Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Hà Nội Uy tín

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Hà Nội là dịch vụ cung cấp thông tin hỗ trợ làm hồ sơ đăng ký cho người Việt Nam kết hôn với người nước ngoài tại Hà Nội. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài có trình tự thủ tục phức tạp hơn so với đăng ký kết hôn trong nước. Hãy cùng Luật L24H tìm hiểu dịch vụ đăng ký kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài tại Hà Nội qua bài viết dưới đây.

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Quy định pháp luật về kết hôn với người nước ngoài

Pháp luật về kết hôn với người nước ngoài

Pháp luật về kết hôn với người nước ngoài

Điều kiện đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Căn cứ Điều 126 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014, kết hôn có yếu tố nước ngoài được quy định như sau:

 • Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.
 • Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.

Theo đó, pháp luật Việt Nam quy định về điều kiện kết hôn tại Điều 8 Luật này như sau:

Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

 • Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;
 • Không bị mất năng lực hành vi dân sự;
 • Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng được các điều kiện mà chúng tôi đã nêu trên, thì có thể chuẩn bị hồ sơ cần thiết để tiến hành đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Hà Nội.

Hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Căn cứ Điều 2 Mục I phần II Quyết định 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020, thành phần hồ sơ đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bao gồm:

Về giấy tờ phải xuất trình gồm có:

 • Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của công dân Việt Nam.
 • Người nước ngoài xuất trình bản chính hộ chiếu để chứng minh về nhân thân; trường hợp người nước ngoài không có hộ chiếu để xuất trình thì có thể xuất trình giấy tờ đi lại quốc tế hoặc thẻ cư trú.
 • Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký kết hôn. (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Về giấy tờ phải nộp gồm có:

 • Tờ khai đăng ký kết hôn theo mẫu, có đủ thông tin của hai bên nam, nữ. Hai bên nam, nữ có thể khai chung vào một Tờ khai đăng ký kết hôn;
 • Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài xác nhận các bên kết hôn không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;
 • Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó là công dân cấp còn giá trị sử dụng, xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.
 • Giá trị sử dụng của giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài được xác định theo thời hạn ghi trên giấy tờ đó. Trường hợp giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân không ghi thời hạn sử dụng thì giấy tờ này và giấy xác nhận của tổ chức y tế có giá trị trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày cấp.
 • Người nước ngoài, công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài phải nộp bản sao hộ chiếu/giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu.
 • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của công dân Việt Nam cư trú trong nước (trong giai đoạn chuyển tiếp).

Thủ tục đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Theo quy định tại Điều 2 Mục I phần II Quyết định 1872/QĐ-BTP 2020, trình tự thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Người tiếp nhận có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thông tin trong tờ khai và tính hợp lệ của giấy tờ trong hồ sơ và yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu cần thiết.

Bước 4: Xem xét hồ sơ

 • Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, người tiếp nhận hồ sơ viết giấy tiếp nhận, trong đó ghi rõ ngày, giờ trả kết quả;
 • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hoàn thiện thì hướng dẫn ngay để người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn thiện theo quy định; trường hợp không thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ ngay thì người tiếp nhận phải lập văn bản hướng dẫn, trong đó nêu rõ loại giấy tờ, nội dung cần bổ sung, hoàn thiện, ký, ghi rõ họ, tên của người tiếp nhận.

Bước 5: Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ

 • Nếu thấy hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối đăng ký kết hôn theo quy định, Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân đồng ý giải quyết thì ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn.
 • Phòng Tư pháp tổ chức trao Giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam, nữ.

Lưu ý: Khi đăng ký kết hôn cả hai bên nam, nữ phải có mặt tại trụ sở Ủy ban nhân dân, công chức làm công tác hộ tịch hỏi ý kiến hai bên nam, nữ, nếu các bên tự nguyện kết hôn thì ghi việc kết hôn vào Sổ đăng ký kết hôn.

Trường hợp một hoặc hai bên nam, nữ không thể có mặt để nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì theo đề nghị bằng văn bản của họ, Phòng Tư pháp gia hạn thời gian trao Giấy chứng nhận kết hôn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Giấy chứng nhận kết hôn. Hết 60 ngày mà hai bên nam, nữ không đến nhận Giấy chứng nhận kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện hủy Giấy chứng nhận kết hôn đã ký. Nếu sau đó hai bên nam, nữ vẫn muốn kết hôn với nhau thì phải tiến hành thủ tục đăng ký kết hôn từ đầu.

>>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Mẫu tờ khai đăng ký kết hôn người Việt Nam với người nước ngoài

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ KẾT HÔN

Kính gửi:……….

Thông tin Bên nữ Bên nam
Họ, chữ đệm, tên  

 

Ngày, tháng, năm sinh
Dân tộc
Quốc tịch
Nơi cư trú  

 

Giấy tờ tùy thân  

 

Kết hôn lần thứ mấy

Chúng tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, việc kết hôn của chúng tôi là tự nguyện, không vi phạm quy định của Luật hôn nhân và gia đình Việt Nam.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam đoan của mình.

Đề nghị Quý cơ quan đăng ký.

…., ngày ….tháng ….. năm….

Bên nữ

 

 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Bên nam

 

 

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

Đề nghị cấp bản sao: Có……Không…….

Số lượng:…….bản

Lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Hà Nội

Lệ phí đăng ký kết hôn tại Hà Nội

Lệ phí đăng ký kết hôn tại Hà Nội

Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Thông tư 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính, lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại UBND cấp huyện do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Căn cứ theo quy định tại khoản 6 Mục A danh mục các khoản phí và lệ phí kèm theo Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định về thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ban hành thì mức lệ phí đăng ký kết hôn tại UBND cấp huyện là 1.000.000 VNĐ.

>>> Xem thêm: Lệ phí đăng ký kết hôn với người nước ngoài

Tư vấn dịch vụ đăng ký kết hôn với người nước ngoài tại Hà Nội

 • Tư vấn chuẩn bị các hồ sơ cần thiết đúng quy định;
 • Tư vấn, hỗ trợ xin giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, dịch thuật giấy tờ tiếng nước ngoài;
 • Tư vấn thủ tục hợp pháp hóa các loại giấy tờ nước ngoài tại Việt Nam;
 • Tư vấn hỗ trợ nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

>>> Thao khảo thêm về: Luật sư giỏi về hôn nhân tại Hà Nội 

Tóm lại hồ sơ, thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài bao hàm nhiều giai đoạn và phức tạp hơn kết hôn trong nước. Do đó, việc tìm hiểu, chuẩn bị những giấy tờ cần thiết sẽ giúp bạn hoàn tất thủ tục dễ dàng và nhanh chóng. Nếu Quý bạn đọc vẫn còn thắc mắc cần sử dụng Dịch Vụ Luật Sư tại Hà Nội của Văn Phòng Luật L24H hỗ trợ tư vấn giải đáp thì vui lòng liên hệ hotline 1900.633.716 Đội ngũ Luật sư Hôn nhân và gia đình của chúng tôi luôn có mặt 24/7 để hỗ trợ đến Quý khách hàng.

Scores: 4.9 (45 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 242 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716