Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Hà Nội Uy tín chuyên nghiệp

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Hà Nội là một dịch vụ được cung cấp bởi Văn Phòng Luật L24H dành cho các khách hàng ở thủ đô Hà Nội và khu vực lân cận. Việc soạn thảo hợp đồng tuân thủ các mẫu, nguyên tắc luật định giúp các bên hạn chế được tối đa rủi ro có thể xảy ra và đảm bảo được quyền lợi của mình khi giao kết hợp đồng. Dưới đây Luật L24H sẽ cung cấp cho quý độc giả thông tin những dịch vụ hỗ trợ.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Hà Nội

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Hà Nội

Các loại hợp đồng thông dụng

Khái niệm hợp đồng được nói rõ tại Điều 385 Bộ Luật Dân sự 2015: Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.

Ở Chương XVI Bộ Luật Dân sự 2015 có quy định về một số hợp đồng thông dụng có thể kể đến như:

 • Hợp đồng mua bán tài sản (Điều 430 Bộ luật Dân sự 2015);
 • Hợp đồng trao đổi tài sản (Khoản 1 Điều 455 Bộ luật Dân sự 2015);
 • Hợp đồng tặng cho tài sản (Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015);
 • Hợp đồng vay tài sản (Điều 463 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng thuê tài sản (Điều 472 Bộ luật dân sự 2015)
 • Hợp đồng thuê khoán tài sản (Theo Điều 483 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng mượn tài sản (Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng về quyền sử dụng đất (Điều 500 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng hợp tác (Điều 504 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng dịch vụ (Điều 513 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng vận chuyển (Điều 522, 530 Bộ luật dân sự 2015)
 • Hợp đồng gia công (Điều 542 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng gửi giữ tài sản (Điều 554 Bộ luật Dân sự 2015)
 • Hợp đồng ủy quyền (Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015)

Ngoài ra, chi tiết quy định về các loại hợp đồng này được quy định tại các Điều 430 đến Điều 569 Bộ Luật Dân sự 2015 (Chương XVI Quy định về một số hợp đồng thông dụng).

>>>Xem thêm: Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng dân sự.

Các loại hợp đồng thông dụng

Các loại hợp đồng thông dụng

Các điều khoản cần phải có trong hợp đồng

Đối tượng hợp đồng

 • Đối tượng của hợp đồng có thể hiểu là những gì các bên nhắm tới, đạt được và mong muốn đạt được thông qua việc ký kết hợp đồng.
 • Mỗi loại hợp đồng đều có đối tượng riêng và cụ thể.

Ví dụ: Hợp đồng mua bán tài sản, đối tượng hợp đồng nhắm đến là hiện vật, hiện kim, hay bất cứ thứ gì mà các bên nhắm đến và mong muốn đạt được thông qua hợp đồng mua bán.

Quyền và nghĩa vụ của các bên

Quyền và nghĩa vụ của các bên được được hiểu như sau:

 • Căn cứ vào các điều khoản về nội dung và giá trị hợp đồng, đồng thời dựa trên những quyền lợi chính đáng mà các bên đã thỏa thuận với nhau để quyết định về điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Điều khoản này có thể lặp lại những nghĩa vụ và cam kết của các bên tại các điều khoản trước và nêu thêm các điều khoản ràng buộc nếu các bên xét thấy cần thiết.
 • Các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng, tùy mỗi loại hợp đồng mà các bên sẽ có các quyền và lợi ích khác nhau.

Các bên phải thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ của mình khi giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật.

Giá trị và phương thức thanh toán

Liên quan đến giá trị và phương thức thanh toán, tùy từng loại hợp đồng mà giá và phương thức thanh toán sẽ được quy định khác nhau phụ thuộc vào đối tượng hợp đồng. Tuy nhiên, nhìn chung giá và phương thức thanh toán hợp đồng quy định trên cơ sở thỏa thuận của các bên hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên. Trường hợp pháp luật quy định giá, phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó. Điều này giúp cho các bên giao kết trong hợp đồng có thể linh hoạt, tự do lựa chọn giá trị và phương thức thanh toán đối với hợp đồng.

Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

Dựa vào các cơ sở pháp lý được quy định tại các Điều 13, Điều 360, Điều 361, Điều 418 và Điều 419 Bộ Luật Dân sự 2015.

Có thể hiểu:

 • Phạt vi phạm hay còn gọi là phạt vi phạm hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm.
 • Hành vi vi phạm hợp đồng là do một bên trong hợp đồng vi phạm một (hoặc nhiều nghĩa vụ) được giao kết trong hợp đồng.
 • Mức phạt vi phạm trong hợp đồng dân sự do hai bên thỏa thuận, còn trong thương mại và xây dựng thì căn cứ vào giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm, và không quá 8% hoặc 12%.
 • Ngoài phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại về mặt vật chất. Các bên trong hợp đồng còn có thể yêu cầu bồi thường về mặt tinh thần.

>>> Tham khảo thêm về: Xác định giá trị bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng

Chấm dứt hợp đồng và giải quyết tranh chấp

Chấm dứt hợp đồng là việc kết thúc việc thực hiện những gì các bên đã giao kết trong hợp đồng. Chấm dứt hợp đồng làm cho các bên trong hợp đồng không còn chịu ràng buộc bởi các quyền và nghĩa vụ được quy định bên trong hợp đồng. Bên có nghĩa vụ không còn phải thực hiện các nghĩa vụ của mình và bên có quyền không còn quyền yêu cầu bên thực hiện nghĩa vụ làm theo nghĩa vụ được quy định.

Theo Điều 422 Bộ Luật Dân sự 2015, hợp đồng có thể chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

 • Hợp đồng đã được hoàn thành;
 • Theo thỏa thuận của các bên;
 • Cá nhân giao kết hợp đồng chết, pháp nhân giao kết hợp đồng chấm dứt tồn tại mà hợp đồng phải do chính cá nhân, pháp nhân đó thực hiện;
 • Hợp đồng bị hủy bỏ, bị đơn phương chấm dứt thực hiện;
 • Hợp đồng không thể thực hiện được do đối tượng của hợp đồng không còn;
 • Hợp đồng chấm dứt theo quy định tại Điều 420 của Bộ luật này
 • Trường hợp khác do luật quy định.

Các bên có thể thỏa thuận trong hợp đồng về việc giải quyết tranh chấp phát sinh bằng một trong các phương thức như sau:

 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thương lượng: phương thức này thường được các bên tranh chấp lựa chọn trước tiên. Nhà nước khuyến khích các bên áp dụng phương thức tự thương lượng để giải quyết các tranh chấp trên nguyên tắc tôn trọng quyền thỏa thuận của các bên.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua hòa giải: Hòa giải là các bên tranh chấp thông qua bên trung gian (Hòa giải viên/ Trung tâm hòa giải) cùng nhau bàn bạc, thỏa thuận để đi đến thống nhất một phương án giải quyết bất đồng giữa họ và tự nguyện thực hiện phương án đã thỏa thuận qua hòa giải.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Trọng tài: Các bên thỏa thuận xem xét những tranh chấp đã hoặc sẽ phát sinh giữa họ ra Trọng tài. Trọng tài sau khi xem xét sự việc tranh chấp, sẽ đưa ra phán quyết có giá trị cưỡng chế thi hành đối với các bên.
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua Tòa án: Các bên thông qua hoạt động tố tụng để giải quyết tranh chấp.

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Hà Nội

Tư vấn việc chuẩn bị, đàm phán, giao kết hợp đồng

Các vấn đề được tư vấn:

 • Tư vấn về vai trò của pháp luật, tạo sự chính xác, loại trừ việc các bên lợi dụng sơ hở để vi phạm hợp đồng;
 • Tư vấn về hình thức hợp đồng, đảm bảo được các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng khi đáp ứng các yếu tố văn bản, công chứng, đăng ký;
 • Tư vấn về chủ thể hợp đồng, tìm hiểu thông tin, tư cách của đối tác trước khi ký hợp đồng, đảm bảo việc hợp đồng được thực hiện;
 • Tư vấn về nội dung hợp đồng, đảm bảo quyền lợi của khách hàng nhưng vẫn tuân thủ quy định pháp luật
 • Tư vấn, giải thích về hợp đồng được các bên ký kết.

Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng

Dịch vụ luật sư hỗ trợ soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng với một số nội dung như sau:

 • Soạn thảo hợp đồng đáp ứng các yêu cầu về hình thức như ngôn ngữ, ngôn từ sử dụng;
 • Đảm bảo hợp đồng được soạn thảo đúng với các thông tin, yêu cầu của khách hàng và phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Đảm bảo được những rủi ro có thể phát sinh từ hợp đồng cho khách hàng;
 • Hiểu rõ và đáp ứng yêu cầu của khách hàng trong quá trình soạn thảo;
 • Đáp ứng đầy đủ cơ cấu của hợp đồng;
 • Rà soát, điều chỉnh, đối chiếu hợp đồng, kết quả đàm phán với mục đích mong muốn của khách hàng.
 • Đảm bảo việc soạn thảo các điều khoản quan trọng cần phải có trong hợp đồng.

Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng

Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng

Đại diện đàm phán, giải quyết tranh chấp

Luật sư có thể đại diện khách hàng của mình để đàm phán với các bên tham gia ký kết trong hợp đồng. Việc có một luật sư giỏi đại diện đàm phán được xem là một lợi thế rất lớn trong hoạt động đàm phán. Việc nắm rõ các điều luật cũng như có nhiều kinh nghiệm thực tế trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng của luật sư có thể giúp bạn có được một hợp đồng ký kết vừa ý cũng như đáp ứng được các yêu cầu của mình.

Luật sư giải quyết tranh chấp hợp đồng thực hiện các hoạt động như:

 • Thực hiện tư vấn luật cho các bên, tham gia đàm phán hòa giải, giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Tư vấn căn cứ pháp lý để giải quyết tranh chấp hợp đồng;
 • Đại diện hoặc cùng khách hàng tiến hành thương lượng hòa giải với đối tác tranh chấp;
 • Trao đổi, họp thảo luận để hướng dẫn khách hàng thu thập tài liệu chứng cứ, cung cấp, đóng góp thông tin để giải quyết tranh chấp phát sinh;
 • Làm việc với các cơ quan Trọng tài thương mại, tòa án và các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện giải quyết tranh chấp
 • Tham gia vào quá trình tố tụng giải quyết tranh chấp hợp đồng. 

Chi phí, thù lao của luật sư hợp đồng

Dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Luật L24H có chi phí rõ ràng, căn cứ theo tính chất phức tạp của vụ việc, đảm bảo hỗ trợ tối đa mức phí theo khả năng tài chính của khách hàng nhưng vẫn mang lại hiệu quả pháp lý cao. Chi phí luật sư dựa trên các tiêu chí sau:

 • Mức độ phức tạp của công việc;
 • Thời hạn thực hiện công việc của luật sư;
 • Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư, của Văn phòng Luật sư;
 • Yêu cầu đặc biệt của khách hàng về trách nhiệm, hiệu quả công việc.

Liên hệ nhận báo giá tư vấn dịch vụ soạn thảo hợp đồng tại Hà Nội

Đội ngũ luật sư chuyên nghiệp của Luật L24H có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng. Luật sư hợp đồng của Luật L24H có thể tiếp nhận, hỗ trợ khách hàng đa dạng qua nhiều kênh liên hệ.

Khách hàng có như cầu sử dụng dịch vụ luật sư tại Hà Nội có nhu cầu tư vấn hợp đồng có thể liên hệ với luật sư qua các kênh liên lạc trực tuyến như:

 • Tổng đài hỗ trợ tư vấn thường xuyên: 1900.633.716;
 • Email: info@luat24h.com.vn
 • Fanpage: Văn phòng Luật L24H
 • Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp với luật sư tại các văn phòng của Luật L24H tại Thành phố Hà Nội ở Tầng 6 Tòa nhà MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, P. Cầu Diễn, Q. Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội;

Luật L24H với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, đảm bảo sẽ hỗ trợ khách hàng tối đa trong khả năng nghiệp vụ. 

Việc được tư vấn để hiểu rõ những vấn đề được giao kết trong hợp đồng là một trong những yếu tố quyết định giúp đảm bảo quyền và lợi ích của của các bên ký kết trong hợp đồng. Luật L24H đã cung cấp cho quý độc giả một số vấn đề liên quan đến hợp đồng trong bài viết trên. Nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn hợp đồng của chúng tôi hay bất kì câu hỏi nào cần được giải đáp, vui lòng liên hệ qua hotline 1900.633.716 để được tư vấn giải đáp miễn phí. Xin cảm ơn.

Scores: 5 (35 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật L24H

Chức vụ: Văn Phòng Luật Sư L24H

Lĩnh vực tư vấn: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua điện thoại tổng đài 1900.633716. Dịch vụ luật sư đất đai, doanh nghiệp, bào chữa, hình sự, ly hôn, dân sự, Luật sư tranh tụng, tố tụng tại Tòa án

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 9 năm

Tổng số bài viết: 252 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716