Thuê luật sư khởi kiện dân sự tại Bình Dương

Thuê luật sư khởi kiện dân sự tại Bình Dương là một dịch vụ cần thiết khi cá nhân, cơ quan tổ chức có mong muốn khởi kiện dân sự tại Bình Dương. Việc khởi kiện về các tranh chấp như đất đai, tài sản… để đòi nợ sẽ khó khăn nếu như không am hiểu quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây sẽ giúp quý khách hiểu thêm về vấn đề này.

Luật sư khởi kiện dân sự tại Bình Dương

Luật sư khởi kiện dân sự tại Bình Dương

Điều kiện để khởi kiện vụ án dân sự

Để có thể khởi kiện vụ án dân sự, chủ thể khởi kiện phải có đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, về quyền khởi kiện vụ án dân sự. Quyền khởi kiện phát sinh khi quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị xâm phạm. Theo quy định tại Điều 186 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 thì cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Thứ hai, về thời hiệu, khi thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự hết thời hạn thì chủ thể mất quyền khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp về dân sự. Theo quy định tại khoản 2 Điều 149 Bộ luật Dân sự 2015 thì người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.  Tuy nhiên, tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định giải quyết vụ việc (Điều 184 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015).

Tuy nhiên tại Điều 155 Bộ luật Dân sự 2015 có quy định một số trường hợp không áp dụng thời hiệu khởi kiện như:

 • Yêu cầu bảo vệ quyền nhân thân không gắn với tài sản.
 • Yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Tranh chấp về quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Trong một số trường hợp, thời gian xảy ra sự kiện bất khả kháng; thời gian chưa có người đại diện của người chưa thành niên, mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi không được tính vào thời hiệu khởi kiện dân sự.

Thứ ba, vụ án được khởi kiện phải thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án.

Tiêu chí để xác định thẩm quyền dựa vào các nội dung sau đây:

 • Tranh chấp tòa án có thẩm quyền giải quyết: Điều 26, 28, 30 và 32 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 • Thẩm quyền theo cấp của tòa án: Điều 35, 36, 37, 38 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 • Thẩm quyền theo lãnh thổ của tòa án: Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự 2015.
 • Thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên đơn (Điều 40 Bộ luật tố tụng dân sự 2015).

Thứ tư, sự việc chưa được giải quyết bằng một bản án hay quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, các điều kiện nêu trên cần phải đáp ứng để có thể khởi kiện dân sự. Điều kiện về chủ thể khởi kiện là cá nhân và cơ quan, tổ chức sẽ được trình bày tiếp tục ở các phần dưới của bài viết này.

Đối với cá nhân

Cá nhân muốn khởi kiện vụ án dân sự tùy từng trường hợp thì điều kiện khởi kiện sẽ khác nhau:

Cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự thì có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án. Đương sự là người từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác. Đối với người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì năng lực hành vi tố tụng dân sự của họ được xác định theo quyết định của Tòa án.

Cá nhân là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện hợp pháp của họ có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

Cá nhân thuộc các trường hợp trên là người không biết chữ, người khuyết tật nhìn, người không thể tự mình làm đơn khởi kiện, người không thể tự mình ký tên hoặc điểm chỉ thì có thể nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện và phải có người có đủ năng lực tố tụng dân sự làm chứng.

Như vậy, tùy thuộc theo độ tuổi và năng lực hành vi dân sự của người khởi kiện mà cá nhân có thể tự mình khởi kiện hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện.

Căn cứ pháp lý: khoản 3 Điều 69, khoản 2 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Đối với cơ quan, tổ chức:

Cơ quan, tổ chức muốn khởi kiện vụ án dân sự phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Cơ quan, tổ chức có quyền lợi hợp pháp bị xâm phạm.
 • Có người đại diện theo pháp luật để thực hiện thủ tục tố tụng.
 • Cơ quan, tổ chức là người khởi kiện thì người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức đó có thể tự mình hoặc nhờ người khác làm hộ đơn khởi kiện vụ án.

Tuy nhiên, có một số trường hợp mà cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện dân sự để để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người khác, lợi ích công cộng và lợi ích của Nhà nước:

 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình, cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em, Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án về hôn nhân và gia đình theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.
 • Tổ chức đại diện tập thể lao động có quyền khởi kiện vụ án lao động trong trường hợp cần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể người lao động hoặc khi được người lao động ủy quyền theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có quyền đại diện cho người tiêu dùng khởi kiện bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng hoặc tự mình khởi kiện vì lợi ích công cộng theo quy định của Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 • Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích của Nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Cá nhân có quyền khởi kiện vụ án hôn nhân và gia đình để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người khác theo quy định của Luật hôn nhân và gia đình.

Căn cứ pháp lý: Điều 187, khoản 3 Điều 189 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015.

Khi nào cần thuê luật sư để khởi kiện dân sự?

Sau đây là một số trường hợp khi cần thuê luật sư:

 • Khi gặp phải các vấn đề liên quan đến pháp luật như tranh chấp hợp đồng, lao động, tranh đất đai, tài sản hoặc quyền nuôi con, ly hôn, thừa kế, di chúc, giải thể công ty…
 • Khi cần tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực pháp luật như các thắc mắc về quyền lợi của mình trong hợp đồng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ…
 • Khi cần người đại diện và bảo vệ lợi ích của mình như đang bị kiện cáo hoặc cần người đại diện trong các vụ kiện dân sự do không thể hoặc không đủ điều kiện khởi kiện vụ kiện dân sự.

Như vậy, trong một số trường hợp trên thì việc thuê luật sư khởi kiện dân sự là một trong những lựa chọn tốt nhất để bảo vệ quyền lợi có mình.

Những công việc của luật sư khởi kiện dân sự

Những công việc của luật sư khởi kiện dân sự

Những công việc luật sư thực hiện khi khởi kiện

Tư vấn

Sau khi gặp gỡ và trao đổi thông tin, hồ sơ với khách hàng, luật sư khởi kiện dân sự sẽ tư vấn hỗ trợ một số vấn đề sau đây:

 • Tư vấn căn cứ để giải quyết tranh chấp dân sự.
 • Xác định các điều kiện cần thiết để khởi kiện tranh chấp về dân sự.
 • Tư vấn về thời hiệu, thời hạn khởi kiện dân sự.
 • Tư vấn thu thập các tài liệu, chứng cứ phục vụ cho vụ việc tranh chấp.
 • Tư vấn thực hiện các thủ tục sau khi có thông báo vụ việc được thụ lý.

Như vậy, nếu quý khách cần sự hỗ trợ, giải đáp thắc mắc về vụ án thì luật sư khởi kiện dân sự sẽ tư vấn các vấn đề pháp lý trên.

Soạn thảo văn bản

Đa số, việc soạn thảo văn bản của luật sư sẽ xoay quanh các vấn đề sau:

 • Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn phản tố, đơn kháng cáo dân sự gửi Tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.
 • Soạn thảo đơn yêu cầu, đơn đề nghị liên quan để thu thập tài liệu, chứng cứ trong quá trình giải quyết tranh chấp.
 • Soạn thảo bản khai, bản ý kiến, các văn bản khác theo đúng quy định của pháp luật.
 • Soạn thảo bản luận cứ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại cơ quan giải quyết tranh chấp.

Đại diện theo ủy quyền

Luật sư có thể tham gia đại diện theo ủy quyền cho quý khách để tiền hành thực hiện các thủ tục cần thiết trong suốt quá trình khởi kiện, bị kiện bằng các công việc sau:

 • Tư vấn các quy định pháp luật về đại diện theo ủy quyền, quyền và nghĩa vụ của người ủy quyền và người được ủy quyền.
 • Nộp đơn khởi kiện tại tòa án có thẩm quyền.
 • Đại diện làm việc với cơ quan nhà nước trong các thủ tục tố tụng dân sự và khi khách hàng thực hiện các quyền khiếu nại, tố cáo những vấn đề liên quan.
 • Đại diện theo ủy quyền cho khách hàng tham gia phiên hòa giải, phiên tòa tại Tòa án, phiên đối chất, tiếp cận công khai chứng cứ….

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

Nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ, luật sư sẽ tham gia với tư cách người bảo vệ và làm một số công việc như sau:

 • Tiếp xúc, nghiên cứu hồ sơ, đề ra phương án bảo vệ thân chủ một cách tối ưu nhất.
 • Luật sư tham gia tố tụng từ khi chuẩn bị khởi kiện hoặc ở bất cứ giai đoạn nào trong quá trình tố tụng.
 • Trực tiếp làm việc với cơ quan tiến hành tố tụng, đề xuất, kiến nghị, yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng thực hiện các biện pháp tố tụng phù hợp giúp bảo vệ quyền lợi khách hàng.
 • Xác minh, thu thập chứng cứ, hướng dẫn khách hàng thu thập chứng cứ và cung cấp chứng cứ cho Tòa án.
 • Nghiên cứu hồ sơ vụ án và tiếp cận, ghi chép, sao chụp những tài liệu liên quan đến vụ án để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.
 • Có mặt theo giấy triệu tập của Tòa án gửi tới đương sự, tiến hành làm việc trực tiếp với Tòa án và chấp hành các quyết định của Tòa án trong thời gian giải quyết vụ việc.
 • Luật sư tranh tụng trực tiếp tham gia phiên tòa với tư cách là người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp ở các cấp xét xử.
 • Thực hiện kháng cáo bản án hoặc quyết định nếu bản án hoặc quyết định của Tòa án không khách quan, xâm phạm đến quyền và lợi ích của thân chủ.
 • Đưa ra lời khuyên tốt nhất, đảm bảo quyền lợi cho thân chủ.

Phí dịch vụ và phương thức liên hệ luật sư khởi kiện dân sự tại Bình Dương

Phí dịch vụ

Phí dịch vụ sẽ được thanh toán theo từng dịch vụ cụ thể như sau:

Phí tư vấn trực tiếp ban đầu: 1.000.000 đồng/lần tiếp (nếu quý khách sử dụng dịch vụ pháp lý của Luật L24H sẽ được khấu trừ vào hợp đồng dịch vụ pháp lý).

Phí dịch vụ thanh toán theo từng hạng mục hoàn thành cố định như:

 • Tùy theo từng vụ việc và hồ sơ thực tế của vụ việc.
 • Phí được dự trù tổng thể và tách ra thanh toán theo lộ trình công việc dịch vụ luật sư hoàn thành (Có thể thay đổi tùy vào diễn biến thực tế của quá trình giải quyết vụ việc).
 • Chi phí dịch vụ Luật sư nêu trên không bao gồm các khoản phí, lệ phí Nhà nước, các khoản thuế và nghĩa vụ tài chính khác mà Quý khách hàng phải nộp theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận giữa khách hàng với bên thứ ba.

Phí kết quả: Chi phí sẽ được tính dựa trên sự thỏa thuận, thỏa đáng phù hợp với công việc mà khách hàng đã yêu cầu. Chi phí sẽ được thanh toán theo từng giai đoạn ngay sau khi vụ việc được giải quyết thành công (do thỏa thuận nếu có).

>>>Tham khảo thêm tại: Giá thuê luật sư – Bảng giá chi tiết phí luật sư từng vụ việc 2024

Phí dịch vụ thuê luật sư khởi kiện

Phí dịch vụ thuê luật sư khởi kiện

Phương thức liên hệ

Quý khách có thể liên hệ qua các phương thức sau đây:

 • Để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ về các vấn đề liên quan đến vụ án hình sự, quý khách hàng vui lòng liên hệ qua số HOTLINE: 633.716 ngay cho VĂN PHÒNG LUẬT L24H về nội dung, sự việc với luật sư để được giải đáp.
 • Tư vấn luật hình sự qua EMAIL: info@luat24h.com.vn
 • Tư vấn luật hình sự qua FACEBOOK: Văn Phòng Luật Sư L24H
 • Tư vấn luật hình sự qua ZALO: 0939568950
 • Trả lời tin nhắn trực tiếp trên WEBSITE

Hiện nay, các vụ tranh chấp về hợp đồng hay đất đai, tài sản xảy ra khá nhiều. Tuy nhiên, các thủ tục cũng như quy trình thực hiện khởi kiện để giải quyết sẽ khá phức tạp và tốn nhiều thời gian nên khách hàng có thể lựa chọn dịch vụ luật sư đại diện khởi kiện giải quyết tranh chấp dân sự. Vì vậy, nếu có thắc mắc hoặc cần sự giúp đỡ từ luật sư dân sự, hãy liên hệ đến tổng đài 1900.663.716 để được hỗ trợ sớm nhất.

Một số bài viết liên quan có thể bạn đọc quan tâm:

Scores: 4.9 (15 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 229 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716