Văn phòng luật sư đất đai uy tín tại Hà Nội

Văn phòng luật sư đất đai uy tín tại Hà Nội là nơi có đội ngũ luật sư giỏi, hiểu biết với bề dày nhiều năm kinh nghiệm giải quyết các tranh chấp và thắc mắc pháp lý của khách hàng trong lĩnh vực đất đai: tranh chấp đất đai, phân chia đất đai thừa kế, tư vấn đền bù thu hồi đất, thủ tục mua bán, đăng ký chuyển nhượng đất,….Văn phòng Luật L24H chính là lựa chọn tốt nhất vì chúng tôi luôn đảm bảo uy tín, chất lượng và đặt quyền lợi khách hàng lên hàng đầu.

Dịch vụ luật sư tư vấn đất đai tại Hà Nội

Dịch vụ luật sư tư vấn đất đai tại Hà Nội

Tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật

Theo quy định tại Khoản 24 Điều 3 Luật Đất Đai 2013 nêu rõ tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Hiện nay, tranh chấp đất đai là một dạng tranh chấp phổ biến và phức tạp nhất bởi tranh chấp này xâm phạm trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Các trường hợp tranh chấp đất đai phổ biến

giải quyết tranh chấp đất đai

Gải quyết tranh chấp đất đai

Sau đây là các loại tranh chấp đất đai mà chúng ta thường bắt gặp nhất:

 • Tranh chấp quyền sử dụng đất.
 • Tranh chấp về quyền và nghĩa vụ trong quá trình người sử dụng đất quản lý và sử dụng.
 • Tranh chấp quyền sử dụng đất khi vợ chồng ly hôn.
 • Tranh chấp quyền thừa kế sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai

Theo quy định tại Điều 203 Luật Đất Đai năm 2013, chủ thể có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai là: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân và Bộ Tài nguyên và Môi trường. Bên cạnh đó, pháp luật đã quy định cụ thể từng trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của từng chủ thể được nêu trên:

Tranh chấp đất đai đã được hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã mà không thành thì được giải quyết như sau:

Thứ nhất, tranh chấp đất đai mà đương sự có Giấy chứng nhận hoặc có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này và tranh chấp về tài sản gắn liền với đất thì do Tòa án nhân dân giải quyết;

Thứ hai, tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định sau đây:

 • Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
 • Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự;

Thứ ba, trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện như sau:

 • Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;
 • Trường hợp tranh chấp mà một bên tranh chấp là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giải quyết; nếu không đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính;

Cuối cùng, người có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai tại khoản 3 Điều này phải ra quyết định giải quyết tranh chấp. Quyết định giải quyết tranh chấp có hiệu lực thi hành phải được các bên tranh chấp nghiêm chỉnh chấp hành. Trường hợp các bên không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Thủ tục, trình tự giải quyết tranh chấp đất đai

Tranh chấp đất đai được giải quyết theo 2 thủ tục:

Thủ tục hòa giải:

Căn cứ tại Điều 202 Luật Đất đai năm 2013, hòa giải tranh chấp đất đai là thủ tục bắt buộc trước khi khởi kiện tại Tòa án.

Thứ nhất, người có tranh chấp đất đai nộp đơn yêu cầu hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp.

Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức hòa giải.

Nếu hòa giải thành, Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải thành và gửi cho các bên tranh chấp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan quản lý đất đai cấp huyện.

Nếu hòa giải không thành, Ủy ban nhân dân cấp xã lập biên bản hòa giải không thành và hướng dẫn các bên tranh chấp tiếp tục thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai theo quy định của pháp luật.

Trình tự giải quyết theo thủ tục hòa giải:

Bước 1: Tiếp nhận đơn yêu cầu hòa giải

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tranh chấp có trách nhiệm tiếp nhận đơn yêu cầu hòa giải tranh chấp đất đai của các bên tranh chấp.

Bước 2: Chuẩn bị hòa giải

 • Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm chuẩn bị hòa giải tranh chấp đất đai bằng cách:
 • Thẩm tra đơn yêu cầu hòa giải;
 • Lập danh sách thành viên hội đồng hòa giải;
 • Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức hòa giải.

Bước 3: Tổ chức hòa giải

 • Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức hòa giải tranh chấp đất đai bằng cách:
 • Thống nhất thành viên hội đồng hòa giải;
 • Xác minh nội dung tranh chấp;
 • Tiến hành hòa giải;
 • Lập biên bản hòa giải.

Bước 4: Trình duyệt kết quả hòa giải

Thủ tục tố tụng dân sự

Người có tranh chấp đất đai không đồng ý với kết quả hòa giải hoặc hòa giải không thành thì có quyền khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Trình tự giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự được quy định tại Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.Thời hạn giải quyết tranh chấp đất đai theo thủ tục tố tụng dân sự là không quá 4 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 203 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Trình tự giải quyết theo thủ tục tố tụng dân sự

Bước 1: Thụ lý vụ án

Khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án có thẩm quyền phải xem xét về tính hợp lệ của đơn khởi kiện và các giấy tờ, tài liệu kèm theo. Nếu đơn khởi kiện và các giấy tờ, tài liệu kèm theo hợp lệ, Tòa án sẽ thụ lý vụ án và thông báo cho các đương sự.

Bước 2: Chuẩn bị xét xử

 • Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án, Tòa án phải tiến hành các thủ tục tố tụng sau:
 • Thẩm tra, xác minh vụ án;
 • Yêu cầu các đương sự bổ sung, sửa đổi, làm rõ các tài liệu, chứng cứ;
 • Triệu tập các đương sự, người làm chứng, người giám định, người phiên dịch đến Tòa án để tham gia tố tụng;
 • Lập hội đồng xét xử;
 • Xác định giá trị tranh chấp.

Bước 3: Xét xử

Tại phiên tòa, Tòa án sẽ tiến hành xét xử vụ án theo quy định của pháp luật. Kết thúc phiên tòa, Tòa án sẽ ra bản án.

Bước 4: Thi hành án

Bản án của Tòa án có hiệu lực pháp luật thì phải được thi hành. Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm thi hành bản án.

>> Bài viết tham khảo: Án phí tranh chấp đất đai

Công việc của luật sư khi tham gia giải quyết tranh chấp đất đai

 • Tư vấn pháp luật: Luật sư sẽ tư vấn cho các bên liên quan về các quy định pháp luật liên quan đến tranh chấp đất đai, giúp họ hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của mình.
 • Khảo sát, thu thập chứng cứ: Luật sư sẽ tiến hành khảo sát thực tế, thu thập chứng cứ liên quan đến tranh chấp đất đai, phục vụ cho việc giải quyết tranh chấp.
 • Soạn thảo hồ sơ, văn bản: Luật sư sẽ soạn thảo các hồ sơ, văn bản cần thiết liên quan đến giải quyết tranh chấp đất đai, như đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp, đơn khởi kiện,…
 • Đại diện cho các bên tham gia tố tụng: Luật sư sẽ đại diện cho các bên tham gia tố tụng tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tham gia các phiên hòa giải, phiên tòa,… để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng: Luật sư sẽ tư vấn cho các bên liên quan về phương án giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng, giúp họ tìm được tiếng nói chung và giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng, hiệu quả.

Khi nào cần thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư đất đai tư vấn

Luật sư đất đai tư vấn

Tranh chấp đất đai là tranh chấp có tính phức tạp và xảy ra thường xuyên trong cuộc sống hiện nay. Giá trị tranh chấp đất đai thường rất lớn. Đồng thời, tranh chấp đất đai xảy ra làm ảnh hưởng rất nhiều tới quyền và lợi ích của người sử dụng đất. Chính vì thế, việc này đòi hỏi người sử dụng đất phải nắm rõ các quy định pháp luật đất đai hiện hành. Tuy nhiên, trên thực tế chỉ tồn tại một số ít người được tiếp xúc và có đủ điều kiện để tìm hiểu những kiến thức chuyên về luật đất đai dẫn đến sự trì trệ, khó khăn, mất nhiều thời gian giải quyết khi xảy ra tranh chấp.

Để đảm bảo được quyền và lợi ích cá nhân trong tranh chấp đất đai, việc thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai là một việc vô cùng cần thiết bởi vì họ là những người có kiến thức chuyên môn sâu rộng, có kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực pháp lý. Từ đó, tranh chấp đất đai sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất.

Lý do nên lựa chọn luật sư giỏi về đất đai

Đất đai là tài sản có giá trị cao, do đó các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai cần được thực hiện một cách cẩn trọng, đảm bảo sự tuân thủ quy định pháp luật. Để đảm bảo điều đó, sự hỗ trợ, tư vấn của các luật sư chuyên môn về lĩnh vực luật đất đai là rất cần thiết. Vì sự tham gia của các luật sư có thể đảm bảo:

 • Các vấn đề pháp lý khách hàng gặp phải được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, tiền bạc
 • Đảm bảo tính an toàn, hợp pháp của các giao dịch đất đai
 • Các vấn đề pháp lý liên quan đến đất đai, tranh chấp đất đai được giải quyết chính xác, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng
 • Ứng biến linh hoạt trước những tình huống pháp lý mới phát sinh

Các dịch vụ luật sư nhà đất cung cấp tại Hà Nội

Các công việc luật sư đất đai thực hiện

Các công việc luật sư đất đai thực hiện

Tư vấn, thực hiện các thủ tục hành chính

 • Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất
 • Đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
 • Thủ tục thừa kế quyền sử dụng đất
 • Thủ tục tách thửa hoặc hợp thửa đất
 • Thủ tục cấp đổi, đính chính giấy chứng nhận đã cấp; cấp lại giấy chứng nhận do bị mất;
 • Đăng ký biến động QSD đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất
 • Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan hành chính;

Tư vấn pháp lý các giao dịch đất đai

 • Tư vấn các điều kiện về đất đai được phép đưa ra giao dịch.
 • Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan trong một giao dịch đất đai;
 • Kiểm tra, đánh giá tính hợp pháp các giấy tờ, hồ sơ trong hợp đồng mua bán nhà đất, nhằm đảm bảo giao dịch có hiệu lực;
 • Tư vấn các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển nhượng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn hồ sơ, thuế và lệ phí phải thực hiện khi thực hiện các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn thủ tục góp vốn quyền sử dụng đất;
 • Tư vấn thủ tục tách thửa khi chuyển quyền sử dụng đất.

Tư vấn, giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất.

 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về Hợp đồng mua bán, trao đổi, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản trên đất…
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về chia tài sản chung của vợ và chồng khi ly hôn là đất đai, nhà ở;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về bồi thường, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, có tài sản trên đất;
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về việc góp vốn doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất, tài sản trên đất.
 • Tranh chấp về đất giáp ranh giữa hàng xóm, họ hàng liền kề nhau
 • Tư vấn giải quyết tranh chấp về mốc giới đất đai, nhà ở; về địa giới hành chính giữa hai địa phương, thôn, xóm;
 • Tranh chấp đòi lại đất đã cho mượn, ở nhờ, đất khai hoang;
 • Tranh chấp lối đi, hệ thống thoát nước dưới lòng đất
 • Tranh chấp quyền thừa kế là đất đai của cha mẹ, ông bà để lại cho con, cháu.

>>> Xem thêm:  Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

Tư vấn khởi kiện tranh chấp nhà đất.

 • Tư vấn trình tự, thủ tục tiến hành khởi kiện tranh chấp đất đai; chuẩn bị hồ sơ, soạn thảo đơn từ phục vụ quá trình giải quyết tranh chấp đất đai;
 • Xác định Tòa án có thẩm quyền giải quyết; xác định thời hiệu và các điều kiện khác liên quan đến tranh chấp đất đai;
 • Tư vấn khởi kiện trong các trường hợp cụ thể: đòi lại nhà đất đã cho mượn, thuê, tặng cho; hủy di chúc nhà đất trái pháp luật; đòi suất tái định cư khi bị thu hồi đất
 • Tư vấn khởi kiện quyết định bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi bị thu hồi đất
 • Tư vấn khởi kiện hủy hợp đồng thế chấp nhà đất trái pháp luật
 • Tư vấn khởi kiện buộc trả lại đất lấn chiếm
 • Tư vấn khởi kiện đất đai có yếu tố nước ngoài

>>> Xem thêm: Dịch vụ luật sư nhà đất

Văn phòng luật sư uy tín tại Hà Nội

Chi phí thuê luật sư

Tại Hà Nội, văn phòng Luật L24H đảm bảo đưa ra mức phí thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai thỏa đáng, phù hợp với tài chính khách hàng dựa trên các mức độ phức tạp của vụ việc, kinh nghiệp và uy tín của luật sư, cùng như thời gian giải quyết vụ việc. Đồng thời, văn phòng Luật L24H cam kết luôn đặt quyền lợi khách hàng trên hết, mang đến đội ngũ luật sư giỏi, tận tình và nhiều kinh nghiệm đến cho khách hàng.

>>> Tham khảo thêm: Giá thuê luật sư giải quyết tranh chấp đất đai

Liên hệ luật sư giỏi về giải quyết tranh chấp đất Luật L24H

Tại Luật L24H luật sư có chuyên môn giải quyết tranh chấp đất đai qua các hình thức sau đây:

 • Hỗ trợ trực tiếp qua tổng đài điện thoại: 1900.633.716
 • Hỗ trợ trực tiếp liên hệ qua ZALO: 0939568950
 • Hỗ trợ trực tiếp liên hệ qua FACEBOOK: Văn phòng Luật sư L24H
 • Hỗ trợ trực tiếp liên hệ qua EMAIL: info@luat24h.com.vn
 • Trả lời tin nhắn trực tiếp trên WEBSITE

Ngoài ra, khách hàng có thể nhận hỗ trợ trực tiếp từ văn phòng công ty tại Hà Nội: Tầng 6 tòa nhà MD Complex, số 68 Nguyễn Cơ Thạch, phường Cầu Diễn, quận Từ Liêm, Tp. Hà Nội

Tóm lại, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn một cách tốt nhất thì vai trò của người luật sư vô cùng quan trọng. Nếu tranh chấp đất đai mà bạn đang gặp phải phức tạp, khó khăn dẫn đến không thể hòa giải. Bạn cần tham vấn từ LUẬT SƯ ĐẤT ĐAI, giải quyết nhanh chóng, hiệu quả, hãy gọi điện về số tổng đài 1900.633.716 để được Luật sư chuyên môn đất đai hỗ trợ kịp thời tận tâm miễn phí.

Scores: 4.9 (32 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716