Theo Điều 32 Luật Doanh nghiệp 2020 Sau khi thành lập doanh nghiệp hoặc thay đổi đăng ký kinh doanh, các doanh nghiệp phải công bố nội dung đăng ký kinh doanh của mình trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Thời hạn tối đa để thực hiện là 30 ngày kể từ khi được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không thực hiện theo luật sẽ bị phạt sẽ từ 1-2 triệu đồng.

Doanh nghiệp cần thông báo rõ về tiến độ góp vốn và xin giấy chứng nhận góp vốn công ty phải mua chữ ký số theo đúng quy định để có thể đóng thuế online.

Nếu ngành nghề kinh doanh thuộc trường hợp mà pháp luật yêu cầu cần có giấy phép kinh doanh, hay giấy phép chứng nhận đủ điều kiện…. Đây được gọi là giấy phép con. Bắt buộc doanh nghiệp phải xin phép và chỉ được hoạt động sau khi cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho.

Luật sư tư vấn đăng ký thành lập công ty

Luật sư tư vấn về đăng ký thành lập công ty

Luật sư tư vấn về đăng ký thành lập công ty

Với đội ngũ Luật sư kinh nghiệm, uy tín và các luật sư có chuyên môn trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp, Luật L24H sẽ giúp đỡ khách hàng trong những vấn đề:

 • Tư vấn các quy định liên quan đến công việc thành lập, và hoạt động công ty tới khách hàng.
 • Tư vấn cho khách hàng trong việc lựa chọn tên công ty, trụ sở công ty, đăng ký vốn, tỷ lệ vốn
 • Tư vấn các loại hình công ty, cơ cấu tổ chức hoạt động công ty.
 • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hồ sơ đăng ký thành lập công ty.
 • Tư vấn các loại giấy phép con cần có trong quá trình hoạt động như An toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn lao động, sở hữu trí tuệ,….
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn khác theo yêu cầu của khách hàng.

Trên đây là các nội dung cơ bản trong việc đăng ký doanh nghiệp. Trong quá trình thực hiện việc thành lập công ty, có nhiều vấn đề phát sinh và thắc mắc, quý khách muốn được hỗ trợ tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp hoặc tham khảo Dịch vụ thành lập công ty trọn gói giá rẻ tại Luật L24H Quý khách vui lòng liên hệ qua số hotline 1900.633.716 để được hỗ trợ tư vấn, báo giá. Xin chân thành cảm ơn!

Scores: 4.6 (23 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,847 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716