Hành hung người đi tố giác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Hành hung người đi tố giác có bị truy cứu trách nhiệm hình sự là vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm trong xã hội. Vì đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây tác động đến người đi tố giác do không muốn mình bị tố giác việc hành hung nay đã gây thương tích nặng nề cho người tố giác. Vậy khi thực hiện hành vi này thì người hành hung có bị truy cứu trách nhiệm hình sự hay không, mời Quý độc giả cùng tham khảo bài viết bên dưới của Luật L24H để biết điều này.

Hành hung người đi tố giác

Hành hung người đi tố giác

Hành hung người đi tố giác là gì?

Hành hung người đi tố giác là hành vi cố ý xâm phạm thân thể; gây tổn hại cho sức khỏe người đi tố giác dưới dạng thương tích cụ thể. Hành vi hành hung này là hành vi nguy hiểm cho xã hội; xâm phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ sức khỏe của người đi tố giác

Hành hung người đi tố giác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự không

Hành hung người đi tố giác có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự khi đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Ví dụ: Khi hành hung người đi tố giác mà gây thương tích trên 11%  hoặc dưới 11% nhưng dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người; dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm; gây thương tích đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ; đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình; có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê; có tính chất côn đồ; đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân và đủ các yếu tố cấu thành tội này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Do đó mà người có hành vi hành hung người đi tố giác có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

>>> Xem thêm: Đánh người gây thương tích trên 11%

Các yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích

Chủ thể

Chủ thể của tội cố ý gây thương tích là chủ thể của pháp luật hình sự có đầy đủ năng lực hành vi, đủ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Căn cứ theo khoản 1 Điều 12 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017 thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm, trừ những tội phạm mà Bộ luật này có quy định khác. Cũng căn cứ theo khoản 2 điều này tội cố ý gây thương tích thuộc trường hợp người từ đủ 14 đến 16 tuổi phải chịu trách nhiệm về tội phạm rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Do đó độ tuổi chịu trách nhiệm với tội cố ý gây thương tích là từ đủ 16 tuổi hoặc từ đủ 14 đến 16 tuổi nhưng phạm tội rất nghiêm trọng, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng và không đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình (Điều 21 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017)

>>> Xem thêm: Chủ thể của tội phạm hình sự là gì?

Hành vi cố ý gây thương tích tổn hại sức khỏe người khác

Tội cố ý gây thương tích

Khách thể

Khách thể tội cố ý gây thương tích là quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe của con người.

>>> Tham khảo thêm về: Khách thể là gì?

Mặt khách quan

Hành vi khách quan của tội này: là hành vi nguy hiểm cho xã hội, trái quy định của luật hình sự, Hành vi này được thể hiện trong nhận thức và điều khiển hành vi của người phạm tội để khiến cho người khác bị thương tích hoặc tổn hại về sức khỏe

Tội cố ý gây thương tích được thể hiện qua hành vi dùng vũ lực (có hoặc không sử dụng vũ khí) hoặc thủ đoạn khác tác động lên cơ thể người khác gây tổn thương cho họ.

Các hành vi cụ thể thường thấy là đánh, đập, đâm, chém, đấm đá, đốt cháy, đầu độc …

Tội cố ý gây thương tích được cấu thành dựa vào mức độ thương tổn sức khỏe của nạn nhân do luật định, chứ không dựa vào việc tội phạm có sử dụng công cụ, phương tiện gây thương tích hay không. trừ trường hợp gây thương tích dưới 11%.

Hậu quả và mối quan hệ nhân quả:

Hậu quả của hành vi cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác  là thương tích về mặt vật chất, tinh thần hoặc tổn hại sức khỏe của nạn nhân.

Thương tích đòi hỏi phải thực tế, khách quan, có thể nhìn thấy và giám định được.

Mối quan hệ nhân quả:

Hành vi đánh người gây thương tích của tội phạm phải là nguyên nhân cơ bản, trực tiếp dẫn tới thương tích mà nạn nhân gánh chịu.

Nếu hành vi đánh, đập gây ra thương tích nhưng chưa đến mức nghiêm trọng mà trên người nạn nhân lại có những thương tích khác không phải do tội phạm gây ra thì người đó không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

Mặt chủ quan

Chủ thể có hành vi vi phạm và biết rõ hành vi của mình sẽ gây thương tích cho người khác nhưng vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Mức xử phạt tội cố ý gây thương tích

 • Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
 1. a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;
 2. b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;
 3. c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
 4. d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

 1. e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 2. g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;
 3. h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;
 4. i) Có tính chất côn đồ;
 5. k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:
 1. a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;
 2. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;
 3. c) Phạm tội 02 lần trở lên;
 4. d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp xử phạt khi gây thương tích dưới 11%

 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
 1. a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
 2. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;
 3. c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp q xử phạt khi gây thương tích dưới 11%
 4. d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp xử phạt khi gây thương tích dưới 11%
 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:
 1. a) Làm chết người;
 2. b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;
 3. c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;
 4. d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61 % trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp xử phạt khi gây thương tích dưới 11%

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp  xử phạt khi gây thương tích dưới 11%

 • Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:
 1. a) Làm chết 02 người trở lên;
 2. b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp xử phạt khi gây thương tích dưới 11%
 • Ngoài ra người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Xử phạt tội cố ý gây thương tích

Xử phạt tội cố ý gây thương tích

Luật sư tư vấn về tội cố ý gây thương tích

Hành vi hành hung người tố giác khi có đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự và tùy vào mức độ khác nhau người bị phạm tội sẽ bị xử phạt khác nhau. Do đó, Quý Độc giả nếu còn sự thắc mắc về mức phạt hay cần xem xét về các yếu tố cấu thành tội này hãy gọi ngay cho Luật sư hình sự của Luật L24H qua số Hotline 1900.633.716 để được tư vấn miễn phí. Xin cảm ơn Quý độc giả.

Scores: 4.9 (39 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,857 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716