Dịch vụ xin giấy phép môi trường nhanh chóng giá rẻ

Dịch vụ xin giấy phép môi trường là dịch vụ đang dần phổ biến hiện nay với các dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ngày càng cao nên chịu sự kiểm soát chặt chẽ từ cơ quan có thẩm quyền. Do đó, các chủ thể thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường họ rất quan tâm đến vấn đề này như: các loại giấy phép môi trường, hồ sơ, thủ tục xin giấy,…. Để hiểu rõ hơn có thể tham khảo bài viết dưới đây.

Hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép môi trường

Hướng dẫn thủ tục xin Giấy phép môi trường

Quy định mới về giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là gì ?

Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý: khoản 8 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường 2020

Đối tượng phải có Giấy phép môi trường

Căn cứ vào Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường 2020 đối tượng phải có giấy phép môi trường bao gồm 2 đối tượng:

 • Đối tượng 1: Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, những đối tượng này nếu thuộc trường hợp dự án đầu tư khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì được miễn Giấy phép môi trường.
 • Đối tượng 2: Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày 1/1/2022 có tiêu chí về môi trường như đối tượng 1

Các loại Giấy phép môi trường

Trước khi Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực thì có 7 loại Giấy phép môi trường thành phần bao gồm:

 • Giấy xác nhận hoàn thành công trình Bảo vệ môi trường
 • Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
 • Giấy phép xả nước thải vào công trình thủy lợi
 • Giấy xác nhận đủ điều kiện về Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
 • Giấy phép xử lý chất thải nguy hại
 • Sổ đăng ký chủ nguyên chất thải nguy hại
 • Giấy phép xả khí thải công nghiệp

Đến nay khi Luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực pháp luật đã tích hợp 7 loại Giấy phép môi trường thành một loại duy nhất là Giấy phép môi trường.

Thủ tục cấp Giấy phép môi trường

Hồ sơ xin cấp

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường bao gồm những tài liệu tại khoản 1 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020:

 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường;
 • Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường;
 • Tài liệu pháp lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Quy trình xin cấp

 1. Bước 1: Chủ đầu tư, cơ sở gửi Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
 2. Bước 2: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ; công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường
 3. Bước 3: Tổ chức thẩm định cấp giấy phép môi trường
 4. Bước 4: Trả kết quả

Đơn đề nghị xin Giấy phép môi trường

Đơn đề nghị xin Giấy phép môi trường

Xử phạt không có Giấy phép môi trường

Căn cứ vào Điều 14 Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó đối với những dự án đầu tư đã triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành hoặc cơ sở đang hoạt động không có giấy phép môi trường theo quy định sẽ bị xử phạt như sau:

 • Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức không có giấy phép môi trường phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 35.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định
 • Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức không có giấy phép môi trường thì phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 170.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định
 • Đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an mà có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án đầu tư, cơ sở thuộc thẩm quyền phê duyệt của Bộ Tài nguyên và Môi trường, khi triển khai xây dựng hoặc vận hành chính thức thì phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 220.000.000 đồng đối với hành vi không có giấy phép môi trường theo quy định.

Ngoài ra, có thể áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: đình chỉ hoạt động và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Dịch vụ xin Giấy phép môi trường

Nội dung dịch vụ

 • Hỗ trợ trong việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
 • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường
 • Tư vấn về đối tượng phải có giấy phép môi trường
 • Hỗ trợ trong việc chuẩn bị, soạn thảo hồ sơ xin Giấy phép môi trường
 • Tư vấn trình tự, thủ tục xin Giấy phép môi trường
 • Đại diện theo ủy quyền thực hiện thủ tục xin Giấy phép môi trường
 • Theo dõi, cấp nhật cho khách hàng về tình hình hồ sơ
 • Lấy kết quả và gửi cho khách hàng Giấy phép môi trường được cấp
 • Thực hiện các dịch vụ khác: thay đổi, gia hạn thời hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép môi trường
 • Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Các chi phí xin Giấy phép môi trường

Phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường là chi phí để được cấp Giấy phép môi trường. Theo biểu mẫu thu phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường thì phí thẩm định bao gồm:

Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm I (trừ các dự án hoặc cơ sở quy định tại điểm 2 và điểm 3 dưới đây): 50 triệu đồng/giấy phép. Tuy nhiên, đối với dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm I có những mức phí khác nhau:

 • Đối với dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại hoặc có sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại thì phụ thuộc vào số lượng thiết bị chất thải nguy hại mà có mức phí khác nhau: từ 60 triệu đồng đến 70 triệu đồng (đối với dự án) và từ 40 triệu đồng đến 60 triệu đồng (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ).
 • Đối với các dự án nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất hoặc cơ sở nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đã đi vào hoạt động thì phụ thuộc vào chủng loại phế liệu mà có mức phí khác nhau: 55 triệu đồng đến 75 triệu đồng (đối với dự án); từ 35 triệu đồng đến 50 triệu đồng (đối với cơ sở thực hiện dịch vụ)

Đối với các dự án hoặc cơ sở thuộc nhóm II hoặc các dự án hoặc cơ sở nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 45 triệu đồng/giấy phép.

Phương thức nhận báo phí dịch vụ xin Giấy phép môi trường

Nhận báo phí dịch vụ xin cấp Giấy phép môi trường thông qua các phương thức sau:

Để tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại khách hàng chỉ cần dùng điện thoại gọi về tổng đài 1900.633.716 để nhận báo phí dịch vụ. Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ thông qua các phương thức sau:

 • Qua EMAIL: info@luat24h.com.vn
 • Nhắn tin trực tiếp qua Facebook: Văn Phòng Luật Sư L24H
 • Qua ZALO: 0939568950

Hoặc nhận báo phí trực tiếp tại:

 • Trụ sở công ty: Tầng 14 Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM;
 • Văn phòng tư vấn Quận 1: Phòng A1, Tầng trệt, Tòa nhà Packsimex, 52 Đông Du, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
 • Chi nhánh tại Hà Nội: Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Giấy phép môi trường là một trong những điều kiện phải có để thực hiện các dự án đầu tư, sản xuất kinh doanh thuộc đối tượng có Giấy phép môi trường. Để được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường cần phải thực hiện theo trình tự, thủ tục phức tạp và chặt chẽ. Vì vậy, nếu khách hàng gặp khó khăn hay là thắc mắc liên quan đến xin cấp Giấy phép môi trường thì có thể liên hệ Luật L24H qua Hotline: 1900.633.716 để được các luật sư doanh nghiệp tư vấn cung cấp các dịch vụ về giấy phép hiệu quả nhất.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.8 (49 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,851 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716