Trường hợp nào được rút ngắn thời gian thử thách án treo theo quy định

Trường hợp nào được rút ngắn thời gian thử thách án treo là vấn đề pháp lý mà người hưởng án treo cần biết để thực hiện quyền được rút ngắn án treo của mình. Án treo có tác dụng khuyến khích người bị kết án với sự giúp đỡ cả xã hội, tự lao động và cải tạo trở thành người lương thiện thay vì buộc họ phải chấp hành hình phạt tù. Thông qua bài viết này, Luật L24H xin được thông tin đến quý bạn đọc các vấn đề xoay quanh thời gian thử thách án treo theo quy định của pháp luật.

Trường hợp rút ngắn thời gian thử thách án treo

Trường hợp rút ngắn thời gian thử thách án treo

Thời gian thử thách án treo là gì?

Pháp luật hình sự nước ta không quy định cụ thể khái niệm về thời gian thử thách án treo là gì. Tuy nhiên thông qua các nội dung liên quan, có thể hiểu thời gian thử thách án treo là khoảng thời gian mà người bị kết án không cần phải chấp hành hình phạt tù. Nếu người bị kết án có mức phạt tù không quá 03 năm, nhân thân tốt và có tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù thì Tòa án có thể cho họ hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

Thời gian thử thách án treo theo khoản 1 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) là từ 01-05 năm. Trong thời gian này, người được hưởng án treo phải  thực hiện các nghĩa theo quy định của Luật Thi hành án Hình sự 2019.

>>>Xem thêm: Cách xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Trường hợp nào được rút ngắn thời gian thử thách án treo

Căn cứ theo khoản 4 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), Điều 8 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán và Điều 89 Luật Thi hành án Hình sự 2019 thì người được hưởng án treo có thể được Tòa án nhân dân cấp huyện, Tòa án quân sự khu vực quyết định rút ngắn thời gian thử thách của án treo khi có đủ các điều kiện sau:

 • Đã chấp hành được một phần hai thời gian thử thách của án treo;
 • Có nhiều tiến bộ được thể hiện bằng việc trong thời gian thử thách người được hưởng án treo đã chấp hành nghiêm pháp luật, các nghĩa vụ theo Luật Thi hành án Hình sự; tích cực học tập, lao động, sửa chữa lỗi lầm hoặc lập thành tích trong lao động sản xuất, bảo vệ an ninh Tổ quốc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khen thưởng;
 • Được Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bằng văn bản.

Bên cạnh đó, trường hợp người được hưởng án treo lập công hoặc bị bệnh hiểm nghèo và có đủ các điều kiện quy định nêu trên thì Tòa án có thể rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.

Trình tự thủ tục xin rút ngắn thời gian thử thách

Hồ sơ

Tại khoản 3 Điều 90 Luật Thi hành án Hình sự 2019 có quy định về hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách bao gồm:

 • Đơn đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo;
 • Bản sao bản án. Đối với trường hợp xét rút ngắn thời gian thử thách từ lần thứ hai thì bản sao bản án được thay bằng bản sao quyết định thi hành án treo;
 • Văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách của Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo;
 • Trường hợp người được hưởng án treo được khen thưởng hoặc lập công thì hồ sơ phải có quyết định khen thưởng hoặc giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc người được hưởng án treo lập công; trường hợp bị bệnh hiểm nghèo thì phải có kết luận của bệnh viện cấp tỉnh, bệnh viện cấp quân khu trở lên về tình trạng bệnh của họ;
 • Trường hợp người được hưởng án treo đã được rút ngắn thời gian thử thách thì phải có bản sao quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Như vậy, để thực hiện việc xin rút ngắn thời gian thử thách thì điều kiện tiên quyết là người được hưởng án treo phải chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, đơn từ nêu trên.

>>> Tải mẫu: Mẫu đơn xin rút ngắn thời gian thử thách của người được hưởng án treo

Thẩm quyền

Thứ nhất, cơ quan có thẩm quyền đề nghị rút ngắn thời gian thử thách: Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Thứ hai, cơ quan có thẩm quyền xem xét đề nghị xin rút ngắn thời gian thử thách: Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Ngoài ra, trong quá trình làm việc nếu Viện kiểm sát có thẩm quyền phát hiện người được hưởng án treo có đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền đề nghị thì có văn bản yêu cầu cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách cho họ.

Cơ sở pháp lý: Điều 90 Luật Thi hành án hình sự 2019

Thủ tục

Cơ quan có thẩm quyền quyết định rút ngắn thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo theo quy định tại Điều 90 Luật Thi hành án Hình sự 2019 và Chương III Thông tư liên tịch số 03/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP như sau:

Bước 1: Rà soát người đủ điều kiện xét rút ngắn thời gian thử thách

Ủy ban nhân dân cấp xã, đơn vị quân đội được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo có trách nhiệm rà soát người đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách, báo cáo cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu kèm theo tài liệu có liên quan để đề nghị xét rút ngắn thời gian thử thách.

Bước 2: Lập hồ sơ đề nghị rút ngắn thời gian thử thách

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện lập hồ sơ và có văn bản đề nghị rút ngắn thời gian thử thách đối với người có đủ điều kiện gửi đến Tòa án và Viện kiểm sát cùng cấp.

Trường hợp xét thấy không đủ điều kiện lập hồ sơ rút ngắn thời gian thử thách, cơ quan thi hành án hình sự thông báo cho đơn vị được giao giám sát, giáo dục người được hưởng án treo.

Bước 3: Xem xét hồ sơ

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện, Chánh án Tòa án quân sự khu vực nơi người được hưởng án treo cư trú hoặc làm việc thành lập Hội đồng và tổ chức phiên họp để xét, quyết định rút ngắn thời gian thử thách.

Thành phần Hội đồng gồm 03 Thẩm phán; phiên họp có sự tham gia của Kiểm sát viên Viện kiểm sát cùng cấp. Trường hợp hồ sơ phải bổ sung theo yêu cầu của Tòa án thì thời hạn mở phiên họp được tính từ ngày nhận được hồ sơ bổ sung.

Bước 4: Ban hành và gửi quyết định rút ngắn thời gian thử thách

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định về việc chấp nhận toàn bộ, chấp nhận một phần hoặc không chấp nhận rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Tòa án phải gửi quyết định đó cho người chấp hành án và các cơ quan thẩm quyền có liên quan.

Trình tự thủ tục rút ngắn thời gian thử thách

Trình tự thủ tục rút ngắn thời gian thử thách

Được rút ngắn thời gian thử thách án treo tối đa bao lâu?

Theo khoản 2 Điều 89 Luật Thi hành án Hình sự 2019 và khoản 2 Điều 8 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP quy định về mức rút ngắn thời gian thử thách như sau:

 • Người được hưởng án treo chỉ được xét rút ngắn thời gian thử thách mỗi lần từ 01 tháng đến 01 năm, mỗi năm 01 lần.
 • Đối với các trường hợp thời gian thử thách còn lại không quá 01 tháng thì có thể được rút ngắn hết thời gian thử thách còn lại.
 • Người được hưởng án treo có thể được rút ngắn thời gian thử thách nhiều lần nhưng cần phải bảo đảm thực tế đã chấp hành ba phần tư thời gian thử thách.

Luật sư tư vấn rút ngắn thời gian thử thách án treo

Luật sư tư vấn về án treo

Luật sư tư vấn về án treo

Khi người kết án được hưởng án treo muốn được rút ngắn thời gian thử thách, luật sư Luật L24H tham gia tư vấn hỗ trợ khách hàng các vấn đề liên quan sau:

 • Luật sư tư vấn điều kiện rút ngắn thời gian thử thách án treo;
 • Thông tin về nghĩa vụ luật định mà người được hưởng án treo cần phải tuân theo;
 • Hướng dẫn cách tính thời gian thử thách án treo để thực hiện quyền rút ngắn án treo;
 • Hỗ trợ một số vấn đề pháp lý liên quan đến thời gian thử thách của án treo theo quy định của pháp luật hình sự.

>>>Xem thêm: Các điều kiện hưởng án treo

Án treo là miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, mà điều kiện để được rút ngắn thời gian thử thách án treo đã được pháp luật quy định cụ thể. Người được hưởng án treo nên thực hiện tốt các nghĩa vụ trong thời gian thử thách để đủ điều kiện rút ngắn thời gian thử thách. Nếu quý bạn đọc cần hỗ trợ thêm thông tin về rút ngắn thời gian thử thách án treo, xin vui lòng liên hệ LUẬT SƯ TƯ VẤN HÌNH SỰ của Văn Phòng Luật qua HOTLINE: 1900.633.716 để được luật sư hình sự hỗ trợ kịp thời, tư vấn miễn phí.

>>> Tham khảo thêm các bài viết về án treo khác: 

Scores: 4.8 (29 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,848 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716