Thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Thành lập công ty liên doanh nước ngoài là việc các doanh nghiệp nước ngoài hợp tác, liên kết với nhau trên cơ sở hợp đồng liên doanh để kinh doanh các dự án giữa công ty nước ngoàicông ty ở Việt Nam, được nhà nước quy định thủ tục thành lập riêng biệt. Luật L24H sẽ cung cấp đến quý khách hàng các thông tin theo luật doanh nghiệp về điều kiện thành lập công ty liên doanh, quy định về công ty, về thành viên liên doanh, hình thức góp vốn và phần vốn góp, vốn nước ngoài, các giấy tờ cần chuẩn bị cho hợp lệ.

Điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty liên doanh nước ngoài

Điều kiện thành lập công ty liên doanh

Về chủ thể đầu tư

 • Cá nhân: Phải có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không trong thời gian chấp hành hình phạt tù và các hình phạt hành chính khác theo quy định.
 • Pháp nhân: thành lập hợp pháp, vẫn đang hoạt động tại thời điểm thực hiện đầu tư.

Về tài chính để thành lập

 • Năng lực tài chính của chủ đầu tư phải tương ứng với số vốn cam kết đầu tư vào dự án. Tức là chủ đầu tư phải đủ khả năng chi trả với số vốn đã cam kết.
 • Ngân hàng giữ số tiền đầu tư vào công ty là ngân hàng hợp pháp và được phép hoạt động tại Việt Nam
 • Vốn pháp định của công ty liên doanh phải đáp ứng các yêu cầu theo pháp luật Việt Nam về công ty liên doanh.
 • Hồ sơ đăng ký thành lập công ty liên doanh phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam (luật doanh nghiệp, luật đầu tư, cam kết WTO…).
 • Doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề được pháp luật cho phép tại Việt Nam, không kinh doanh ngành nghề thuộc lĩnh vực cấm đã được quy định.

Hồ sơ thành lập công ty liên doanh với nước ngoài bao gồm

 • Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu thống nhất do cơ quan có thẩm quyền quy định.
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.
 • Dự thảo điều lệ công ty.
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư.
 • Đối với loại hình doanh nghiệp cần có vốn pháp định theo quy định của pháp luật, cần có văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Chứng chỉ hành nghề của thành viên và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.
 • Giải trình kinh tế – kỹ thuật với các nội dung về mục tiêu, địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng đất, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, giải pháp công nghệ, giải pháp về môi trường.
Thủ tục thành lập công ty liên doanh

Thủ tục thành lập công ty liên doanh

Thủ tục thành lập công ty liên doanh tại Việt Nam

Phương án thực hiện

 • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp tại địa chỉ https://dangkykinhdoanh.gov.vn

Trình tự thực hiện

Thủ tục nộp hồ sơ trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp

Căn cứ Điều 42 Nghị định 01/2021/NĐ – CP thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong 02 hình thức sau để nộp hồ sơ:

 • Sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh;
 • Sử dụng chữ ký số công cộng

Trình tự, thủ tục nộp hồ sơ thay đổi đăng ký doanh nghiệp qua cổng thông tin điện tử:

 • Đăng ký tài khoản đăng nhập hệ thống;
 • Tạo hồ sơ và có đầy đủ chữ ký, họ tên trong hồ sơ;
 • Nhập thông tin vào hệ thống đăng ký kinh doanh;
 • Scan và tải tài liệu đính kèm;
 • Ký xác thực và nộp hồ sơ.

Thủ tục nộp và nhận kết quả tại phòng đăng ký kinh doanh

 • Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ.
 • Sau khi trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh nhập đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và tải các văn bản đã được số hóa trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Căn cứ pháp lý: Điều 32 Nghị định 01/2021/NĐ – CP về Đăng ký doanh nghiệp.

Một số thông tin quan trọng khi thành lập công ty liên doanh nước ngoài

 • Một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện đặc biệt có các yêu cầu đầu tư cụ thể về tư cách đầu tư phải là cá nhân hay là công ty.
 • Đối với những doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì việc đầu tư ngành nghề kinh doanh sẽ bị hạn chế hơn so với những doanh nghiệp trong nước.
 • Một số lĩnh vực kinh doanh đặc thù, pháp luật Việt Nam quy định về hạn mức đầu tư của dự án thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Như giáo dục, kinh doanh bất động sản, lữ hành, …
 • Việc góp vốn đầu tư và vốn điều lệ cần thực hiện đúng theo thời hạn đã đăng ký thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Điều lệ công ty và pháp luật Việt Nam. Theo đó, thời hạn góp vốn đầu tư của các Nhà đầu tư đồng thời là góp vốn điều lệ của Công ty tại Việt Nam.

Dịch vụ thành lập công ty liên doanh tại Luật L24H

 • Hỗ trợ công ty thực hiện những công việc sau khi thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn miễn phí cho nhà đầu tư nước ngoài các quy định pháp luật liên quan công ty liên doanh;
 • Hướng dẫn, tư vấn luật nhà đầu tư cung cấp tài liệu – hoàn thiện hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, mở công ty liên doanh với nước ngoài;
 • Đại diện khách hàng thực hiện thủ tục mở Công ty liên doanh với nước ngoài tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp;
 • Được ủy quyền của khách hàng nộp hồ sơ xin Giấy chứng nhận đầu tư, mở doanh nghiệp liên doanh giữa các doanh nghiệp với nước ngoài;
 • Theo dõi hồ sơ và trả lời của Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp trong quá trình xử lý hồ sơ;
 • Hướng dẫn nhà đầu tư bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ khi cần thiết;
 • Nhận kết quả là Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý khu công nghiệp;
Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty liên doanh

Các câu hỏi thường gặp khi thành lập công ty liên doanh

Các câu hỏi liên quan khi thành lập công ty liên doanh

Công ty liên doanh là gì?

Công ty liên doanh là doanh nghiệp do hai bên hoặc nhiều bên hợp tác thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh hoặc hiệp định ký giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hoặc doanh nghiệp do doanh nghiệp có vốn nước ngoài hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Thành lập công ty liên doanh hết bao nhiêu tiền?

 • Chi phí nộp hồ sơ: 100.000 đồng;
 • Phí công bố thông tin công ty: 300.000 đồng;
 • Phí mua chữ ký số (gói 1 năm): 1.530.000 đồng;
 • Phí khắc dấu tròn công ty: 450.000 đồng;
 • Phi phí mua hóa đơn điện tử và phát hành hóa đơn: 850.000 đồng; …

Có cần phải góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần để thành lập công ty liên doanh?

Công ty liên doanh có thể thành lập ngay từ đầu tư công ty có vốn đầu tư nước ngoài 100% hoặc thông qua hình thức góp vốn vào doanh nghiệp đã thành lập tại Việt Nam.

Thời hạn hoạt động của công ty liên doanh tại Việt Nam là bao lâu?

 • Trường hợp công ty liên doanh thành lập mới ngay từ đầu, thời hạn của công ty liên doanh được thể hiện trên trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 • Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam thì thời hạn quy định tại Điều lệ công ty đã đăng ký, thông thường trường hợp này công ty đăng ký vô thời hạn.

Công ty liên doanh có được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư không?

Trường hợp công ty liên doanh thành lập mới ngay từ đầu sẽ có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đăng ký góp vốn vào doanh nghiệp Việt Nam thì không có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trên đây là những lưu ý về điều kiện để thành lập, thủ tục thành lập, giải đáp các thắc mắc sẽ gặp phải khi thành lập công ty liên doanh nước ngoài mang đến giúp cho quý khách hàng có thêm những thông tin hữu ích trong thời gian đầu hoạt động. Nếu quý khách có bất kỳ vướng mắc nào hoặc sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Luật L24H, xin vui lòng liên hệ LUẬT SƯ TƯ VẤN LUẬT DOANH NGHIỆP qua HOTLINE 1900633716 để được tư vấn kịp thời và hỗ trợ tốt nhất. Xin cảm ơn.

Scores: 4.7 (44 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716