Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Thành lập công ty đầu tư tài chínhthủ tục đang rất được các doanh nghiệp lựa chọn và ngày càng có vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Đây là mô hình công ty mà thông qua những doanh nghiệp để thực hiện các hoạt động vay, đầu tư, cung ứng các dịch vụ nhằm phát sinh lợi nhuận. Vì vậy, Luật L24H sẽ cung cấp hướng dẫn về quy trình, thủ tục và những thông tin cần thiết để tiến hành thành lập công ty trở nên đơn giản hơn:

 Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Công ty đầu tư tài chính là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa có quy định cụ thể về định nghĩa công ty đầu tư tài chính. Tuy nhiên, có thể hiểu công ty đầu tư tài chính là một loại hình tổ chức tín dụng phi ngân hàng, có chức năng sử dụng nguồn vốn mà doanh nghiệp có, vốn huy động hay các nguồn vốn khác để cho đầu tư, cho vay hay cung cấp dịch vụ liên quan đến tiền tệ, tài chính và thực hiện một số dịch vụ theo quy định của pháp luật nhưng sẽ không được cung cấp các dịch vụ thanh toán, không nhận tiền gửi dưới 01 năm.

Điều kiện thành lập công ty đầu tư tài chính bao gồm những gì?

Trước khi tiến hành thành lập công ty đầu tư tài chính, cá nhân, tổ chức cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 và một số văn bản chuyên ngành khác như sau:

Điều kiện chung:

 • Vốn điều lệ, vốn được cấp tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng trở lên;
 • Chủ sở hữu công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Đối với những cổ đông, thành viên sáng lập là pháp nhân phải hoạt động hợp pháp và có đủ năng lực tài chính tham gia góp vốn.
 • Đối với những cổ đông, thành viên sáng lập là cá nhân phải có đủ năng lực hành vi dân sự và khả năng tài chính để tham gia góp vốn.

Căn cứ pháp lý:

 • Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 86/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2019 quy định mức vốn pháp định của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
 • Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Điều kiện về cổ đông sáng lập:

Các điều kiện đối với cổ đông sáng lập công ty đầu tư tài chính được quy định tại Điều 11 Thông tư 30/2015/TT – NHNN, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 15/2016/TT–NHNN và Thông tư số 17/2018/TT-NHNN.
Ngoài ra, những cổ đông sáng lập còn cần phải thỏa mãn các điều kiện như sau:

Cổ đông là cá nhân:

 • Mang quốc tịch Việt Nam.
 • Không phải là cổ đông chiến lược, cổ đông sáng lập, chủ sở hữu, thành viên sáng lập của tổ chức tín dụng khác được thành lập và hoạt động tại Việt Nam.
 • Không được dùng vốn huy động, vốn vay của tổ chức, cá nhân khác để góp vốn.
 • Không thuộc những đối tượng bị cấm thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Cán bộ, công chức.

Cổ đông là tổ chức:

 • Thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Kinh doanh có lãi trong 03 năm tài chính liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép và đến thời điểm nộp hồ sơ bổ sung để được xem xét cấp Giấy phép.
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về thuế và bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép;
 • Đối với tổ chức là doanh nghiệp Việt Nam (trừ ngân hàng thương mại) cần đảm bảo các điều kiện về vốn sở hữu tối thiểu là 500 tỷ đồng, tổng tài sản tối thiểu là 1000 tỷ đồng trong 03 năm tài chính liền kề trước ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Các loại hình công ty tài chính

 • Công ty đầu tư tài chính nhà nước: là công ty do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh.
 • Công ty đầu tư tài chính cổ phần: là công ty do tổ chức và cá nhân cùng góp vốn, thành lập và tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh
 • Công ty đầu tư tài chính trực thuộc tổ chức tín dụng: là công ty do một tổ chức tín dụng thành lập bằng vốn tự có của mình và làm chủ sở hữu theo quy định của pháp luật, hạch toán độc lập và có tư cách pháp nhân
 • Công ty đầu tư tài chính liên doanh: là công ty được thành lập bằng cách góp vốn giữa bên Việt Nam và bên nước ngoài, trên cơ sở hợp đồng liên doanh.
 • Công ty đầu tư tài chính 100% vốn nước ngoài: là công ty được thành lập bằng vốn của một hoặc của nhiều tổ chức tín dụng nước ngoài theo qui định của pháp luật Việt Nam.

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập:

Trước khi muốn thành lập công ty đầu tư tài chính thì cá nhân, tổ chức cần phải chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ đã được nêu ở trên và bổ sung thêm những hồ sơ phù hợp với loại hình công ty muốn thành lập.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo các phương thức sau:

 • Gửi hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở;
 • Đăng ký qua dịch vụ bưu chính;
 • Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 26 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Bước 3: Nhận giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công ty đầu tư tài chính

Sau khi hồ sơ được Phòng Đăng ký kinh doanh thẩm định hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty đầu tư tài chính cho cá nhân, tổ chức đã đăng ký.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, cá nhân, tổ chức được thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 27 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Bước 4: Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp cần phải thực hiện công bố đầy đủ nội dung đăng ký công ty lên cổng thông tin điện tử quốc gia theo trình tự, thủ tục và phải trả phí được quy định.

Căn cứ pháp lý: Điều 32 Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Thủ tục sau khi đã đăng ký mở công ty tài chính

 • Khắc dấu và đăng ký chữ ký số của công ty;
 • Kê khai và hoàn thành các nghĩa vụ về thuế cho Nhà nước;
 • In hóa đơn;
 • Mở và thông báo số tài khoản ngân hàng;
 • Khai trình lao động, đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Hồ sơ thành lập công ty tài chính

 • Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập công ty đầu tư tài chính;
 • Danh sách thành viên hoặc cổ đông công ty (nếu là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần);
 • Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực: Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân; Giấy CN ĐKKD/Giấy CN ĐKDN đối với tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là Bộ/UBND tỉnh, thành phố) và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 • Quyết định góp vốn đối với thành viên là tổ chức;
 • Giấy ủy quyền nộp và nhận hồ sơ trong trường hợp đại diện pháp luật không tự thực hiện;
 • Tài liệu xác nhận vốn pháp định của công ty.

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Thủ tục thành lập công ty đầu tư tài chính

Dịch vụ thành lập công ty đầu tư tài chính tại Luật L24H

 • Tư vấn về mô hình và cơ cấu tổ chức khi thành lập công ty đầu tư tài chính;
 • Tư vấn hỗ trợ khách hàng các quy định của pháp luật về quy trình, hồ sơ thành lập công ty đầu tư tài chính;
 • Hỗ trợ khách hàng soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị nội dung và soạn thảo Điều lệ Công ty;
 • Đại diện theo ủy quyền của khách hàng liên hệ với Sở kế hoạch và đầu tư để thực hiện thành lập công ty đầu tư tài chính;
 • Hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp mới hoạt động;
 • Hỗ trợ các thủ tục giúp doanh nghiệp các thủ tục sau khi đã đăng ký mở công ty tài chính;
 • Tư vấn các nội dung khác có liên quan.

Những câu hỏi liên quan khi mở công ty đầu tư tài chính

Vốn mở công ty đầu tư tài chính là bao nhiêu?

Doanh nghiệp muốn thành lập công ty tài chính thì phải có vốn điều lệ tối thiểu là 500 tỷ Việt Nam đồng.

Chọn loại hình công ty đầu tư tài chính như thế nào cho phù hợp?

Cá nhân, tổ chức cần dựa vào những đặc điểm riêng, tùy thuộc vào điều kiện về vốn hay số lượng thành viên góp vốn cũng như mong muốn của từng doanh nghiệp… để có thể lựa chọn loại hình công ty đầu tư tài chính phù hợp nhất với mình.

Công ty đầu tư tài chính được hoạt động ở những kênh nào?

 • Đầu tư vào hợp đồng chênh lệch (Giao dịch ký quỹ);
 • Đầu tư vàng;
 • Đầu tư Bất động sản;
 • Đầu tư chứng khoán;
 • Đầu tư Forex;
 • Kinh doanh khởi nghiệp;
 • Đầu tư bảo hiểm.

Kinh nghiệm chọn người đại diện cho công ty?

Khi thành lập công ty đầu tư tài chính, doanh nghiệp sẽ cần phải chọn người phù hợp, đủ năng lực, kinh nghiệm để làm người đại diện theo pháp luật cho công ty;
Sau khi công ty đầu tư tài chính đi vào hoạt động, doanh nghiệp có thể làm thủ tục thay đổi người đại diện nếu không hài lòng với người đại diện hiện tại ở công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Luật L24H cung cấp về điều kiện thành lập, thủ tục hồ sơ đăng ký thành lập công ty đầu tư tài chính và những lưu ý cho cá nhân, tổ chức muốn thành lập loại hình công ty này. Cần luật sư tư vấn giải đáp chi tiết, sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói Luật L24H, Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua HOTLINE: 1900633716 để được tư vấn giải đáp nhanh nhất. Xin cảm ơn!

Scores: 4.9 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716