Mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo mới nhất 2024, hướng dẫn viết

Đơn kháng cáo xin hưởng án treo được dùng khi người phạm tội thấy mình có đủ điều kiện hưởng án treo, không cần thiết phải cách ly ra khỏi xã hội. Vậy những hợp nào Tòa án xem xét đơn xin cho người phạm tội hưởng án treo và biểu mẫu đơn, thủ tục kháng cáo để xin hưởng án treo như thế nào. Bài viết Luật L24H dưới đây thông tin đến quý bạn đọc về những vấn đề trên như sau.

Mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo

Án treo là gì?

Là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, được Tòa án áp dụng đối với người phạm tội bị phạt tù không quá 03 năm, căn cứ vào nhân thân của người phạm tội và các tình tiết giảm nhẹ, xét thấy không cần bắt họ phải chấp hành hình phạt tù.

(Cơ sở pháp lý: Điều 1 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo)

Điều kiện để được hưởng án treo

 • Bị xử phạt tù không quá 03 năm
 • Người bị xử phạt tù có nhân thân là ngoài lần phạm tội này, người phạm tội chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc tùy vào từng trường hợp
 • Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định trong các tình tiết giảm nhẹ và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong Bộ Luật Hình sự 2015
 • Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục

(Cơ sở pháp lý: điểm a Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP, Điều 2 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo)

Tham khảo thêm về: Cách xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————

                                                                                          ……,ngày…tháng…năm…

ĐƠN XIN ĐƯỢC HƯỞNG ÁN TREO

(V/v:  Đề nghị được hưởng án treo đối với hình phạt………… )

– Căn cứ Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

– Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo.

Kính gửi:             – Tòa án nhân dân huyện/tỉnh/tối cao……

                             – Hội đồng xét xử

                             – Ông:………. – Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện/tỉnh/tối cao…

Tôi tên là:(1) ……… Sinh ngày: …. /..… / …… Giới tính: ……

Chứng minh nhân dân số: ……… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……

Hộ khẩu thường trú: ……

Chỗ ở hiện tại: …

Là:…….(Ví dụ: người thân của bị cáo/ bị cáo trong……)

Tôi xin trình bày với Quý cơ quan sự việc như sau: (2)………

Mà theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP thì:

“Điều 2. Điều kiện cho người bị kết án phạt tù được hưởng án treo

Người bị xử phạt tù có thể được xem xét cho hưởng án treo khi có đủ các điều kiện sau đây:

1.Bị xử phạt tù không quá 03 năm.

2.Có nhân thân tốt.

Được coi là có nhân thân tốt nếu ngoài lần phạm tội này, người phạm tội luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, nơi làm việc.

3.Có từ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

4.Có nơi cư trú rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám sát, giáo dục.

Nơi cư trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định cụ thể theo quy định của Luật Cư trú mà người được hưởng án treo về cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo.

Nơi làm việc ổn định là nơi người phạm tội làm việc có thời hạn từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc theo quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

5.Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

Tôi nhận thấy mình hoàn toàn có đủ điều kiện để có thể được hưởng án treo theo quy định của pháp luật, nên tôi làm đơn này kính đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh (3)……. cùng Hội đồng xét xử chuẩn bị xét xử phúc thẩm vụ án số (4)…… ngày…./…./….. xem xét và tạo điều kiện cho tôi được miễn chấp hành hình phạt tù, hưởng án treo để tôi tự cải tạo dưới sự giám sát của người thân và một số cá nhân, cơ quan có thẩm quyền khác.

Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong cũng như sau thời gian thử thách.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người viết đơn

 (Ký và ghi rõ họ tên)

>>> Click tải: Mẫu đơn xin được hưởng án treo

Thủ tục xin hưởng án treo trong vụ án hình sự

Kháng cáo xin hưởng án treo theo quy định mới nhất

Kháng cáo xin hưởng án treo theo quy định mới nhất

Thành phần hồ sơ

(Cơ sở pháp lý: Khoản 2, 3 Điều 332 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015)

Trình tự, thủ tục

 1. Bước 1: Chuẩn bị và nộp hồ sơ kháng cáo án treo lên Tòa án nhân dân có thẩm quyền đã xét xử vụ án
 2. Bước 2: Tòa án tiếp nhận và xử lý, kiểm tra tính hợp lệ đơn kháng cáo án treo
 3. Bước 3: Trường hợp đơn kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ
 4. Bước 4: Trường hợp đơn hợp lệ, Tòa án cấp sơ thẩm gửi hồ sơ vụ án lên Tòa cấp phúc thẩm trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết hạn kháng cáo
 5. Bước 5: Tòa án cấp phúc thẩm thụ lý và ra một trong các quyết định:
 • Không chấp nhận kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm;
 • Sửa bản án sơ thẩm;
 • Hủy bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để điều tra lại hoặc xét xử lại;
 • Hủy bản án sơ thẩm và đình chỉ vụ án;
 • Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

(Cơ sở pháp lý: Điều 334, 338, 339, 340, 355 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015)

Thời hạn kháng cáo

 • Đối với bản án sơ thẩm là 15 ngày kể từ ngày tuyên án, trường hợp bị cáo, đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật
 • Đối với quyết định sơ thẩm là 07 ngày kể từ ngày người có quyền kháng cáo nhận được quyết định

(Cơ sở pháp lý: Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015)

>>> Tham khảo thêm: Mẫu đơn kháng cáo quyết định hình sự sơ thẩm

Trường hợp người phạm tội không được hưởng án treo

 • Người phạm tội là người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, côn đồ, dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tính chất chuyên nghiệp, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, cố ý gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
 • Người thực hiện hành vi phạm tội bỏ trốn và đã bị các cơ quan tiến hành tố tụng truy nã hoặc yêu cầu truy nã, trừ trường hợp đã ra đầu thú trước khi có quyết định đưa vụ án ra xét xử
 • Người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách; người đang được hưởng án treo bị xét xử về một tội phạm khác thực hiện trước khi được hưởng án treo.
 • Người phạm tội bị xét xử trong cùng một lần về nhiều tội.
 • Người phạm tội 02 lần trở lên
 • Người phạm tội thuộc trường hợp tái phạm, tái phạm nguy hiểm.

(Cơ sở pháp lý: Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo, Điều 3 Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự về án treo)

Luật sư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong tố tụng hình sự

 • Luật sư tư vấn cơ sở pháp lý, chính sách pháp luật và soạn thảo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo cho Khách hàng trong vụ án hình sự
 • Tư vấn căn cứ kháng cáo bản án sơ thẩm sang hưởng án treo
 • Luật sư gặp gỡ, kiến nghị với cơ quan để làm rõ vụ việc trong vụ án hình sự để đánh giá khách quan từ đó đề xuất hướng giải quyết vụ án
 • Luật sư tham gia thu thập tài liệu, chứng cứ có lợi cho khách hàng để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị can/ bị cáo
 • Luật sư tham gia trực tiếp với tư cách bào chữa nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp cho khách hàng tại phiên tòa.

Luật sư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong tố tụng hình sự

Luật sư kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt trong tố tụng hình sự

Trên đây là toàn bộ nội dung thông mẫu đơn kháng cáo xin hưởng án treo mới nhất, về điều kiện và trình tự thủ tục kháng cáo hình sự xin hưởng án treo đối với người phạm tội. Nếu quý bạn đọc còn vướng mắc vấn đề pháp lý được nêu trong bài hay trường hợp cần luật sư tư vấn pháp luật hình sự, hoặc sử dụng dịch vụ luật sư bào chữa làm đơn xin hưởng án treo để xin giảm nhẹ hình phạt vui lòng liên hệ qua số hotline 1900.633.716 để luật sư tư vấn giải đáp chi tiết.

Scores: 4.88 (34 votes)

Bài viết được thực hiện bởi Luật Sư Võ Tấn Lộc

Chức vụ: Luật sư thành viên

Lĩnh vực tư vấn: Đất Đai, Hình Sự, Dân Sự, Hành Chính, Lao Động, Doanh Nghiệp, Thương Mại, Hợp đồng, Thừa kế, Tranh Tụng, Bào Chữa và một số vấn đề liên quan pháp luật khác

Trình độ đào tạo: Đại học Luật, Luật sư

Số năm kinh nghiệm thực tế: 8 năm

Tổng số bài viết: 1,858 bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Tư vấn miễn phí gọi: 1900.633.716